При млади ягодови насаждения, засадени през есента, напролет се извършват 2 механизирани междуредови обработки. В периода преди началото на активна вегетация както в младите, засадени наесен, така и в плододаващите ягодови насаждения се използва някой от следните почвени хербициди: при прогнозиране на заплевеляване с едногодишни широколистни плевели - ленацил (Вензар 80 ВП), а при очаквано смесено заплевеляване от едногодишни житни и широколистни - метолахлор (Дуал голд 960 ЕК),  напропамид (Девринол 4 Ф) или пендиметалин (Стомп 330 ЕК). Прилага се и ленацил, смесен с някой от горепосочените хербициди за разширяване спектъра на тяхното действие по отношение на плевелите от сем. Кръстоцветни, Сложноцветни и Картофови.

При пролетно засаждане на ягоди предпосадъчните обработки може да се съчетаят с инкорпориране на трифлуралин (Агрифлан 24 ЕК) за борба срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели. Засаждането на ягодите се извършва 7-10 дни след третирането. През вегетацията на ягодите, независимо от срока на тяхното засаждане, за борба срещу едногодишни широколистни плевели до фаза 2-ри - 3-ти лист се използва комбинацията от фенмедифам + десмедифам (Бетанал АМ 11). При заплевеляване на ягодите с паламида, млечок, лайка, лепка, подрумчеи др. много добър ефект се получава от хербицида клопиралид (Лонтрел 300 ЕК). Срещу едногодишни житни и широколистни плевели - див лапад, къдрав лапад, орлова папрат и др. - през вегетацията на културата се препоръчва азулам (Азулокс 40 ЕК). Срещу всички житни плевели през вегетацията на ягодите може да се използват флуазифоп-П-бутил (Фузилад супер), пропаквизафоп (Ажил 100 ЕК), халоксифоп (Галант супер), клетодим (Селект 240 ЕК) и другите балурициди. При вторично заплевеляване след беритбата на плодовете и в активна вегетация на плевелите се препоръчва употреба на системния хербицид (Лонтрел 300 ЕК). След беритбата на ягодите се извършва обработка на междуредията с култиватор, за да се разрохка почвата и да се унищожи подраста от многогодищни плевели.

В ягодопроизводството се прилага и отглеждане на културата с мулчиране на лехите с черен полиетилен. Тази технология има редица предимства - по-ранно узряване, по-здрави и no-чисти плодове и др. Черният полиетилен ограничава достъпа на светлина до поникващите плевели, с което се намалява тяхното вредно влияние. Важно е да се вземат предварителни мерки за ограничаване на заплевеляването в отворите на полиетилена, където се засаждат ягодовите растения и в ивиците между полиетиленовите ленти. Ето защо преди застилане на полиетилена се препоръчва третиране с трефлан (Агрифлан 24 ЕК).