Колтучене на лозите
Лозарство

09.01.2012

Колтучене на лозите

Колтуци са страничните леторасти, израснали от летните пъпки по възлите на главния летораст. Премахването им изцяло или отчасти е известно като колтучене.

Основни сортове грозде
Лозарство

04.12.2011

Основни сортове грозде

Сортовете за червен и трапезни вина имат червено, виненочервено или тъмносиньо зърно. Багрилната материя е съсредоточена в ципата, а при някои сортове е обагрен и сокът.

Кършене на лозите - какво представлява и кога се извършва
Лозарство

01.12.2011

Кършене на лозите - какво представлява и кога се извършва

Премахването на растящите върхове на леторастите заедно с 5-6 до 8 недоразвити листа се нарича кършене. То се прилага в почти всички лозарски райони у нас, но често пъти неправилно.

Прищипване на лозите - какво представлява и кога се извършва
Лозарство

30.11.2011

Прищипване на лозите - какво представлява и кога се извършва

Премахването на връхчетата на леторастите с едно-две недоразвити листа се нарича прищипване. С прищипването на лозите цели да се намали изресяването и да се регулира растежът на отделните

Филизене на лозите - какво представлява и кога се извършва
Лозарство

28.11.2011

Филизене на лозите - какво представлява и кога се извършва

С филизенето на лозите се премахват лакомците по старите части на лозата, с изключение на тези, които ще се използват при следващата резитба на лозите.

Резитба на лози, пострадали от градушка
Лозарство

01.07.2011

Резитба на лози, пострадали от градушка

Когато е паднала много силна градушка през периода на активния растеж на леторастите до края на юни и са унищожени напълно гроздовата реколта и леторастите, извършва се резитба на лозите

Формировка стъблен Гюйо
Лозарство

28.06.2011

Формировка стъблен Гюйо

Основен принцип при стъбления Гюйо е формирането на стъбло с височина 100-120 см с две къси рамена, като на всяко рамо се оставят 2-3 чепа с по 2 очи.

Вирусни болести по лозата и защита
Лозарство

06.06.2011

Вирусни болести по лозата и защита

Лозата бива нападана от различни вирусни болести, като икономически най-важни за нашата страна са късовъзлието, листното завиване, набраздяване на дървесината и инфекциозната хлороза.

Приспособяване на лозата към недостига на влага
Лозарство

27.05.2011

Приспособяване на лозата към недостига на влага

Лозата като сухоустойчив мезофит се отличава с голяма взискателност към почвената влага и едновременно с това добре се приспособява към недостига й във външната среда.

Загрибване на лозите
Лозарство

07.05.2011

Загрибване на лозите

Там, където съществува опасност от силно понижаване на температурата през зимата, трябва да се вземат мерки за предпазване и на асмите от измръзване. Младите лози до формирането им се пов

Изресяване при лозата и мерки за борба с него
Лозарство

06.05.2011

Изресяване при лозата и мерки за борба с него

Пълното или частичното окапване на цветните бутони, цветчетата или младите завързи в периода около цъфтежа се нарича изресяване. Когато окапят всички цветни пъпки, ресата изсъхва.

Подготовка на мястото за засаждане на лозите
Лозарство

03.05.2011

Подготовка на мястото за засаждане на лозите

При основната подготовка на мястото за засаждане на лозите преди риголването трябва да се подравнят микронеравностите за премахване на опасността от събиране на повърхностно течащите води

Изкуствено опрашване при лозата
Лозарство

02.05.2011

Изкуствено опрашване при лозата

Изкуственото опрашване се налага при сортове с функционално женски цветове, като Чауш, Червена лисича опашка, Черна разакия, Фоча и др. От тях само сортът Чауш се среща по-често.

Избор на най-подходящите сортове лози
Лозарство

05.04.2011

Избор на най-подходящите сортове лози

При избора на сортовете лози е препоръчително да се ползват съветите на специалистите, да се съобразят с фактори като конюнктурата на пазара и възможността за дългосрочна реализация на продукцията.

Избор на подходяща формировка на лозата
Лозарство

02.04.2011

Избор на подходяща формировка на лозата

В районите, където опасността от образуване на екстремни минимални температури е изключена или се случват много рядко може да се използват нискостъблени, средно и високостъблени формировк

Присаждане на лозите на зелено
Лозарство

05.03.2011

Присаждане на лозите на зелено

Присаждането на лози по време на вегетацията (присаждане на зелено) е по-лесен начин, отколкото на зряло. Освен всичко друго има и предимството, че при неуспех може да се повтори веднага,

Повредите по лозата при ниски температури
Лозарство

03.02.2011

Повредите по лозата при ниски температури

Лозята са чувствителни към ниските зимни температури, от късните пролетни и ранните есенни слани.<br /> <br /> През зимата, в някои райони на страната незагребаните лозя измръзват в различна степен. Повреждат се пъпките, едногодишните пръчки, чеповете, стъблата

Асмите по-слабо се засягат от сланите
Лозарство

25.01.2011

Асмите по-слабо се засягат от сланите

Асмовидните формировки са традиционни за дворното лозарство. Особеностите на лозата като лиановидно растение позволява тя да се отглежда едновременно за получаване на грозде и за украса.

Лозовите насаждения през студените месеци
Лозарство

29.11.2010

Лозовите насаждения през студените месеци

Лозата е особено чувствителна при ниски температури. Това важи най-вече при ранния есенен и лъсния пролетен студ.

Грижи за лозата през вегетацията и резитбата
Лозарство

29.11.2010

Грижи за лозата през вегетацията и резитбата

Студоустойчивостта на лозата зависи от това с какво количество грозде е била натоварена. При пренатоварване на лозите с грозде студоустойчивостта е по-ниска и това изисква някои допълнителни грижи. А правилната резитба може да повиши студеноустойчиво

Мачкане и ронкане на гроздето
Лозарство

03.10.2010

Мачкане и ронкане на гроздето

Преди да се постави в съдовете за ферментация, набраното грозде се смачква. С това се цели да се разпукат зърната, за да се отдели голяма част от сока и да се потопят твърдите части в нег

Гроздобер
Лозарство

27.09.2010

Гроздобер

Гроздоберът е заключителният етап от ежегодните грижи за лозовите насаждения. От бързото и навременно прибиране и оползотворяване на обраното грозде зависят крайните икономически резултат

Видове напояване на лозята
Лозарство

10.09.2010

Видове напояване на лозята

Лозата е растение с повишена сухоустойчивост, но в зависимост от физическите свойства на почвата, както и от количествата паднали валежи се извършват няколко поливки.

Поддържане на почвената повърхност и почвеното плодородие при лозята
Лозарство

10.09.2010

Поддържане на почвената повърхност и почвеното плодородие при лозята

За подобряване на физическите свойства на почвения слой и да се създадат условия за най-активно протичане на химическите и микробиологични процеси в нея е необходимо обработка на почвата в лозята, с което се подобрява и водния, въздушния, хранителен