Български местни породи овце

Български местни породи овце

Плевенската черноглава овца е най-разпространената аборигенна порода. Създадена е в централната част на Северна България - в Плевенско, откъдето носи името си.

Породи овце за мляко

Породи овце за мляко

Най-ценното качество на Аваси е млечността. При селекционираните стада и при по-добро хранене достига 400-450 л за лактационен период.

Породи овце за месо

Породи овце за месо

Под майсторството на английските овцевъди са създадени животни с удивителни телесни форми и с висока скорозрелост. Агнетата растат бързо и може да се заплождат на 9-10-месечна възраст.

Окомерна преценка на екстериора на овцете

Окомерна преценка на екстериора на овцете

По развитието на главата се съди за развитието на цялата костна система. Овцете от породите за месо имат относително къса и широка глава, от породите за мляко - по-дълга и по-тясна, а от по

По екстериора може да се определи продуктивната насока на овцете

По екстериора може да се определи продуктивната насока на овцете

При овцете има голямо разнообразие в екстериорните форми, въз основа на които са обособени няколко типа - за вълна, за месо или за мляко.

Тънкорунни породи овце

Тънкорунни породи овце

Мериносовото овцевъдство в Австралия се характеризира с много голямо разнообразие, поради което не може да се говори за една порода австралийски меринос.

Хранене и отглеждане на кърмещите и на дойните овце

Хранене и отглеждане на кърмещите и на дойните овце

Храненето на дойните овце след отбиването на агнетата е предимно пасищно. Ако овцете са осигурени с достатъчно паша, ще бъдат в добро телесно състояние и ще развият добра продуктивност.

Развъждане на овцете - методи

Развъждане на овцете - методи

Овцете и другите видове селскостопански животни се развъждат по два основни метода - чистопородно развъждане и кръстосване с неговите различни варианти.

Осеменителната кампания на овцете трябва да се организира внимателно

Осеменителната кампания на овцете трябва да се организира внимателно

Организирането и провеждането осеменителна кампания на овцете е много отговорна работа. Ето защо е необходимо най-малко 1 месец преди започването да се провежда съответна подготовка.

Стрижба на овцете - отговорен период от отглеждането на овцете

Стрижба на овцете - отговорен период от отглеждането на овцете

В равнинните райони стрижбата на овцете обикновено се извършва по-рано, а в планинските - по-късно. Датата на стрижбата в зависимост от времето и състоянието на вълната.

Правила за стригане на овце

Правила за стригане на овце

Стригачът не трябва да причинява болка на овцете и да престригва вълната. Вълната трябва да се остригва ниско и равно, а руното да се запази цяло и чисто.

Кожи, получавани от овцете

Кожи, получавани от овцете

Овчите кожи се получават от овцете на възраст над 8 месеца. Площта на кожата в сухо състояние трябва да бъде най-малко 3800 см2. Вълнената покривка не трябва да прилича на агнешка.

Увеличаване количеството на месото от овцете

Увеличаване количеството на месото от овцете

Този класически метод се прилага заради хетерозисния ефект. Като майчин материал се използват овце от стоковите стада на българските тънкорунни, полутънкорунни и цигайски породи.

Отглеждане на овце - условията трябва да съответстват на биологичните им особености

Отглеждане на овце - условията трябва да съответстват на биологичните им особености

При отглеждане на овцете трябва да се създават оптимални условия за запазване на здравословното им състояние и за осигуряване на растежа и развитието на младите и получаване на качествена

Класификация на породите овце

Класификация на породите овце

В резултат на развъдно-подобителна работа в света са създадени около 600 породи овце. За по-лесното им изучаване те се разделят в групи по две класификации.