След встъпване в плододаване, което обикновено започва в четвъртата, петата година от засаждането, най-важната грижа на лозарите е регулирането на силата на растежа на лозите, добива и качеството на гроздето. За целта се оптимизира натоварването при резитбата така, че да не се допусне претоварване, което ще доведе до влошаване на качеството на гроздето, до отслабване на лозите, а понякога и до загиването им. При недостатъчно натоварване на лозите се губи продукция. Наложително е при извършване на резитбата на лозите да се използват съвети на специалисти. При намаляване на прираста на лозите се вземат почвени проби за изследване на запасеността с хранителни вещества, изчислява се потребността от тях и се извършва подхранване. То може да се извърши чрез пръскане с листен тор заедно с препаратите срещу вредителите или чрез внасяне в почвата през пролетта. При голям недостиг на хранителни вещества се тори с фосфорни и калиеви торове през есента преди есенната оран.

Провеждат се летните резитбени операции (зелени резитби на лозата) - филизене, колтучене, кършене, прищипване, премахване на част от листата и гроздовете. При приземно формираните лози се извършват на няколко пъти промушване на леторастите и привързване за телената конструкция.

Извършват се 2-3 плитки обработки на почвата - фрезоване, култивиране, дискуване, в междуредията за поддържане на чиста от плевели почвената повърхност. При нужда се използват и хербициди. В реда лозите се окопават или обработват с отклоняваща секция или с хербициди. Много добри резултати се получават при третиране с раундъп в доза 1200  мл/дка.

През вегетацията се извежда качествено борбата с вредителите по лозата. Извършват се 4-6 третирания с препарати срещу причинителите на мана, оидиум, екскориоза и срещу шарен гроздов молец, лозова щитовка и др.

Непосредствено преди да се пристъпи към резитбата на лозите трябва да се вземе под внимание масата на зрелия прираст. По този начин се контролира силата на растежа на леторастите.

След настъпване на омекването на зърната на белите сортове грозде и на прошарването на червените  сортове започва проследяването в динамика на натрупването на захари и киселини в гроздето, с оглед определяне на технологичната зрелост и датата на гроздобера.

Обикновено след 10 години от създаването на лозето се налага провеждането и на частичен ремонт на подпорната конструкция.