Чрез зелените фуражи овцете получават всички необходими хранителни вещества, и то в най-подходяща форма и съотношение. При хранене на овцете само със зелени фуражи те могат да бъдат в много добро телесно състояние, да имат висока плодовитост, млечност и вълнодайност. Тези фуражи имат и най-ниска себестойност и затова трябва да се използват максимално при хранене на овцете.

Най-голямо значение за овцете имат тревите от естествените ливади със следния ботанически състав: 70-80% житни, 10-15% бобови и 10-15% други треви. Нашите пасища имат около 55% житни, 10% бобови и 35% други треви. Протеинът в младите треви е богат с амиди и има висока биологична стойност. В 1 кг трева се съдържат 2,2 г лизин, 0,6 г метионин, 0,22 г цистин и 0,7 г триптофан, 30-60 мг каротин, достатъчно количество витамини С и Е. Зелените фуражи са богати с всички минерални вещества, а съотношението между калция и фосфора е много благоприятно. Когато тревата (в млада възраст) съдържа много вода, тя е бедна на сурови влакнини и въглехидрати, затова рано напролет на овцете трябва да се дават фуражи, богати с тях.

За нашата страна голямо значение имат тревите от естествените полупланински пасища, които може да се използват 5-6 месеца в годината. В равнинните райони поради рязкото намаляване на пасищата за високопродуктивните овце се налага подхранване с окосени зелени фуражи и дори в някои случаи целогодишно отглеждане на ясла. Използват се окосена люцерна, зелена царевица, ръж и др.

Люцерната е един от най-ценните зелени фуражи за овцете. Има високо протеиново съдържание, богата е с калций, калий и магнезий, а е бедна на фосфор. Има подчертано алкално действие и затова не може да се използва самостоятелно. Големите количества предизвикват подуване на овцете и затова трябва да се дава заедно с житни треви, със слама, сено или завяхнала. На възрастни овце може да се дават 4-7 кг дневно.

Детелината се използва за храна на овцете в някои планински райони. По състав и хранителност се приближава до люцерната. Дава се по 3-4 кг дневно.

Еспарзетата е особено подходяща за полупланинските и планинските райони. Еспарзетата е богата на протеин, минерални вещества и витамини и не причинява подуване. На овцете се дава 4-6 кг дневно. Посочените зелени фуражи у нас се използват предимно във вид на сено.

Ръжта е по-бедна на протеин, но по-богата от люцерната с безазотни екстрактни вещества. Ръжта се използва във вид на паша рано напролет. Вместо ръж може да се използва и пшеница, която е по-богата с хранителни вещества.

Царевицата като зелен фураж се дава в ограничени количества на овцете. Царевицата е бедна на сурови влакнини и богата с витамини А, В и Е. Може и да се изпасва, когато е млада, но се похабява голям процент.

Като зелен фураж за хранене на овцете, може да се използват и кръмно зеле, отпадъци от обикновено зеле, цвеклови листа и други отпадъци от зеленчукопроизводството.

Вижте още:

Отглеждане на кочове

Отглеждане на изключени от разплод агнета

Съвети по отглеждането на новородени агнета