козиКозите трябва да се поддържат винаги чисти. Преди сутрешното доене тялото на козата се изчиства с твърда четка, при което кожата се изчиства от потта, праха и нечистотиите.

През лятото при топло и тихо време козите може да се изкъпват с топла вода и сапун. След къпането козите се държат няколко часа на завет в помещението, докато изсъхнат. Непочистената, сплъстената вълна предразполага към развъждане на кожни паразити, които не се виждат от гледача, но безпокоят животното и намаляват продуктивността. В тези случаи трябва да се използва и метален гребен. Понякога се налага да се остриже нападнатото от паразити място с ножица, за да се предотврати разпространяването на паразитите и по другите части на тялото.

Особено важно при отглеждането на козите е и обрязването на копитата. Роговото вещество на копитата расте постоянно и ако не се изтърква при ходене, образуват се дълги, подвити напред или встрани копита. Това пречи на движението и животното може да окуцее. За да не се допусне разваляне на копитата, редовно всеки месец те се преглеждат грижливо и при нужда се обрязват или се изпиляват. Копитото се обрязва дълбоко до розовия цвят на роговото вещество. Внимава се да не се стигне до кръвоносните съдове, за да не се разрани кракът. След правилното обрязване копитата се изпиляват, за да добият гладка повърхност. Често роговото вещество е израснало малко и само едно изпиляване е достатъчно, за да се възстанови нормалната големина и форма на копитото.

При козите за мляко космената покривка се състои от груби осилести влакна, които при различните породи имат различна дължина. При някои породи за мляко в основата на космената покривка през зимата пониква и къс, нежен пух, който предпазва животните от студа. При местните кози количеството на пуха е по-голямо.

Обикновено в края на май и в началото на юни козите се стрижат с ножици, с каквито се стрижат и овцете. Козата се завързва за роговете или за шията на специално забит кол и се стриже бързо и лесно. Стрижбата трябва да се провежда в топло време, а денят на стрижбата трябва да е сух, топъл и слънчев, за да се избегне простудяването на животните. Козите се стрижат най-малко 10 часа след последното хранене. Козината се съхранява на сухо и проветриво място.

При някои от местните кози освен козина има и значителен процент пухови влакна. С настъпване на пролетта те постепенно се отделят от кожата и ако не се отнемат чрез ресане, постепенно опадват. Ето защо е необходимо при настъпване на смяната на пуха той да се отдели от козината и да се съхрани на сухо място. Пухът се отделя от козината със специални криви гребени на няколко пъти в продължение на около 25 дни. Най-напред се изресва шията и постепенно след това всички части на тялото. При ресането трябва да се внимава да не се нарани кожата и да не се предизвика възпаление. При неправилно ресане или блъскане на бременните кози може да се предизвика аборта. Непосредствено преди раждането козите не се решат.