Отглеждане на фъстъци

Отглеждане на фъстъци

Фъстъците са култура на южното земеделие. Поради това фъстъците са по-взискателни към топлината, светлината и влагата. Освен това те притежават и специфични биологични особености - цъфтят над земята, а формират плодовете си в почвата.

Пръскане на овощни дръвчета - някои правила

Пръскане на овощни дръвчета - някои правила

Трябва да се спазват следните най-важни правила, за да укажат пълното си въздействие употребяваните средства за борба и да има полза от пръскането на овощните дръвчета. Разтворите трябва да се приготвят съвсем точно по дадените рецепти

Зимна маслодайна рапица - основните агротехнологични изисквания при отглеждането

Зимна маслодайна рапица - основните агротехнологични изисквания при отглеждането

Повечето сортове (хибриди) маслодайна рапица, които се предлагат на пазара са от така наречените ‘00 сортове’ (двунулеви сортове, канолни).

Струпясване по ябълката

Струпясване по ябълката

Струпясването е повсеместно разпространено, икономически важно заболяване по ябълката. При благоприятни условия може да причини загуба на реколтата до 100%.

Отглеждане на обикновена люцерна

Отглеждане на обикновена люцерна

При добри грижи, добро напояване и благоприятни условия на отглеждане, обикновената люцерна осигурява 1,5-2 тона качествено сено от декар, като се коси 5-6 пъти за един вегетационен период

Листно завиване по доматите

Листно завиване по доматите

Може би няма производител, който да не познава листното завиване по доматите. Болестта се среща предимно при ранните направления на производство на домати, и то през втората половина на вегетацията на растенията.

Отглеждане на царевица - технология

Отглеждане на царевица - технология

Царевицата е важна продоволствена, фуражна и техническа култура. Отглежда се царевица главно за зърно, което се отличава с висока хранителна стойност и се използува за различни цели, но гла

Борба с късните пролетни мразове и слани в овощните градини

Борба с късните пролетни мразове и слани в овощните градини

Най-чувствителни на ниски температури през пролетта в началото на вегетацията си са овощните растения, като най-голяма е чувствителността на цветовете и особено на младите завръзи. 

Леща - технология за отглеждане

Леща - технология за отглеждане

Място на лещата в сеитбообръщението Лещата изисква чиста от плевели почва и не проявява чувствителност към предшественика. Окопните култури най-често оставят след себе си повече плевели и се прибират по-късно те не са добър предшественик.

Къдравост по прасковата - най-разпространената болест по прасковата

Къдравост по прасковата - най-разпространената болест по прасковата

Къдравостта по прасковата е най-вредоносната болест по прасковата. Освен прасковата, патогенът е в състояние да заразява нектарината и кайсията.

Бяла зелева пеперуда - Pieris brassicae L.

Бяла зелева пеперуда - Pieris brassicae L.

Бялата зелева пеперуда развива 3-4 поколения годишно и зимува като какавида по стоборите, оградите, корнизите, стрехите, стъблата на дърветата и на други защитени места.

Как се обеззаразява почвата с базамид гранулант?

Как се обеззаразява почвата с базамид гранулант?

Трябва да се има предвид при приложението на базамид гранулат за обеззаразяване на почвата, че гранулите му имат малък радиус на действие .

Неинфекциозните болести отслабват защитните сили на овощните дървета

Неинфекциозните болести отслабват защитните сили на овощните дървета

Неблагоприятните за растежа и развитието на растенията изменения в условията на външната среда водят към нарушаване обмяната на веществата на растенията, а оттам - към съответно специфично болестно състояние.

Технология за отглеждане на хизоп

Технология за отглеждане на хизоп

Хизопът се използва повече като лечебна суровина, а така също и като подправка, а по-малко като етерично-маслена култура.

Как се отглежда фасула?

Как се отглежда фасула?

Фасулът в зависимост от температурата и влагата в почвата изнася семеделите си над почвата и пониква средно за 14-15 дни. Вегетационният му период е 70-95 дни.

Брашнеста мана (оидиум) по лозата

Брашнеста мана (оидиум) по лозата

Брашнестата мана (оидиум) по лозата през последните десетилетия се разпространи масово във всички лозарски райони на страната и има постоянно нарастваща вредоносност.

Колорадски бръмбар - основен неприятел по картофите у нас

Колорадски бръмбар - основен неприятел по картофите у нас

Колорадски бръмбар e oпасен неприятел - враг № 1 на картофите у нас. Явява се редовно и при масово намножаване, ако не се води борба може почти изцяло да унищожи реколтата.  

При зеленчуците навременната борба с плевелите дава добри резултати

При зеленчуците навременната борба с плевелите дава добри резултати

Пръскането с хербициди, в определен момент от развитието на зеленчуковите култури срещу плевели е ефикасно само тогава, когато се извърши качествено и с подходящи препарати.

Отглеждане на коноп

Отглеждане на коноп

Конопът се отглежда за влакно, което е грубо, здраво и издръжливо на гниене при намокряне.

Жълтият лозов акар най-често напада лозата

Жълтият лозов акар най-често напада лозата

Жълтият лозов акар се среща масово в цялата страна. Топлото и сухо време благоприятства намножаването му.

Черната златка е един от най-опасните неприятели в разсадниците

Черната златка е един от най-опасните неприятели в разсадниците

Черната златка е един от най-опасните неприятели в разсадниците при производството на посадъчен материал и в младите овощни насаждения.

Ако в градината ви има голи охлюви

Ако в градината ви има голи охлюви

Химичните и физичните свойства на почвата влияят върху разпространението и числеността на голите охлюви. Неприятелите избягват киселите и засолени, водопропускливите и леки почви.

Производство на захарно цвекло

Производство на захарно цвекло

Захарното цвекло (Beta vulgaris L.) е важна техническа култура. То има двугодишен цикъл на развитие. През първата година образува коренова система и кореноплод, а през втората - стъбло с листа, цветове и плодове.

Фасул - правилната сеитба гаранция за получаване на високи добиви

Фасул - правилната сеитба гаранция за получаване на високи добиви

Не бива да се използуват нестандартни семена на фасул. Като компенсация се повишава сеитбената норма, понеже лошите семена дават слаби растения.

Бактериален рак по овощните - Agrobacterium radiobacter pv tumefacies

Бактериален рак по овощните - Agrobacterium radiobacter pv tumefacies

Бактериалният рак по овощните е повсеместно разпространено заболяване в нашата страна. Бактериалният рак по овощните - Agrobacterium radiobacter pv tumefacies е основен проблем при производството на овощен посадъчен материал.