През кои сезони се заплождат овцете?

През кои сезони се заплождат овцете?

През различни сезони на годината може да се заплождат овцете. Овцете в полските райони на страната се заплождат през юли и август, а в планинските и полупланинските райони малко по-късно -

Определяне възрастта на козите

Определяне възрастта на козите

Определянето възрастта на козите има голямо практическо значение. Най-точно възрастта се установява по данните за раждането от зоотехническите книги или по ушната марка.

Хранене на бременни кози

Хранене на бременни кози

От значение е дажбите на козите да бъдат балансирани по хранителна стойност и да са съставени от качествени фуражи. Не бива да се допуска изхранването на плесенясали, загнили, замръзнали

Романовска овца

Романовска овца

Вълната Романовска овца се счита за най-добрата в света: тя е топла, трайна, лека, мека, красива и с високо качество. Руното е затворено и има характерен за породата строеж.

Техника на храненето на козите

Техника на храненето на козите

Общото правило в козевъдството е „давай чисти и пресни фуражи". Развалената храна се отразява вредно - причинява заболявания на стомаха, намалява продуктивността и влошава качеството на мля

Ангорска коза

Ангорска коза

Ангорската коза се отнася към една от най-старите културни породи. Наименованието е получила от гр. Анкара (Турция), в околностите на който се развъждат най-много ангорски кози.

Саанска коза (Saanen)

Саанска коза (Saanen)

Саанската коза е създадена преди два века при благоприятните почвени, климатични, фуражни и икономически условия на Швейцария. Тя е продукт и на продължителната и целенасочена селекционна р

Козата - ценно селскостопанско животно

Козата - ценно селскостопанско животно

Козата е ценно селскостопанско животно, отглеждано от древни времена от човека за задоволяване на насъщните му нужди. От козата се получават хранителни продукти - мляко и месо - и суровин

Хранене на бременни овце

Хранене на бременни овце

Бременността на овцете продължава около 150 дни. Храненето на овце през този период има важно значение за нормалното развитие на плода и за раждането на здрави, жизнеспособни агнета.

Използване на овцете за разплод

Използване на овцете за разплод

Половата зрелост на овцете и кочовете настъпва още на 5-6-месечна възраст, но при тази възраст организмът на животните още не е достатъчно развит. Ето защо те може да се използват овцете

Заплождане на козите

Заплождане на козите

Козите живеят средно 9-10 години, а срокът на стопанското им използване е 7-8 години. Само добре развити и израснали козички може да се заплождат на 10-12-месечна възраст.

Добив на непрана вълна

Добив на непрана вълна

Грижите за получаването на висококачествена непрана вълна започват далече преди стрижбата на овцете. Преди всичко храненето на овцете през цялата година трябва да бъде пълноценно, като пр

Лакон - порода овце за мляко

Лакон - порода овце за мляко

Лакон е най-бързо прогресиращата порода за мляко през последните десетилетия. В средата на миналия век млечността на породата не е превъзхождала тази на Черноглавата плевенска.

Машинно доене на овцете

Машинно доене на овцете

В по-големите ферми може да се прилага машинно доене на овцете. За успешното приложение на машинното доене на овцете е необходимо да се спазват някои изисквания.  

Ръчно доене на овцете

Ръчно доене на овцете

Ръчното доене на овцете е трудоемък и тежък процес. За 1 час опитен дояч може да издои към 100-200 овце-майки. По-често на практика бройката е в норми от 80-90 овце-майки.