Начини за напояване на лозята
Лозарство

24.08.2010

Начини за напояване на лозята

Съществуват четири начина на напояване на лозята: повърхностно, подпочвено, дъждуване и капково.

Кореновата система на лозите
Лозарство

22.08.2010

Кореновата система на лозите

Лозовото растение може да се размножава по два начина: чрез семена и по вегетативен път. Получените от семена лози имат зародишен корен, който се образува от зародиша на покълнващото семе

Грижи за лозите в плододаване
Лозарство

06.08.2010

Грижи за лозите в плододаване

Най-важната грижа на лозарите е регулирането на силата на растежа на лозите, добива и качеството на гроздето след встъпване в плододаване, което обикновено започва в четвъртата, петата годи

BASF
Лозарство

17.07.2010

BASF

ВНИМАНИЕ!!!

Заразяване с болести при лозата през месец юни
Лозарство

07.06.2010

Заразяване с болести при лозата през месец юни

В момента лозите се намират във фенофаза отделяне на лозата. Това е и една от фазите, която е много критична за заразяването с икономически най-важни болести по културата – мана и оидиум...

Лозето трябва редовно да се пръска през месец юни
Лозарство

28.05.2010

Лозето трябва редовно да се пръска през месец юни

Маната вече нападна лозята на много места в страната в резултат на благоприятни метеорологични условия, тоест честите превалявания.

Подрязване на измръзналите лозя
Лозарство

12.04.2010

Подрязване на измръзналите лозя

Ако през зимата температурите са паднали под минус 18 градуса, има вероятност да са измръзнали лозите...

Силно измръзналите лози се изрязват на 3 см от основата
Лозарство

17.03.2010

Силно измръзналите лози се изрязват на 3 см от основата

При по-силно измръзване на лозята – особено над 85 % измръзнали зимни очи, е наложително изрязване на всички едногодишни пръчки на около 3 см. от основата...

Присаждане на лозите на място
Лозарство

26.02.2010

Присаждане на лозите на място

За преоблагородяване на лозя се използва присаждането на място, което от своя страна бива на зряло и на зелено.

Влияние на географските фактори върху лозата
Лозарство

25.01.2010

Влияние на географските фактори върху лозата

Елементите на климата - топлина, влажност и светлина - се изменят значително под влиянието на географските фактори - височина над морското равнище, близост на водни басейни, релеф, геогра

Обработка на почвата в лозята
Лозарство

23.01.2010

Обработка на почвата в лозята

Обработката на почвата в лозята се състои в ежегодно и многократно разрохкване на почвата. Обработката на почвата се извършва в реда и в междуредието.

Какво е значението на почвата за отглеждане на лозя?
Лозарство

21.01.2010

Какво е значението на почвата за отглеждане на лозя?

Лозата е растение, което може да се отглежда върху места с най-разнообразни почви. С нея успешно се оползотворяват хълмистите терени със сравнително по-бедни почви, където другите култури д

Грижи за младите лозя
Лозарство

17.12.2009

Грижи за младите лозя

Първите години от засаждането на лозите са най-важните от големия цикъл в живота на лозовото растение. При добри грижи за лозите през този период може да се формират растения с мощна корено

Избор на подложки за културните сортове лози
Лозарство

30.11.2009

Избор на подложки за културните сортове лози

В световното лозарство са познати доста голям брой сортове подложки, които нямат еднакво разпространение. Някои са по-универсални и се срещат в повече страни, а други имат по-ограничено раз

Бактериалният рак може да унищожи цели лозови насаждения
Лозарство

30.11.2009

Бактериалният рак може да унищожи цели лозови насаждения

Борбата срещу бактерийния рак трябва да бъде на първо място предпазна. Тъй като бактерията прониква в лозовото растение само чрез пресни и открити рани (след градушки, измръзване и др.), те трябва да се дезинфекцират веднага след откриването им

Велика - най-раннозреещият и едроплоден десертен сорт грозде в света
Лозарство

21.11.2009

Велика - най-раннозреещият и едроплоден десертен сорт грозде в света

Сортът Велика е създаден чрез инбридинг. Като изходен материал е използван хибрид, получен чрез кръстосване на сортовете Болгар и Алфонс Лавале през 1987 г. в опитното лозе на Института по

Формировка приземен Гюйо
Лозарство

15.11.2009

Формировка приземен Гюйо

Формировката Гюйо е била предложена от французина д-р Гюйо, откъдето носи името си. На лозата се оставят чеп с 2 очи и плодна пръчка с различна дължина - средно 12-14 очи. Нейното плодно зв

Формировка Омбрела
Лозарство

14.11.2009

Формировка Омбрела

Формировката Омбрела представлява високостъблен двустранен кордон със свободно висящо разположени леторасти. Тази формировка се прилага предимно при винени сортове със силен растеж на вегет

Какво е физиологична и технологична зрелост на гроздето?
Лозарство

22.10.2009

Какво е физиологична и технологична зрелост на гроздето?

Физиологичната зрелост на гроздето е състояние от неговото развитие, при което семките са с напълно диференцирани тъкани и зародишът е в състояние да даде потомство.

Ранните студове имат негативно въздействие върху лозята
Лозарство

12.10.2009

Ранните студове имат негативно въздействие върху лозята

Познаването и прилагането на мерките срещу тях може да предотварати последиците...

Сладкото и ароматно грозде вече зрее
Лозарство

21.09.2009

Сладкото и ароматно грозде вече зрее

Най-ранните сортове вече са прибрани, но ако сте си засадили и по-късни, до ноември ще имате на трапезата от благодатния плод. Най-ранният Мечта е със средно голям полусбит грозд и златисти зърна с мискетов аромат.

Беритба на винени сортове грозде -
Лозарство

04.09.2009

Беритба на винени сортове грозде -

По-голямата част от гроздето на винените сортове се преработва във вино. Обикновено винени сортове грозде се бере към края на септември - началото на октомври. Обаче не всяка година настъпв

Беритба на десертно грозде
Лозарство

03.09.2009

Беритба на десертно грозде

Гроздето е нежен плод и за да може да стигне в добро състояние до консуматора трябва  внимателно да се бере и превозва. Известно е, че всички гроздове от даден сорт не узряват едновременно.

Растеж, прошарване и узряване на гроздето
Лозарство

31.07.2009

Растеж, прошарване и узряване на гроздето

След оплождането на гроздето младите завръзи започват интензивно да нарастват и се превръщат в зърна. Изхранването на младите завръзи е главно от синтезираните в листата органични вещества;

При променливо време, болестите са сериозна заплаха за гроздето
Лозарство

07.07.2009

При променливо време, болестите са сериозна заплаха за гроздето

При подходящи сезонни условия за развитие на мана и оидиум по лозата, каквито са настоящите, се създават критични моменти за осигуряване на грoздовата реколта...