Ръжда по крушата

Ръжда по крушата

Ръждата по крушата има все по-голямо икономическо значение през последните години. Силно нападнатите дървета бързо се изтощават - плодоношението намалява и насажденията загиват преждевременно

Лъжекалифорнийска стридоподобна щитоносна въшка

Лъжекалифорнийска стридоподобна щитоносна въшка

Лъжекалифорнийската стридоподобна щитоносна въшка е разпространена повсеместно у нас. Напада ябълката, крушата, сливата, черешата, вишната, кайсията, зарзалата, прасковата и др.

Апоплексия по кайсията - внезапното загиване на отделни клони или на цели дървета

Апоплексия по кайсията - внезапното загиване на отделни клони или на цели дървета

Апоплексията, или внезапното загиване на отделни клони или на цялото дърво е едно от най-честите явления при кайсията в много райони.

Брашнеста мана по бамята

Брашнеста мана по бамята

Подобно на брашнестите мани по другите зеленчукови видове и брашнестата мана по бамята е широко разпространено заболяване у нас.

Сиво гниене по салатата

Сиво гниене по салатата

У нас сивото гниене по салатата се среща много често и напада растенията във всички фази от тяхното развитие, особено при зимно-пролетно отглеждане при оранжерийни условия.

Крушова дървеница - Stephanitis pyri F.

Крушова дървеница - Stephanitis pyri F.

Крушовата дървеница е широко разпространен неприятел в цялата страна. Напада по-често ябълката, крушата и дюлята и по-рядко черешата, вишната, кайсията, сливата и японската дюля.

Цигарджия - по-големи повреди причиняват женските бръмбари

Цигарджия - по-големи повреди причиняват женските бръмбари

Цигарджията (Byctiscus betulae) се среща повсеместно у нас и е стана постоянен неприятел на лозите през май. Напада най-вече круша, лоза и топола.

Бели листни петна по ягодата - най-вредоносна болест по ягодата

Бели листни петна по ягодата - най-вредоносна болест по ягодата

Бели листни петна по ягодата е най-широко разпространената и най-вредоносна болест по ягодата. Появява се както по културните сортове, така и по дивите видове ягоди.

Производство на ориз - особености в агротехниката

Производство на ориз - особености в агротехниката

Оризът може да се засява след себе си, но при дълго отглеждане като монокултура почвата се заблатява, засолява се; тя силно се заплевелява от специализирани плевели и се увеличават загубите от болести и неприятели.

Ягодов коренов хоботник - опасен неприятел по ягодата

Ягодов коренов хоботник - опасен неприятел по ягодата

Ягодовият коренов хоботник e известен като неприятел по ягодата в България от средата на 30-те години на миналия век, когато площите с тази култура се разширяват.

Drosophila suzukii - особено опасен азиатски вид плодова муха

Drosophila suzukii - особено опасен азиатски вид плодова муха

Drosophila suzukii е азиатски вид плодова муха, която през 2009 г. е установена за първи път в Европа. Тя притежава характеристики, които я превръщат в особено опасен неприятел.

Едногодишни плевели най-често срещащи се у нас

Едногодишни плевели най-често срещащи се у нас

Ефемерните плевели имат много къс вегетационен период. За една година те могат да образуват две поколения и повече.

Захарно цвекло - грижи през вегетацията

Захарно цвекло - грижи през вегетацията

Кълновете на цвеклото са нежни, с малка пробивна сила. Ако се образува кора, те не могат да я пробият и загиват. Затова, щом започне образуването й, тя трябва да се разруши.

Паразитните плевели са специализирани към отделните култури

Паразитните плевели са специализирани към отделните култури

Плевелите пълни паразити се хранят хетеротрофно (несамостоятелно). Стъблата са безхлорофилни. Листата са видоизменени в безхлорофилни люспи. Корени нямат, но вместо тях развиват смукала.

Качества на поливната вода - с каква вода да поливаме?

Качества на поливната вода - с каква вода да поливаме?

Температурата на водата има голямо значение. Най-благоприятна температура на водата е тази, която приближава температурата на почвата до оптималната температура за развитие на растенията.

Предсеитбена обработка на почвата за втори култури

Предсеитбена обработка на почвата за втори култури

В равнинните райони на нашата страна има благоприятни условия за отглеждане на втори култури с къс вегетационен период, т.е. да се получават по две реколти в една година.

Подмятане на стърнището се прави в зависимост от конкретните условия

Подмятане на стърнището се прави в зависимост от конкретните условия

Подмятането на стърнището се извършва веднага след прибирането на житните култури. С него се цели да се подготвят площите за дълбока оран, да се унищожат плевелите и да се подобри хранителният режим на почвата.

Мана по спанака - при благоприятни условия причинява значителни загуби

Мана по спанака - при благоприятни условия причинява значителни загуби

Маната по спанака e заболяване, която при благоприятни условия за развитието й може да има стопанско значение за тази култура.

Пролетен ечемик (пивоварен)

Пролетен ечемик (пивоварен)

Пролетният ечемик се отглежда за нуждите на пивоварната промишленост. От неговото зърно се получава по-качествено пиво.

Абсорбенти - борбата със сушата е възможна

Абсорбенти - борбата със сушата е възможна

Сушите, внезапно прекъснати от проливни дъждове, правят процеса на поддържане на определена влага в почвата скъп и отнемащ време. Това може да се облекчи с помощта на абсорбенти.

Предсеитбена обработка на почвата след късни предшественици

Предсеитбена обработка на почвата след късни предшественици

По-голяма част от късните предшественици освобождават полето непосредствено преди сеитбата. Към тази група принадлежат най-широко разпространените култури - царевица, слънчоглед, цвекло, памук и соя.

Водната ерозия се проявява по-силно при леките почви

Водната ерозия се проявява по-силно при леките почви

Водната ерозия е резултат от разрушителното действие на течащата по повърхността на почвата вода. Водната ерозия се проявява в три форми: площна, браздова и ровинна.

Листен пригор (септориоза) по целината

Листен пригор (септориоза) по целината

Листният пригор по целината е широко разпространено и силно вредоносно заболяване. У нас то се явява в по-широки размери в години с дъждовно и влажно време през есента.

Телени червеи - полски ковачи

Телени червеи - полски ковачи

Отделните видове телени червеи (полски ковачи) се различават по възрастното насекомо и по ларвата. Най-разпространени сред тях са малкият полски ковач, обикновеният полски ковач и др.

Особености на обработката на повърхностно преовлажняващи се почви

Особености на обработката на повърхностно преовлажняващи се почви

Понеже дълбокото разрохкване и прокарването на дренажи е скъпо мероприятие, необходимо е да се полагат грижи ефектът от него да се запази по-дълго време.