Критерият за определяне сроковете на стрижба на овцете трябва да е получаването на повече и по-качествена вълна, за да се реализира на по-висока цена. Във връзка с това трябва да се съобразяваме с изискванията на текстилната промишленост, стимулиращи получаването на по-дълга еднородна вълна - 6,5 см естествена дължина.

Тънкорунните, полутънкорунните и местните подобрени овце да се стрижат един път в годината. Двукратната стрижба може да се практикува при грубовълнестите и полугрубовълнестите овце. При тях вълната израства до следващата стрижба над 5 см. При двукратна стрижба първото остригване се извършва рано напролет - в началото на април, а второто в края на септември. Тези срокове на стрижба водят към известен риск поради променливите климатични условия у нас. Ето защо двукратната стрижба почти не се прилага.

Като най-подходящи са възприети следните срокове на стрижба: за Южна България (за овцете от всички категории) - 10-20 май, а за Северна България - края на май. Тези срокове се уточняват всяка година в зависимост от климатичните условия и състоянието на овцете. Посочените срокове на стрижба имат дълга традиция у нас и трудно може да се променят. Трябва да подчертаем, че с оглед на получаването на качествена вълнена суровина това не са най-подходящите срокове.

Нашата страна има умерено-континентален климат с рязко изразени сезони. Това неминуемо се отразява върху темпа на растеж и върху егалитета (изравненост по дебелина по цялата дължина на влакното) на вълната. Най-дебел е участъкът, израснал през есента, а най-тънък - през зимно-пролетните месеци. Влияе също и физиологичното състояние на овцете. Първите месеци на лактация съвпадат с този период (зимно-пролетния), когато изискванията на животните към качеството и количеството на фуражите са най-големи. Едновременно с това все още не можем да осигурим фуражния баланс и рано напролет овцете остават без сочен, а понякога и без груб фураж. Всичко това води към получаването на т.нар. гладна вълна – един твърде много разпространен дефект, особено в тънкорунното овцевъдство.

У нас тънкоруниите и полутънкорунните шилета обикновено не се стрижат в годината на раждане, а на 16-18-месечна възраст. Тези срокове се налагат главно от икономически съображения. При по-късно агнене - до края на юни, дължината на фитилите на шилетата е под 5 см и затова се препоръчва стрижба на 18-месечна възраст. Ако се закъснее със стрижбата на шилетата, през следващата година дължината на вълната е по-малка и е от по-нисък клас. Въпреки че дължината на вълната на 18-месечните дзвизки (неостригани като шилета) е голяма, не е от най-високо качество. Тази вълна е израствала две зими, поради което не е достатъчно изравнена, има сухи, чупещи се върхове и е силно замърсена. Ако се възприема стрижба в годината на раждане (на около 10-месечна възраст) - през юни-юли, до следващата стрижба (1,5-2 месеца преди агненето), вълната ще е расла 14 месеца, ще има необходимата дължина и по-добри качествени показатели от вълната, расла 18 месеца.