Зелени и сочни фуражи подходящи за птици

Зелени и сочни фуражи подходящи за птици

Най-добре е зелените фуражи да се дават в прясно състояние в началото и по време на бутонизация и в началото на цъфтеж. Замърсените и плесенясалите зелени фуражи не трябва да се дават на пт

Мерки против разклопването при пуйките-носачки

Мерки против разклопването при пуйките-носачки

Разклопаните пуйки се откриват най-сигурно по следния начин: Гнездата се проверяват всяка вечер, преди да се е стъмнило. На всички намерени в тях пуйки се проверява разстоянието между таз

Хранене на патици

Хранене на патици

Дажбите на патиците се определят в зависимост от масата, носливостта, сезона и телесното им състояние. През периода на снасянето особено внимание трябва да се обръща на повишената потребн

Хранене на пуйки

Хранене на пуйки

В зависимост от породата на пуйка дневно се осигурява 200-250 г концентриран фураж, като 40-50% от него може да се даде като зърно

Мускусна патица - може да се отглежда и без водоеми

Мускусна патица - може да се отглежда и без водоеми

Мускусната патица използва много добре растителните фуражи, но е взискателна към храненето и отглеждането. Месото й по вкус се доближава до месото на дивата патица.

Пекинска патица - лесно се приспособява към различни климатични условия

Пекинска патица - лесно се приспособява към различни климатични условия

Поради лесното приспособяване на пекинската патица към различни климатични условия при отглеждането й се получават много добри резултати.

Принудително угояване (гушене) на гъски за черен дроб

Принудително угояване (гушене) на гъски за черен дроб

През време на гушенето масата на гъските почти се удвоява. Смята се, че едър дроб може да се получи, когато относителният прираст варира от 70 до 90%.

Нюхемпшир - порода кокошки, снасящи яйца с кафяв цвят на черупката

Нюхемпшир - порода кокошки, снасящи яйца с кафяв цвят на черупката

Създадена е преди около 65 години в щата Нюхемпшир (САЩ) от червения родайланд, като селекцията е провеждана предимно по ранното оперяване на пилетата и високата жизненост.

Червен родайланд - порода за производство на яйца с кафяв цвят на черупката

Червен родайланд - порода за производство на яйца с кафяв цвят на черупката

Една от най-разпространените породи за производство на яйца с кафяв цвят на черупката е Червеният родайланд. Създаден е в щата Родайланд (САЩ) чрез кръстосване на птици от породите Кохинх

Бял легхорн - най-разпространената порода кокошки за производството на яйца

Бял легхорн - най-разпространената порода кокошки за производството на яйца

Птиците от породата Бял легхорн имат плътно, чисто бяло оперение. Гребенът им е прост (листовиден), сравнително голям, като при петлите е изправен, а при кокошките в повечето случаи е уви

Отбор на яйцата на пуйките за люпене

Отбор на яйцата на пуйките за люпене

За разлика от яйцата на другите видове птици яйцата на пуйките са по-конусообразни. Размерът и теглото на яйцата зависят от породата, възрастта, живото тегло и храненето и гледането на ра

Недоимъчни заболявания при пуйките

Недоимъчни заболявания при пуйките

Ако след излюпването на пуйчетата се дава храна без витамин А, към 3-4-седмична възраст те почват да боледуват. Наблюдават се слабост, сковано движение, увиснали крила ...

Угояване на гъски - някои препоръки

Угояване на гъски - някои препоръки

Препоръчва се угояването на гъските да става на полутъмно, помещенията да са отдалечени от шумно движение и пътища, за да се осигури спокойствие за птиците.

Пуйчета-бройлери се отглеждат през всеки сезон на годината

Пуйчета-бройлери се отглеждат през всеки сезон на годината

Пуйчетата-бройлери се отглеждат през всеки сезон на годината. При храненето на бройлерите трябва да се спазват няколко изисквания. За да се получат по-добри резултати, храната трябва да с

Избор на гъски за угояване

Избор на гъски за угояване

Изборът на гъските за угояване се основава на редица качества - ръст, скорозрелост, продуктивност, закаленост и устойчивост към новите условия на угояване и доугояване. Негодни за угояван