По какво се разпознава листната плесен по доматите?

Листна плесен по доматите се среща по-често по доматите, отглеждани в култивационни съоръжения и във високите котловинни полета, в районите близо до водни басейни и речни долини, където относителната влажност на въздуха е висока.

Първите видими признаци на болестта се появяват по горната страна на листата като бледи, разлети петна. От долната страна на петната се формира светъл, а по-късно - кадифен налеп. Понякога върху един лист се образуват много петна, поради което той загива. В година с благоприятни за развитието на болестта условия листната плесен може да обезлисти целия посев.

Кой е причинителят на листната плесен по доматите и как протича неговото развитие?

Листната плесен напада само доматите и се причинява от патогенната гъба Cladosporium fulvum. Мицелът и спорите на гъбата се запазват в растителните остатъци в почвата. Спорите се запазват и по конструкциите на съоръженията. Те се разнасят твърде лесно от въздушните течения. Като попаднат върху листата, те покълнват и извършват нови заразявания. За да покълнат, спорите изискват висока относителна влажност на въздуха (над 95%). Оптималната температура за развитие на заболяването е 20-25°С.

Различните сортове домати са различно устойчиви спрямо патогена на листната плесен по доматите. Селекционерите непрекъснато създават сортове, устойчиви на заболяването. Като образува нови раси (форми) обаче, постепенно патогенът успява да преодолее устойчивостта на създадения сорт домати.

Как да се опазят доматите от листна плесен?

Всички мероприятия, предвидени за опазване на оранжерийните домати от болестите, изискващи висока относителна влажност на въздуха, са валидни и срещу листната плесен. От определящо значение за развитието на болестта е начинът на поливане. При капково напояване пораженията са най-слаби. Особено важно място в комплекса от мероприятия срещу листна плесен по доматите заема проветряването. Известно е, че оптималната за развитието на доматите относителна влажност (70-75%) на въздуха не е благоприятна за развитие на заболяването. Необходимо е балансирано (NPK) торене за растенията. При поява на първите петна да се пръска с Топсин М 70 ВП - 0,1% и др.

При пръскането на доматите с фунгицидните разтвори струята да се насочва по долната страна на листата, където се намират спорите на гъбата.