Лимец - еднозърнест и двузърнест

Лимец - еднозърнест и двузърнест

Културният еднозърнест лимец се отличава от дивите лимеци с по-широките си и по-дълги класове. Те са плътни, силно сплеснати, с тясна лицева и широка двуредна част.

Кръвното просо може да намали добивите с 20%

Кръвното просо може да намали добивите с 20%

Крърното просо произхожда от Европа. Разпространено е в целия свят. Обхваща районите до 50° северна и 40° южна ширина. Известно е като плевел в 56 страни.

Червено житно комарче - основни причини за масовото му намножаване

Червено житно комарче - основни причини за масовото му намножаване

В нашата страна червеното житно комарче има повсеместно разпространение, преди всичко в Североизточна България. Напада пшеницата, ечемика, овеса, ръжта и житните треви след фаза братене.

Мерки за преодоляване на повредите по овощните дървета от градушки

Мерки за преодоляване на повредите по овощните дървета от градушки

За преодоляване повредите по овощните дървета от градушките, при избора на мероприятия, трябва да се вземат под внимание фенофазите на развитие, възрастта на дърветата и степента на нанесен

Зелената и сивата кощрява заплевеляват главно житните култури

Зелената и сивата кощрява заплевеляват главно житните култури

Зелената кощрява има европейски произход, а сивата  - тропичен. Разпространени са в районите с умерен климат на Европа, Азия, Южна и Северна Америка и Австралия.

Видовете спореж конкурират сериозно културните растения

Видовете спореж конкурират сериозно културните растения

В света има повече от 1200 вида спореж. Някои от тях съдържат силно отровни алкалоиди от групата на пиролизидините. У нас се срещат няколко вида, които имат голямо значение за селското стоп

Житната листозавивачка в най-висока плътност се среща в Североизточна България

Житната листозавивачка в най-висока плътност се среща в Североизточна България

Житната листозавивачка е полифаг и вреди по пшеницата, ечемика, ръжта, овеса, люцерна, грах, роза, френския райграс, пирея и др.

Определяне на срока за прибиране на пшеницата

Определяне на срока за прибиране на пшеницата

Срокът за прибиране на пшеницата може да се определи правилно само при добро познаване на биологичните процеси и измененията на зърното през периода на узряването.

Обикновена полевка - икономически важен неприятел по пшеницата у нас

Обикновена полевка - икономически важен неприятел по пшеницата у нас

Заплевеляването на царевичните и слънчогледовите посеви, както и други биотични и абиотични фактори допринасят за нарастване на броя на колониите от полевката в пшеничените посеви.

Тученица - важен плевел в зеленчуковите и овощните градини

Тученица - важен плевел в зеленчуковите и овощните градини

В окопните култури плевелът трябва редовно да се премахва чрез окопаване. Чрез ранната дълбока оран се унищожават растенията, развили се след прибирането на предшественика.

Паламидата расте на всички типове почви

Паламидата расте на всички типове почви

Паламидата у нас заплевелява житните със слята повърхност, царевицата, цвеклото и другите окопни култури, лозята, овощните насаждения, ливадите, пасищата и др.

Слънчоглед - особености в растежа и развитието

Слънчоглед - особености в растежа и развитието

През първите 15-20 дни след поникването надземната част на растенията се развива бавно, за сметка на кореновата система, която за този период се разраства вертикално до 40 cm.

Предсеитбена обработка на почвата намалява внасянето на пестициди

Предсеитбена обработка на почвата намалява внасянето на пестициди

Едно култивиране на почвата преди сеитбата на късни култури засилва дейността на хищните почвобитаващи насекоми и на птиците, намалява 2-3 пъти броя на ларвите на житните бръмбари.

Сеитбообращението трябва да служи на целите на растителната защита

Сеитбообращението трябва да служи на целите на растителната защита

Най-добро е онова сеитбообращение, което осигурява оптимално производство на необходимата растениевъдна и животновъдна продукция на единица селскостопанска площ.

Еска по лозата е болест, разпространена във всички лозарски райони

Еска по лозата е болест, разпространена във всички лозарски райони

Проявите на болестта започват от основните листа на летораслите. Понякога някои лози не показват признаците на болестта, независимо че са заразени с нея, налице е така наречената латентна и

Лавандула - интегрирана борба с плевелите

Лавандула - интегрирана борба с плевелите

Лавандулата е вечнозелено многогодишно храстовидно растение. Добрe поддържаните лавандулови насаждения са ефективни в продължение на 25-30 години. Етеричномаслената култура се отглежда зара

Бабини зъби е плевел, много опасен при засушаване

Бабини зъби е плевел, много опасен при засушаване

Бабини зъби заплевелява окопните култури, зеленчуковите градини, овощните и лозовите насаждения, старите люцернови посеви, тревните смески, оризовите посеви и запустелите места.

Лозовият драскач напада само лозата

Лозовият драскач напада само лозата

Лозовият драскач развива едно поколение годишно и зимува като ларва в почвата. Възрастните насекоми се появяват през май, а яйцеснасянето започва през юни.

Жълтият кантарион заплевелява най-много пасищата

Жълтият кантарион заплевелява най-много пасищата

Отравяне с кантарион се среща главно при овцете и по-рядко при другите селскостопански животни. При кравите се наблюдава поразяване на вимето и на цицките

Кокоше просо - сериозен конкурент на културните видове при усвояването на азота

Кокоше просо - сериозен конкурент на културните видове при усвояването на азота

Кокошето просо е едногодишен късен пролетен плевел. Има коленчато изкривено стъбло, разклонено от основата, високо до 80-100 cm. Листата са широколинейни.

Еспарзета - едно от най-ценните фуражни растения

Еспарзета - едно от най-ценните фуражни растения

За условията на нашата страна еспарзетата е една от най-ценните бобови многогодишни треви. Тя може да се отглежда успешно по сухите хълмисти и предпланински райони в страната.

Горчиво гниене - най-често поразява плодовете на ябълката и крушата

Горчиво гниене - най-често поразява плодовете на ябълката и крушата

Поразява плодовете на ябълката, крушата, дюлята, прасковата, сливата, черешата и др. Среща се най-често по плодовете на ябълката и крушата в плодохранилищата и много рядко в овощната градин

Запарване на плодовата кожица - болест по съхраняваните плодове

Запарване на плодовата кожица - болест по съхраняваните плодове

При обикновеното запарване по кожицата на ябълковия плод се появяват светлокафяви до тъмнокафяви петна с неясно очертана граница. Най-добре личат проявите на запарването по светло оцветенит

Малка лозова листозавивачка - неприятел, разпространен повсеместно у нас

Малка лозова листозавивачка - неприятел, разпространен повсеместно у нас

Малката лозова листозавивачка е разпространена в Пловдивска, Старозагорска, Бургаска, Варненска, Русенска и Плевенска област, но най-масово се среща в района на Пловдив, Бургас и Поморие.

Лозова листозавивачка - разпространена е по поречието на Дунав и по крайбрежието на Черно море

Лозова листозавивачка - разпространена е по поречието на Дунав и по крайбрежието на Черно море

Гъсениците и яйцата на лозовата листозавивачка се унищожават от много видове полезни насекоми, паяци и причинители на болести.