Хранене на лактиращи овце

Хранене на лактиращи овце

Продължителността на лактацията при овцете, развъждани в нашата страна варира в доста широки граници - от 4-5 до 7-8 месеца и зависи предимно от породата, индивидуалните особености и не н

Агнилна кампания - грижи за новородените

Агнилна кампания - грижи за новородените

Най-критичния период за здравето, развитието и бъдещата продуктивност на приплодите е след тяхното раждане. Смъртността от оагването до 15 дневна възраст е 50-75% спрямо общата смъртност.

Технология за отглеждане на кози

Технология за отглеждане на кози

Млякото на козите е с високи диетични качества, има антиинфекциозни, антианемични и антихеморагични качества. Месото на козите е диетично, с най-висока цена на международния пазар. Торът

Хранене на овце майки

Хранене на овце майки

В най-голяма степен върху телесното развитие и продуктивността на овцете, влияят пълноценното хранене и правилното отглеждане. Добре хранените животни имат здрава костна система, устойчиви

Отглеждане на овце майки

Отглеждане на овце майки

Технологията на отглеждане на овце майки е един от факторите, който влияе върху продуктивността на им, и зависи от природно-климатичните условия, породата, физиологичното състояние на живот

Линколн – овце за месо и вълна английски тип

Линколн – овце за месо и вълна английски тип

В Линколнското графство в Англия са развъждали местни едри овце с дълга вълна, които са били кръстосвани с кочове от породата Лестър и преди повече от 200 години е създадена сега съществуващата порода линколн.

Австралийски меринос

Австралийски меринос

Първите мериносови овце в Австралия са внесени от Германия 1797 г., а след това - от Южна Африка. Внесените овце са имали ниска вълнодайност.

Отглеждане на изключени от разплод агнета

Отглеждане на изключени от разплод агнета

Изключени от разплод са всички мъжки агнета във възпроизводителните овцеферми, както и бракуваните женски агнета, а в стоковите стада всички родени мъжки и женски агнета. 

Асканийска тънкорунна овца

Асканийска тънкорунна овца

Овцете от тази порода са създадени в Украйна през периода 1924-1935 г. За основа на тази порода са използвани 4737 различни по конституция и продуктивност мериносови овце. От тях само 211 о

Хранене на овцете със зелени фуражи

Хранене на овцете със зелени фуражи

Зелените фуражи осигуряват на овцете всички необходими хранителни вещества, и то в най-подходящо съотношение и форма. При хранене само със зелени фуражи овцете могат да бъдат в много добро

Отглеждане на кочове

Отглеждане на кочове

Въпреки че през годината кочовете не променят значително физиологичното си състояние, отглеждането им не е никак лесно.

Хранене на агнета и шилета за разплод

Хранене на агнета и шилета за разплод

Oсновната храна за агнетата през бозайния перод е майчиното мляко. Към края на втората седмица след раждането  добре развиващите се агнета започват да приемат ограничени количества концентр

Отглеждане на женски агнета за разплод

Отглеждане на женски агнета за разплод

Втората по важност група, която се отглежда във всяка овцеферма са женските агнета за разплод. От тях зависят бъдещата продуктивност на стадото и успехът от развъдно-подобрителния работа.

С какви фуражи да храним овцете?

С какви фуражи да храним овцете?

Много добре овцете използват различни видове фуражи. В сравнение с други видове селскостопански животни те оползотворяват 15-20% повече растения. Овцете имат силно развитата храносмилателна

Как да се грижим за новородените агнета?

Как да се грижим за новородените агнета?

Важна предпоставка за правилното отглеждане и за оцеляването на новородените агнета при подготовката на овцете за агнилната кампания е изграждането на единични боксове за майките с приплоди

Паразитни болести при овцете и козите

Паразитни болести при овцете и козите

Профилактично-диагностични мероприятия за предпазване на овцете и козите от паразитни болести

Заразни болести при овцете и козите

Заразни болести при овцете и козите

Профилактично-диагностични мероприятия за предпазване на овцете и козите от заразни болести

Подготовка на овцете майки за заплождане

Подготовка на овцете майки за заплождане

До голяма степен масовото размърляне и плодовитостта на овцете се предопределя от добрата им подготовка за заплождане. Повечето овце майки през лятото са изтощени от продължителния лактацио

Угояване на агнета и шилета

Угояване на агнета и шилета

В много страни месото от агнетата и шилетата е едно от най-високо ценените. Ето защо то има висока цена на международния пазар. Колкото повече агнета бъдат реализирани за месо, толкова икон

Източнофризийска порода овце

Източнофризийска порода овце

Източнофризийска порода овце е създадена в области на Германия край Северно море. Районът е характерен с прохладно лято и сравнително топла зима.