Понижаването на температурата под 0°С през есента в началото на октомври причинява повреди по листата, гроздето и зимните очи (пъпките). Листата на възрастните лози загиват при температура минус 1-2°С. Скоро след това те изсъхват и окапват. По-устойчиви са сортове лози с мъхнати листа. Не напълно узрелите зърна измръзват при температура минус 2-3°С, а узрелите - под минус 4°С. Колкото повече захари съдържат гроздовите зърна, толкова са по-устойчиви. Когато измръзнат зърна от сортовете с бяло грозде, те придобиват червеникав до тъмнокафяв цвят, омекват, бързо губят водното си съдържание и завяхват. След измръзване на напълно узрели зърна те имат неестествен привкус - на попарено, варено грозде. От това грозде не може да се получи качествено вино. Когато температурата се понижи до минус 5-7°С, загиват и част от зимните очи.

Мерките за предотвратяване и преодоляване на повредите по лозите от есенните мразове се свеждат до избор на подходящи сортове и въздействие върху лозата и околната среда. При условията на нашата страна есенните мразове нанасят по-рядко и по-малки щети по лозата. С високостъбленото формиране чувствителните на измръзване органи (леторасли, листа, реси, гроздове) се изнасят на значително разстояние над повърхността на почвата, където са по-малко уязвими. Разликата в температурата на повърхността на почвата и на 2 м височина достига понякога до 4-5°С.

МЕРКИ ЗА БОРБА С ЕСЕННИТЕ МРАЗОВЕ

За непосредствена борба с тези мразове се прилагат различни мерки. Подравняването на почвената повърхност и почистването на едрите плевели допринася за повишаване на температурата с 2 до 5°С. Заливането на парцелите с вода няколко часа преди настъпване на мраза допринася за повишаване на температурата. Същият ефект има и задимяването. За образуването на гъста и влажна димна завеса се използват различни горивни материали - мокра слама, полуизгнили листа, плевели и др., както и някои химични вещества - нафта, нафталин и др. Димните завеси повишават температурата с 2-3°С.

Много добри резултати се получават и от дъждуването на лозите. При дъждуване – непрекъснато или на промеждутъци – температурата не може да се понижи под 0°С и надземните части остават невредими. Чрез дъждуване се предотвратяват мразове, понижаващи температурата до -7°С.снимкa: Село.БГ