Правила за стригане на овце

Правила за стригане на овце

Стригачът не трябва да причинява болка на овцете и да престригва вълната. Вълната трябва да се остригва ниско и равно, а руното да се запази цяло и чисто.

Кожи, получавани от овцете

Кожи, получавани от овцете

Овчите кожи се получават от овцете на възраст над 8 месеца. Площта на кожата в сухо състояние трябва да бъде най-малко 3800 см2. Вълнената покривка не трябва да прилича на агнешка.

Увеличаване количеството на месото от овцете

Увеличаване количеството на месото от овцете

Този класически метод се прилага заради хетерозисния ефект. Като майчин материал се използват овце от стоковите стада на българските тънкорунни, полутънкорунни и цигайски породи.

Отглеждане на овце - условията трябва да съответстват на биологичните им особености

Отглеждане на овце - условията трябва да съответстват на биологичните им особености

При отглеждане на овцете трябва да се създават оптимални условия за запазване на здравословното им състояние и за осигуряване на растежа и развитието на младите и получаване на качествена

Класификация на породите овце

Класификация на породите овце

В резултат на развъдно-подобителна работа в света са създадени около 600 породи овце. За по-лесното им изучаване те се разделят в групи по две класификации.

Порода овце Хиос

Порода овце Хиос

Овцете от породата Хиос са с много добра аклиматизационна способност. Проявяват обаче известна чувствителност към района със студен и влажен климат и силни ветрове.

Овце порода тексел

Овце порода тексел

Овцете от породата тексел са известни още от средата на ХIХ век. Холандският остров Тексел се слави с местните бързорастящи овце с добри показатели на месото и вълната.

Доене на козите и грижи за вимето

Доене на козите и грижи за вимето

Добиването на повече и чисто мляко зависи главно от породата, режима на хранене и отглеждане, редовното и правилно доене и грижите, които полага гледачът за вимето на козата.

Избор на кози за разплод

Избор на кози за разплод

Основната задача пра развъждането е получаването на животни със здрава конституция, добро телосложение, висока продуктивност и добре приспособени към фуражните и природно-климатичните усл

Хранене и отглеждане на козичките

Хранене и отглеждане на козичките

При нормално и правилно отбиване растежът и развитието на яретата не се нарушават и те продължават да израстват, както и през бозайния период. За младите животни трябва да се осигурява до

Порода кози Боер е единствената порода кози за месо

Порода кози Боер е единствената порода кози за месо

Животните са едри, ръстовити, с дълго и много добре замускулено тяло. Живото тегло на възрастните женски животни е 80-100 кг, а на мъжките - 110-135 кг (понякога и до 150 кг).

Тогенбургска коза (Toggenburg)

Тогенбургска коза (Toggenburg)

Развъдният район на Тогенбургска коза е Североизточна Швейцария. Наименованието на тази порода кози произлиза от главния кантон в долината Тогенбург, където е създадена.

Изкуствено отглеждане на яретата през бозайния период

Изкуствено отглеждане на яретата през бозайния период

При изкуственото отглеждане яретата се отделят от майките си още при раждането и се хранят изкуствено. Отстраняват се значителна част от недостатъците на естественото отглеждане на припло

Естествено отглеждане на яретата през бозайния период

Естествено отглеждане на яретата през бозайния период

При естественото отглеждане на яретата бозаят от майките си до отбиването. Често от раждането до отбиването приплодите непрекъснато са при майките. През деня и през нощта яретата бозаят с

Окозване на козите

Окозване на козите

За нормалното раждане на яретата е необходимо пълно спокойствие на майките, добре почистено, сравнително топло, сухо и без течение помещение.