Лозата е чувствителна към ниските температури особено през ранния есенен и късния пролетен студ. Тя е култура на умерено топлият климат и най-чувствителни са зелените леторасти, които не могат да издържат на продължителен мраз в рамките на 1 до – 2 гр.С. При ранните есенни мразове зимуващите пъпки на добре узрелите, но незакалени леторасти могат да измръзнат и при -5 до – 8 гр.С. През зимните месеци пъпките на лозата, приключила напълно вегетацията може да издържи без да измръзне на следните температури: - европейски сортове от – 18 гр.С до - 20 гр.С., - северноамериканските сортове от порядъка на минус 30 гр.С, - сортове с повишена устойчивост от – 22 до - 24 гр.С. Неразвитите още на пролет пъпки могат да издържат на мразовете до минус 3-4 гр.С, а развилите се измръзват при минус 1 гр.С. Голяма е опасността за пъпките при колебание на температурите от минусови до положителни в края на зимата в периода на приключване на зимния покой. Така те губят устойчивостта си и най-малките студове са опасни за тях. Корените на лозите са по-слабо устойчиви на ниски температури от надземната част. През зимния покой те понасят температури до: - европейски сортове от – 5 до - 6 гр.С, - северноамериканските сортове - - 9 до – 12 гр.С, - сортове с повишена устойчивост - - 19 до - 21 гр.С. Измръзването се дължи на това, че част от клетъчното съдържание се превръща в лед-така, както при понижение на температурата при воден разтвор замръзва само водата, а концентрацията се повишава. Така и при лозите при по-нататъшно падане на температурата, в клетъчния сок остава все по-малко вода и разтвор. На края спира сокодвижението, клетките губят способността си да дишат, а следователно и да живеят. Същата картина се получава и при силно нагряване. При зимуващите пъпки, ако дълго време не получават хранителни вещества вследствие на замръзване на разтвора, в който се намират те загива. По време на зимуването на лозите са необходими достатъчно влага и оптимално количество хранителни вещества, както при едногодишната, така и при многогодишната дървесина.