бременна козиБременността при козите продължава пет месеца (от 146 до 158, средно 150 дни). През първите 2,5 месеца бременността външно не се забелязва и може само да се предполага, че козата е заплодена. Едва през 3-ия месец коремът на козата се подува, а през 4-ия - 5-ия расте не само встрани, но започва и да увисва. Движението на плода през последните седмици може да се забележи или да се почувствува с ръка, леко опряна на корема на козата.

За получаването на добре развита, едри, здрави и жизнени ярета е необходимо майките да се хранят добре, особено през втората половина на бременността, когато плодът бързо нараства и се развива. През този период козите трябва да се хранят с богати с белтъчини и минерални вещества фуражи. На бременните кози през оборния период освен качествено ливадно или люцерново сено, моркови или доброкачествен силаж трябва да се дава кръмно цвекло и правилно съхранени листници. През последния месец от бременността на козите се дават лесносмилаеми и с малък обем фуражи и не трябва да се изкарват на паша на далечни разстояния, тъй като лесно се уморяват. Непродължителната разходка в хубаво време е необходима, защото свежият въздух увеличава апетита на бременните кози и спомага за по-лекото раждане.

За избягване на заболявания, раждане на мъртви ярета и предпазване на козите от аборти е необходимо да се спазват следните условия:

  • Помещенията да са сухи, топли и без течение. Козите са особено чувствителни към студа, влагата и особено течението.
  • Да не се хранят с развалени, мухлясали, запарени и замръзнали фуражи и големи количества силаж.
  • Да не се пасат при студена роса, слана или поледица.
  • Да се спазва установеният ред за поене, пасене и залагане на фуража. Недопустими са резките промени на фуража. Сутрин преди първия водопой да се залага сено или концентриран фураж.
  • Да не се бият, гонят и да се следи да не се блъскат и притискат помежду си.
  • Да не се оставят да лежат на студена, мокра или замърсена земя, тъй като всяка силна простуда довежда до аборт.

Доенето на козите се прекратява два месеца преди раждането. Тогава развитието на плода е най-интензивно и са необходими по-големи количества хранителни вещества. Козите трябва Да се пресушават постепенно - намалява се броят на доенията и количеството на фуража, особено на фуража с по-голямо съдържание на белтъчини (люцерново и фиево сено, слънчогледов шрот, грах и др.). Намалява се количеството на водата за пиене, а сочните фуражи се спират.

Пресушаването на бременните кози е правилно при следния ред: при трикратно доене 70 дни преди раждането козите се доят два пъти на ден, следващите няколко дни - по веднъж; преди 60-ия ден през ден и накрая през 2 дни до пресушаването им. За да се предпази вимето от заболяване при пресушаването, то трябва да се издоява напълно.