Ил дьо Франс - порода овце за месо

Ил дьо Франс - порода овце за месо

Породата овце Ил дьо Франс е създадена чрез кръстосването на Лестър и Рамбуйе, като целта е била да се получат животни със средно нежна вълна и с добра месодайност.

Опасна болест при агнетата

Опасна болест при агнетата

Имунитетът на новородените, придобит чрез коластрата, трае 6-8 седмици, това налага повторна имунизация на агнетата

Как да изберем овце от тънкорунни породи за разплод?

Как да изберем овце от тънкорунни породи за разплод?

Вижте кои са най-важните белези, за които трябва да следим при избор на тънкорунни овце за разплод.

Правила и трудности в агнилната кампания

Правила и трудности в агнилната кампания

За правилните действия на стопаните при раждането на агнетата разказва д-р Тихомир Сеферинов

Протичане на бременността и раждане при овцете и козите

Протичане на бременността и раждане при овцете и козите

Бременността при овцете преминава през няколко подпериода в зависимост от големината на плода, от потребността от хранителни вещества и от грижите, които трябва да се полагат за бременните животни. Бременността при козите продължава 5 месеца

Храносмилателна система на овцете

Храносмилателна система на овцете

Особености на храносмилането при овцете

Използване на овцете за вълна

Използване на овцете за вълна

В нашата страна се получават следните видов евълна - тънкоруна(мериносова), полутънкоруна (кросбредна) и цигайска, груба и полугруба вълна от местните овце.

Породи овце за месо

Породи овце за месо

Под майсторството на английските овцевъди са създадени животни с удивителни телесни форми и с висока скорозрелост. Агнетата растат бързо и може да се заплождат на 9-10-месечна възраст

Извратен апетит при овцете и козите

Извратен апетит при овцете и козите

Извратеният апетит е траен навик на овцете и козите да приемат за храна различни необичайни материали и предмети

Хранене и репродуктивност на овцете

Хранене и репродуктивност на овцете

Непълноценното хранене при кочовете предизвиква отслабване на половата активност, влошаване на количествените и качествените показатели на спермата - олиго- или азоспермия

Аваси - порода овце за мляко

Аваси - порода овце за мляко

Като високомлечна порода Аваси обаче е селекционирана в Израел. Вълната е остра и груба. Главата и тялото са оцветени на петна. Мъжките са с мощни спираловидни рога.

Мутон Шароле - порода овце специализирана за производство на месо

Мутон Шароле - порода овце специализирана за производство на месо

Породата овце Мутон Шароле се характеризира с висока скорозрялост и е тясно специализирана за производство на месо, както като чиста раса, така и при кръстоските.

Техника на заплождане на овцете

Техника на заплождане на овцете

При овцете половите цикли са средно 16-17 дни, в границите от 14 до 19 дни

Подготовката на овцете за случната кампания

Подготовката на овцете за случната кампания

За получаване на висока заплодяемост и по-голяма плодовитост е необходимо едновременно с подготовката на овцете да започне и подготовката на кочове-спермодарители

Подготовка на овцете за стрижба

Подготовка на овцете за стрижба

Лошо охранените овце имат неравна повърхност на тялото, вълната е с малко серей, поради което е суха и чуплива