За да се установи процента на измръзване в дадено насаждение от всеки сорт се взимат средни проби от пръчки. Пръчките се взимат от миналогодишни чепове с дължина 15 очи, като се режат заедно с миналогодишна дървесина (с част от чепа). Пробата от десертните сортове, които като цяло са по-чувствителни е 100 пръчки, а от винените 50 броя, независимо от големината на парцела. Пренасят се в топли помещения, където се темперират за 2-3 дни, като основата на пръчките се потапя в съд с вода.Проверява се състоянието на всички очи от основата на пръчката до върха, а на колтуците до 5-6 възел. Зимните очи се прерязват с бръснарско ножче вертикално, по дължината на пръчката от върха до основата им. Повредите от измръзване се различават лесно, защото здравите пъпки имат свежозелен цвят, а мъртвите тъмнокафяв до черен. Ако се установи, че измръзването вече е факт е най-добре да се компенсират загубите като се извърши диференцирана резитба, която е в зависимост от степента на нанесените повреди на главните и заместващи пъпки. при загиване на главните и заместващи пъпки под 25-30% се извършва нормална резитба  при загиване от 25-30% до 70-80% от главните и заместващи пъпки при резитбата се осигурява увеличено натоварване съобразно размера на загиналите пъпки и способността на сорта за възстановяване на загубите при загинали до 70% главни и до 50% заместващи пъпки се прилага компенсираща резитба, при която индивидуалното натоварване на лозите се завишава със съответния процент на загиналите главни пъпки когато са загинали над 95% от главните пъпки и са запазени сравнително малък процент от заместващите пъпки при наличие на повреди по ликото и дървесината се провежда резитба за възстановяване, като на лозите се оставят завишен брой (10-12) чепове. При измръзване на целите лози, включително стъблата и кордоните, се очаква да се развият леторасти от спящите пъпки в основата на лозите. След покарването се извършва филизене, при което се оставят двата най-силни летораста, които се привързват към сухото стъбло. На следващата година старото стъбло се премахва и започва формирането на лозата.