Слънчоглед - особености в агротехниката на слънчогледа

Слънчоглед - особености в агротехниката на слънчогледа

У нас слънчогледът се отглежда обикновено след пшеница и ечемик, които се смятат за добри негови предшественици.

Огнен (бактериен) пригор - Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Огнен (бактериен) пригор - Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Огнения пригор е икономически важно заболяване по овощните култури. У нас е открито в 1989 г. по дюлята и крушата в района на Пловдив.

Зимно пръскане на овощните дървета

Зимно пръскане на овощните дървета

Зимното пръскане на овощните дървета може да се извършва от опадане на листата до разпукване на пъпките напролет.

Отглеждане на тютюн

Отглеждане на тютюн

Тютюнът се отнася към културите, които се отглеждат за добиване на продукти с наркотично действие.Листата на тютюна се използват главно за изработване на различни тютюневи изделия.

Борба със сеченето по разсада

Борба със сеченето по разсада

Сеченето по разсада се развива върху голям брой култури. То нанася най-значими повреди по разсада от пипер, домати, зеле, салата, патладжан, тютюн и др.

Спелта - изключително лесна за отглеждане и непретенциозна

Спелта - изключително лесна за отглеждане и непретенциозна

Спелтата е специален сорт жито, която в миналото е била използвана масово, но от началото на 20 век постепенно е изместена от обикновената хлебна пшеница, тъй като тя позволявала по-високи добиви.

Мана по краставици, дини, тиквички и тиква - Pseudoperonospora cubensis (кубинска мана)

Мана по краставици, дини, тиквички и тиква - Pseudoperonospora cubensis (кубинска мана)

Симптоми при маната по краставиците, дините, тиквичките и тиква - Pseudoperonospora cubensis (Berkeley et Curtis) Rostovzew от клас Oomycetes, разред Peronosorales. Първите признаци на куб

Късно полско производство на зеле

Късно полско производство на зеле

Късното полско производство на зеле се осъществява чрез предварително отгледан разсад на открити лехи. Парцелите, определени за отглеждане на късно зеле, трябва да бъдат чисти от плевели .

Какво да пръскаме с бордолезов разтвор?

Какво да пръскаме с бордолезов разтвор?

Приготвеният бордолезов разтвор трябва да се употреби още същия ден, тъй като престоялия по-продължително време разтвор предизвиква изгаряне на младите растителни части.

Борба с листните въшки по зеленчуковите култури

Борба с листните въшки по зеленчуковите култури

Още при производството на разсад  трябва да започне борбата с листните въшки. Не трябва да се допуска засаждане на растения, нападнати от листни въшки.

Билките могат да унищожават вредителите вместо използването на химически препарати

Билките могат да унищожават вредителите вместо използването на химически препарати

Много растителни видове съдържат вещества (гликозиди, алкалоиди, етерични масла и фитонциди), които убиват насекомите. Тяхното съдържание е различно в зависимост от фазата на развитие и от

Отглеждане на фъстъци

Отглеждане на фъстъци

Фъстъците са култура на южното земеделие. Поради това фъстъците са по-взискателни към топлината, светлината и влагата. Освен това те притежават и специфични биологични особености - цъфтят над земята, а формират плодовете си в почвата.

Пръскане на овощни дръвчета - някои правила

Пръскане на овощни дръвчета - някои правила

Трябва да се спазват следните най-важни правила, за да укажат пълното си въздействие употребяваните средства за борба и да има полза от пръскането на овощните дръвчета. Разтворите трябва да се приготвят съвсем точно по дадените рецепти

Зимна маслодайна рапица - основните агротехнологични изисквания при отглеждането

Зимна маслодайна рапица - основните агротехнологични изисквания при отглеждането

Повечето сортове (хибриди) маслодайна рапица, които се предлагат на пазара са от така наречените ‘00 сортове’ (двунулеви сортове, канолни).

Струпясване по ябълката

Струпясване по ябълката

Струпясването е повсеместно разпространено, икономически важно заболяване по ябълката. При благоприятни условия може да причини загуба на реколтата до 100%.

Отглеждане на обикновена люцерна

Отглеждане на обикновена люцерна

При добри грижи, добро напояване и благоприятни условия на отглеждане, обикновената люцерна осигурява 1,5-2 тона качествено сено от декар, като се коси 5-6 пъти за един вегетационен период

Листно завиване по доматите

Листно завиване по доматите

Може би няма производител, който да не познава листното завиване по доматите. Болестта се среща предимно при ранните направления на производство на домати, и то през втората половина на вегетацията на растенията.

Отглеждане на царевица - технология

Отглеждане на царевица - технология

Царевицата е важна продоволствена, фуражна и техническа култура. Отглежда се царевица главно за зърно, което се отличава с висока хранителна стойност и се използува за различни цели, но гла

Борба с късните пролетни мразове и слани в овощните градини

Борба с късните пролетни мразове и слани в овощните градини

Най-чувствителни на ниски температури през пролетта в началото на вегетацията си са овощните растения, като най-голяма е чувствителността на цветовете и особено на младите завръзи. 

Леща - технология за отглеждане

Леща - технология за отглеждане

Място на лещата в сеитбообръщението Лещата изисква чиста от плевели почва и не проявява чувствителност към предшественика. Окопните култури най-често оставят след себе си повече плевели и се прибират по-късно те не са добър предшественик.

Къдравост по прасковата - най-разпространената болест по прасковата

Къдравост по прасковата - най-разпространената болест по прасковата

Къдравостта по прасковата е най-вредоносната болест по прасковата. Освен прасковата, патогенът е в състояние да заразява нектарината и кайсията.

Бяла зелева пеперуда - Pieris brassicae L.

Бяла зелева пеперуда - Pieris brassicae L.

Бялата зелева пеперуда развива 3-4 поколения годишно и зимува като какавида по стоборите, оградите, корнизите, стрехите, стъблата на дърветата и на други защитени места.

Как се обеззаразява почвата с базамид гранулант?

Как се обеззаразява почвата с базамид гранулант?

Трябва да се има предвид при приложението на базамид гранулат за обеззаразяване на почвата, че гранулите му имат малък радиус на действие .

Неинфекциозните болести отслабват защитните сили на овощните дървета

Неинфекциозните болести отслабват защитните сили на овощните дървета

Неблагоприятните за растежа и развитието на растенията изменения в условията на външната среда водят към нарушаване обмяната на веществата на растенията, а оттам - към съответно специфично болестно състояние.

Технология за отглеждане на хизоп

Технология за отглеждане на хизоп

Хизопът се използва повече като лечебна суровина, а така също и като подправка, а по-малко като етерично-маслена култура.