Лозовият драскач (Adoxus obscurus L.) се среща рядко и напада само лозата, но не нанася големи поражения.

Възрастното насекомо има почти цилиндрично тяло. Главата и гръдният щит са черни, а твърдите крила - кафяви. Дължината на тялото е около 3 мм.

Бръмбарите нагризват листната петура и кората на леторастите в дълги, криволичещи ивици, достигащи 10 мм по листата и много повече по леторастите. Видът е получил името си от характера на повредата.

Ларвата се храни с корените на лозата.

Лозовият драскач развива едно поколение годишно и зимува като ларва в почвата. Възрастните насекоми се появяват през май, а яйцеснасянето започва през юни. Снасят на купчинки под старата кора на лозовото растение. Излюпилите се ларви напускат растението и отиват в почвата, където се хранят с корените на лозата и прекарват зимата.

Борба срещу лозовия драскач обикновено не се провежда. Ако се наложи, през пролетта борбата се води срещу възрастното насекомо при забелязване на първите повреди (времето на поява на възрастното насекомо се установява чрез стръскване на лозите през 5-6 дни, като се започне от средата на май) или на възрастното насекомо. Няма регистрирани препарати и ПИВ. Може да се използват контактни органофосфорни, карбаматни и др. средства.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Какви почви са подходящи за отглеждане на винени и десертни сортове лози?

Армира - типичен десертен сорт грозде

Велика - най-раннозреещият и едроплоден десертен сорт грозде в света