Чесновата муха (Suillia lurida Meig) у нас се среща навсякъде, където се отглежда зимен чесън. Напада зимния чесън и лука, засаден от арпаджик през есента. При праза се повреждат презимувалите на открито растения.

След излюпването ларвата нагризва във вид на неправилна ивица средния лист на растенията. В резултат на това връхната му част завяхва и увисва, а по-късно и изсъхва. По-нататък ларвата прави вход в младото стъбло, откъдето навлиза в луковицата и прави нови входове. В резултат на повредата листата пожълтяват и изсъхват, а растенията изостават силно в растежа си. По-слабите растения загиват напълно, а по-силните са с кухо стъбло и мека луковица. Повредените и загниващи луковици миришат неприятно.

Каква е биологията на чесновата муха?

Чесновата муха развива едно поколение годишно и презимува като възрастно насекомо на различни защитени места. Мухите напускат местата за зимуване още през февруари и през най-топлите часове започват да снасят яйца по най-добре развитите растения или по повърхността на почвата близо до тях. Ларвите се излюпват и причиняват описаните повреди. През втората половина на април и началото на май те завършват развитието си и отиват в почвата, където какавидират. Мухите от новото поколение се появяват към средата и втората половина на май и началото на юни. Те отиват по защитени места, където зимуват.

Как се води борбата с чесновата муха?

За ограничаване на повредите от чесновата муха е необходимо площите, предназначени за чесън, да не се торят с оборски тор, а само с минерални торове. Възможно най-рано през есента да се засажда чесънът и да се прилага висока агротехника за бързо израстване на растенията, които да са в състояние да преодолеят повредата от ларвите на мухата. За намаляването на плътността допринасят сеитбообращенията, борбата с плевелите – гостоприемници, преораване след прибиране на реколтата. Преди засаждането скилидите да се третират със специализираните препарати, регистрирани за обеззаразяване на семената. Периодично растенията да се пръскат по време на летежа на мухите преди снасянето на яйцата. Препоръчват се три пръскания в критичната фенофаза “втори-трети лист” или 10-15 cm височина на растенията. Използват се широкоспектърни инсектициди - вазтак 100 ЕК - 0.02%, нуреле Д - 0.04% и др.. Няма официално регистрирани препарати за борбата с чесновата муха. Първото третиране срещу чесновата муха се провежда в началото на летежа на мухите, а останалите две, през 8-10-12 дни, в зависимост от последействието на препарата. Последното третиране се извършва не по-късно от 15 дни преди прибирането на чесъна, като спазването на карантинните срокове е задължително.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Черешова муха - най-опасният неприятел на черешата и вишната

Неприятели по зеленчуците

Борба с листните въшки по зеленчуковите култури

Билките могат да унищожават вредителите вместо използването на химически препарати