Физиологичната зрелост на гроздето е състояние от неговото развитие, при което семките са с напълно диференцирани тъкани и зародишът е в състояние да даде потомство. Физиологичната зрелост на гроздето е с продължителност 3-5 денонощия и се характеризира с относително постоянство в състава на гроздето, което в практиката се използва като критерий за нейното установяване.

Технологичната зрелост е такова състояние от развитието на гроздето, при което неговите механичен строеж, физико-механични свойства и химичен състав са подходящи за производството на определено по категория, вид, тип и цвят вино. От определението се вижда, че броят на технологичните зрелости е достатъчно голям и се определя от изискванията, предявявани към състава и свойствата на различните категории, видове, типове и групи вина. Както вече се посочи, във времето те съвпадат с физиологичната зрелост или настъпват непосредствено след нея. В таблицата са посочени данни за различни технологични зрелости, т.е. оптимални стойности на захарното съдържание и титруемата киселинност на гроздето в зависимост от произвежданото вино.

В зависимост от възможностите за използване на гроздето от даден сорт за производството на различни вина съществува следната стопанска класификация:

  • универсални сортове - гарантират високи органолептични качества на голям брой вина (видове, типове и групи), независимо от значителните различия в техния състав и свойства (Шардоне, Ризлинг, Каберне совиньон, Мерло, Пино ноар, Мавруд, Широка мелнишка лоза, Гъмза и др.);
  • специфични - осигуряват високи вкусови качества на малък брой близки по състав и свойства вина, в противен случай се получава посредствена продукция (Совиньон блан, Сензо, Димят и др.);
  • строго специфични - от които се произвежда вино само от един вид, тип или група, а във всички останали случаи продукцията е с посредствено качество и недостатъци (повечето сортове за ликьорни и благородно сладки вина, с изключение на мускатовите).
 

Технологична зрелост на гроздето

 
Направление на преработка Захарно съдържание,
%
Титруема киселинност
(г/дм3 или г/л)
мин. макс. мин. макс.
Дестилатни виноматериали 16 18 8 12
Виноматериали за шумящи вина:        
- бели и розови 17 19 7 10
- червени 17 19 6 9
Сухи вина:
       
- бели и розови 18 21 7 9
- червени 19 23 6 8
Полусухи, полусладки и сладки вина
20 24 6 9
Ликьорни и благородно сладки вина:
       
- бели и розови 19 - 6 -
- червени 21 - 5 -

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Поддържане на почвената повърхност и почвеното плодородие при лозята

Заразяване с болести при лозата през месец юни

Вирусни болести по лозата и защита