Обработката на почвата е необходима, за да се подобрят физическите свойства на почвения слой и да се създадат условия за най-активно протичане на химическите и микробиологични процеси в нея е необходимо обработка на почвата в лозята, с което се подобрява и водния, въздушния, хранителен режим на лозите. Необходимо е да се извършат няколко обработки през годината, а именно: - есенна дълбока оран - се извършва след гроздобера в края на октомври и ноември, а в по-южните райони и в началото на декември. Дълбочината й се определя от дължината на подложката /подземното стъбло/ и от разположението на кореновата система, но тя не трябва да бъде по-малка от 20 см. Чрез нея се унищожава плевелната растителност, създават се условия за внасяне на торовете в зоната на активната коренова система, подобрява се аерацията в по-дълбоките почвени хоризонти, натрупва се и запазва водата от валежите през есенно-зимния период. При тежки и сбити почви есенната дълбока оран влияе положително върху растежа и плододаването на лозите, докато при песъчливите нейното влияние е по-малко. В районите със загребно лозарство есенната дълбока оран се съчетава със загребването на лозята след листопада и преди настъпването на студовете. - пролетна оран – пролетната оран при незагребните лозя се извършва след резитба на лозите и изнасянето на пръчките. Дълбочината й не трябва да надвишава 15-20 см. По това време са поникнали и първите плевели, които се унищожават. При загребните лозя оранта се извършва едновременно с отгребването, като почвата се отхвърля към средата на междуредието и след това е преминала опасността от силни мразове. - летни обработки – за унищожаване на плевелите през вегетацията и намаляване изпаряването на почвената влага се извършват необходимите летни обработки. Дълбочината на обработката е от 7-10 см., без обръщане на повърхностния почвен слой. В зависимост от почвения тип, от заплевяването и не на последно място метеорологичните условия се извършват от 4-6 обработки. При продължителна суша и чисти от плевели лозя броят на летните обработки се намалява. Редовата ивица се поддържа чиста от плевели чрез 3-4 ръчни обработки. Лозята може да се поддържат чисти от плевели и без механичните обработки на почвата, като се използват хербициди и хербицидни комбинации без да им отрицателно действие на растежи и плододаването на лозите. За опазване на околната среда от замърсяване и получаване на биологично чиста гроздова реколта, хербицидите трябва да се използват за борба с плевелите само във вътрередовата ивица. Срещу семенно размножаващите се плевели може да се използват хербицидите: Хербазин 50 в доза 0,6-1,0 кг/дка или комбинацията Хербазин 50 Цеазин 50 в съотношение 1:1 или 1:2, когато плевелите са в начална фаза и при почви с по-тежък механичен състав, Флуридон 50 при доза 0,3-0,4 кг/дка и Гоал 6 Е – 0,3-0,4 кг/дка. Третирането се извършва на добре обработена почва през месеците ноември-април, когато лозите са в относителен покой. Срещу коренищните плевели пирей, балур и троскот най-добре е да се използват селективните хербициди Фузилат, Галант и Тарга супер в дози 0,5-0,6 л/дка, при височина на балура 30-40 см и троскота 20-25 см; срещу кореново издънковите плевели – поветица и паламида се използват хербицидите Хербит – 0,4 л/дка, Ронстар 25 ЕК – 0,8 л/дка и Старане 250 ЕК – 0,2 л/дка във фаза цъфтеж. На сегашния етап най-популярен и се използва по време на вегетацията на плевелите хербицида Раундъп, който се използва при смесено запленяване с едногодишни и многогодишни плевели в доза 0,2 л/дка за едногодишните видове – 0,4-0,5 срещу балура, 0,6-0,8 срещу паламидата и 1-1,2 срещу троскот и поветица. Третирането се извършва в буйна вегетация на плевелите с 20-40 л/дка пръскана площ. С подобно действие на Раундъп е хербецидът Тъчдаун в доза 0,4 л/дка срещу балура и 0,8 л/дка срещу троскота. Всички хербициди, с изключение на селективните, са фитотоксични за лозите и при пръскане с тях не трябва да попадат по зелените им части. Ако след 20-25 дни част от плевелите не са напълно унищожени извършва се второ третиране със същата доза на използвания хербицид. За тотално изгаряне на вегетиращата плевелна растителност се използват хербицидите Реглон форте – 0,3 л/дка, Баста 15 СЛ и Баста 20 СЛ – 0,4-0,6 л/дка срещу балура и 0,8 л/дка срещу троскота.