Какво представлява колтученето на лозите и кога се извършва?

лози Колтуци са страничните леторасти, израснали от летните пъпки по възлите на главния летораст. Премахването им изцяло или отчасти е известно като колтучене. Когато лозите се развиват буйно, те дават много странични леторасти, които засенчват гроздето и пречат на зреенето и опазването му от болести и неприятели. Това принуждава лозарите да извършат колтучене на лозите. Пълното премахване на колтуците до основата им е вредно, защото води до намаляване на листната повърхност на лозите. Правилно е при колтученето да се запазват по 3-4 листа в основата на страничните леторасти. При сорта Болгар запазването на основните (3 до 5) листа на колтука има и това значение, не се създава полусянка на гроздето, което е от особена важност при него.

В отделни случаи пълното премахване на колтуците до основата им може да се окаже полезно. Има сортове грозде, като Палиери, Алфонс Лавале, Мискет хамбургски, Юни блан и др., които развиват големи листа. Те закриват ресите и възпрепятстват опрашването им. Това отрицателно влияние се подсилва от страничните леторасти. Ето защо при тях е полезно преди цъфтежа да се премахнат изцяло колтуците в основната част на летораста до ресите. По-високо разположените колтуци (над ресите) се прищипват на 3-4 листа. Пълно премахване на страничните леторасти се налага и при буйно растящи асми, където се получава силно засенчване на гроздето.