Студоустойчивостта на лозата зависи от това с какво количество грозде е била натоварена. При пренатоварване на лозите с грозде студоустойчивостта е по-ниска от растенията, които предната година са били с нормален или по-нисък добив или пък не са имали. Така те са натрупали по-голям запас от хранителни вещества. При понижен запас от хранителни вещества, дори и при по-топла зима с незначителни студове, може да се получи значително увреждане на зимните очи на лозата. В топли дни лозовите главини значително по-бързо губят пластични вещества, от колкото по време на студ. За това дори слабо понижаване на температурите може да доведе до измръзване на отслабените растения. С това се потвърждава факта, че лозовите насаждения се нуждаят от грижи през целия вегетационен период. При подходяща и правилна резитба може да се повиши студоустойчивостта на лозата. Стъбленото отглеждане на лозовите храсти на височина над 1 м, съчетано с подходяща формировка, значително повишава устойчивостта към ниските температури. Помага и за по-лесна и по-добра резитба. Правилната резитба без претоварване води и до по-добро проветряване и добра осветеност на растенията. По този начин пръчките боледуват по-малко и узряват по-добре. Внасянето на оптимални количества торове с подходящи елементи допринася също за студоустойчивостта на лозата. Елементите важи за студоустойчивостта на лозата са калий и фосфор. За положителното действие на торовете е необходимо тяхното внасяне да се осъществява в периода на вегетацията /100-200 г калий и 100 г фосфор на 1 кв.м/ След листопада през месец декември е добре лозите да се напръскат с варно мляко с добавено олио /100 л вода – 30 кг гасена вар + 500 мл олио/. Калият и варта се допълват взаимно: калият повишава вътрешното съпротивление, а варта е известна като защитник на външния слой, а олиото играе роля на прилепител. Влагозащитните поливки също повишават студоустойчивостта на лозите. Известно е, че добре вдървесните корени с дебелина 1 мм в умерено влажна почва не измръзват. Всички останали малки коренчета измръзват с настъпването на студовете, а хранителните вещества от преминават в старите корени.