Кинг руби – безсеменен сорт грозде
Лозарство

16.05.2012

Кинг руби – безсеменен сорт грозде

Сортът Кинг руби е склонен към милерандаж. Лозите се нападат от оидиум и са слабо устойчиви па ниски зимни температури. Може да се отглежда върху плодородни топли почви при напояване.

Изисквания на десертните сортове лози към климата
Лозарство

13.05.2012

Изисквания на десертните сортове лози към климата

От комплекса на климатичните фактори основни за жизнената дейност и за продуктивността на лозата са температурата, валежите и светлината. Определящи са топлината и водата, разглеждани в т

Брестовица - сорт грозде с много добри вкусови качества
Лозарство

03.05.2012

Брестовица - сорт грозде с много добри вкусови качества

Сортът Брестовица е получен от кръстосването на сортовете Италия и Янтър. Утвърден е през 1982 г. и се размножава бързо в цялата страна като промишлен сорт.

Чауш - десертен сорт грозде с отлични вкусови качества
Лозарство

29.04.2012

Чауш - десертен сорт грозде с отлични вкусови качества

Сортът Чауш произхожда от Турция, откъдето е разпространен в много други страни. У нас е известен много отдавна и се среща в цялата страна. Отглежда се асмовидно и като отделни лози.

Мискет хамбургски е ценен десертен сорт грозде
Лозарство

25.04.2012

Мискет хамбургски е ценен десертен сорт грозде

Сортът Мискет хамбургски е получен в Англия от кръстосването на сортовете Франкентал и Мискет александрийски. Отглежда се в почти всички лозарски страни на света. В нашата страна е познат

Болгар - едроплоден десертен сорт грозде
Лозарство

19.04.2012

Болгар - едроплоден десертен сорт грозде

Сортът Болгар произхожда от Близкия изток - Мала Азия, по всяка вероятност от района на Бейрут. Разпространен е в почти всички лозарски страни - Италия, Турция, Гърция, Сърбия, Испания и д

Сортът Кардинал - ценен ран десертен сорт грозде
Лозарство

17.04.2012

Сортът Кардинал - ценен ран десертен сорт грозде

Сортът Кардинал е един от най-широко разпространените едроплодни ранозрели десертни сортове в света. Може да се отглежда при надморска височина до 500 м.

Изисквания на десертните сортове лози към почвата
Лозарство

14.04.2012

Изисквания на десертните сортове лози към почвата

Десертните сортове лози предявяват по-големи изисквания към почвата в сравнение с винените. За десертните сортове лози са подходящи по-дълбоки и свежи, но не тежки и сбити почви.

Алфонс Лавале - десертен сорт грозде подходящ и за асмовидно отглеждане
Лозарство

11.04.2012

Алфонс Лавале - десертен сорт грозде подходящ и за асмовидно отглеждане

Алфонс Лавале трябва да се отглежда като един от едроплодните високородовити десертни сортове грозде, подходящ за консумация в прясно състояние и за съхраняване през зимата.

Формировката пергола Тендоне е подходяща за дворно отглеждане на лози
Лозарство

07.04.2012

Формировката пергола Тендоне е подходяща за дворно отглеждане на лози

При десертните сортове в някои райони на Италия, Испания и други страни намира приложение формировката пергола Тендоне. Подпорната конструкция при нея е хоризонтална с височина 2 м.

Палиери - типичен десертен сорт грозде
Лозарство

05.04.2012

Палиери - типичен десертен сорт грозде

Сортът Палиери е получен в Италия от кръстосването на сортовете Алфонс Лавале и Червена малага от Палиери. Разпространен е в много лозарски страни в Европа и Америка.

Перл дьо Ксаба - един от най-ранните сортове грозде
Лозарство

29.03.2012

Перл дьо Ксаба - един от най-ранните сортове грозде

Сортът Перл дьо Ксаба произхожда от Унгария. Получен е от кръстосването на сортовете Шасла доре и Мискет Отонел. Разпространен е във всички лозарски страни.

Формировка видоизменен Мозер
Лозарство

28.03.2012

Формировка видоизменен Мозер

Лозата, формирана като видоизменен Мозер, представлява високостъблен двустранен кордон с редуващи се смесени плодни звена и чепове. Височината на стъблото е 120 см.

Чашовидна формировка на лозата
Лозарство

27.03.2012

Чашовидна формировка на лозата

Формираните чашовидно лози имат късо стъбло с оформена глава, От нея лъчеобразно се формират 4-8 рамена, които излизат от един център под еднакъв наклон и с еднаква дължина.

За бели трапезни вина са подходящи почви с лек механичен състав
Лозарство

20.03.2012

За бели трапезни вина са подходящи почви с лек механичен състав

Дългогодишният практически опит и многобройните изследвания в това отношение са показали, че за отделните производствени направления в лозарството са подходящи различни почви.