Ако през зимата температурите са паднали под минус 18 градуса, има вероятност да са измръзнали лозите. За да се уверите, трябва да вземете проби от пъпките, пръчките, рамената, кордоните и стъблата. При загиване на 70% от главните и 40-50 % от резервните пъпки натоварването се завишава със съответния процент на поражението. Когато са унищожени 95 % от главните пъпки и 60-70 % от резервните, трябва да се оставят всички добре развити пръчки, от които ще се оставят по 4-5 чепове за Болгар и 8-10 – за други сортове. Всички останали пръчки се съкращават на 10-16 очи в зависимост от дължината. Узрелите култуци ще бъдат продължители на плодните пръчки с дължина 3-5 очи и чепове на 2 очи. Ако са повредени над 95% от главните пъпки и значителна част от проводяща тъкан е загинала, се оставят повече чепове 10-12 с 1-2 очи. Щом са загинали 100 % от главните пъпки и са повредени едногодишните пръчки, се реже само на чепове. Това се прави преди сокодвижението. Когато са измръзнали кордоните и стъблата, се изчаква да се развият спящите пъпки в основата на лозите и след това се прави филизене.