Огненият пригор с причинител Erwinia amylovora е най-старото и сериозно бактерийно заболяване по семковите овощни видове в света. Болните клонки на дърветата, храстите и растенията изглеждат като опожарени, откъдето заболяването получава наименованието си "fire blight" - огнен пригор. Огненият пригор при силно чувствителни сортове ябълка, круша и дюля в съчетание с благоприятни метеорологични условия се развива бързо и причинява загиване на дърветата.

В зависимост от климатичните особености на района признаците на заболяването се наблюдават напролет по време на цъфтеж, в средата на лятото - по време на масовото формиране на леторастите и в ранна есен.

Влияние върху естествената проява на болестта оказва комплекс от фактори: време и начин на заразяване, влага, температура, посока и скорост на ветровете, възраст и жизненост на гостоприемника и неговата подложка, щамово разнообразие на причинителя, почвен тип, плевелна растителност, видове насекоми и борбата с тях, микроклимат в насажденията.

Агротехнически мероприятия за борба с огнения пригор

Торене

 • Балансирано торене за поддържане умерен растеж на леторастите.
 • Ограничаване употребата на азотни торове. При доказана необходимост след химичен анализ на листни проби необходимата доза да се внася двукратно - 1/2 преди вегетация, останалото количество след цъфтежа, ако няма сериозни повреди от болестта.
 • Листно торене с калциеви торове, които увеличават устойчивостта на дърветата.

Напояване

 • В градините с регистриран огнен пригор да се прилага гравитачно, капково или подкоронно микро дъждуване.
 • Да не се извършва надкоронно дъждуване, което допринася за масово разпространение на бактерията.

Поддържане на почвената повърхност в овощната градина

 • Поддържане на черна угар.
 • Затревяване с житни треви.
 • Механична и химична борба с плевелите.

Резитба за формиране на короните и плододаване

 • Да не се извършва силна резитба, която предизвиква силен растеж и висока чувствителност на леторастите.
 • Отстраняване на издънките през периода на покой на дърветата (декември, януари и февруари). Изрязват се малко над почвената повърхност, а през следващата година новите издънки се отстраняват над миналогодишния отрез.
 • Унищожаване на издънките по време на вегетацията е подходящи контактни хербициди.
 • Да не се извършва лятна резитба. При необходимост от резитба през летните месеци, да се провежда при сухо време. Непосредствено след резитбата да се третира с мед-съдържащи препарати.
 • Инструментите за резитба да се дезинфекцират след всеки отрез със спирт за горене или 10% разтвор на белина, след приключване на работа да се измият обилно с вода, подсушат и се намажат с машинно масло за предпазване от корозия.

Санитарна резитба за отстраняване на заразени леторасти и клони

 • Болните клони и клонки се изрязват през периода на зимния покой и се изгарят. Раните от резитбата се замазват с бял латекс или блажна боя с добавка на 1% мед-съдържащи препарати(шампион ВП.)
 • Внимателно изтъргване с остър нож на раковините по стволовете и дебелите клони и замазване на раните с бял латекс или блажна боя с добавка на 1% мед-съдържащи препарати(шампион ВП.) Изгаряне на стърготините от почистените раковини.
 • Заразените леторасти и клонки през вегетацията се изрязват (15-30 см под мястото на повредата), събират се в чували и се унищожават. Отрезите се замазват с бял латекс или блажна боя с добавка на 1% от мед-съдържащи продукти, регистрирани при съответната култура (шампион ВП). При силна санитарна резитба дърветата да се пръскат с регистрираните мед-съдържащи продукти.
 • Инструментите за резитба се дезинфекцират след всеки отрез със спирт за горене или 10% разтвор на белина.

Химическа борба с огнения пригор

 • Зимно пръскане - с регистрираните за целта мед-съдържащи продукти.
 • Пръскане през вегетацията: Провеждат се профилактични третирания с регистрираните мед-съдържащи препарати срещу струпясването (шампион ВП - 0,3%), които са ефикасни и за огнения пригор. Първото пръскане се провежда по сигнал на РСРЗ, а следващите се извършват в интервал от 7 до 10 дни. Препоръчват се от 4 до 5 пръскания в зависимост от условията за развитие на огнения пригор.
 • Да се водят редовни инсектицидни пръскания за борба срещу неприятелите.