Токачките се отглеждат заради вкусните яйца, които имат по-здрава черупка от кокошките, и деликатесното им месо.

Породи токачки

Перлена токачка

Перлената токачка произлиза от Централна Африка. Селекционирана е през миналия век в Европа. Характерни за носачките са напръсканите с бяло пера на сиво-син фон. На главата си токачките имат роговидно образувание - гребен, а главата е без оперение. Неоперена е и горната част на сравнително дългата шия. Тялото на перлената токачка е овално, хоризонтално разположено, с неголеми закръглени и плътно прилепнали криле. Токачките имат къси, здрави нокти - мъжките са без шпори. По окраска на оперението мъжките и женските почти не се различават. До 21-седмична възраст те се развиват еднакво. След това мъжките почти спират растежа, а женските продължават да растат със същата интензивност. През време на яйцеснасянето масата им намалява, но се възстановява след линеенето. Кожата на тази токачка е тъмна, поради което въпреки отличните вкусови качества (по-добри от тези на фазана) много не се търси. Поради тази причина е създадена породата Бяла токачка.

Бяла токачка

Бялата токачка е изменена форма на перлената. Оперението е кремавобяло с бели точки по перата. Краката са жълти, а кожата бяла. Живата маса на токачките е около 2 кг, а носливостта - до 100 яйца с маса 45 гр. При интензивно отглеждане може да се получат 150-180 яйца. Те са кръгли, с кафеникав цвят. Оплодяемостта им е 80-85%, а люпимостта - 50-55%.

Хранене на токачки за угояване

Токачки за угояване се хранят на воля от излюпване до клане.

Угоителният период на токачките продължава до 11 и понякога до 13 седмици. Токачки се хранят с комбиниран фураж, които съдържат всички необходими за угояваните млади токачки хранителни вещества, за да не се налага да се дават допълнително на минерални или витамини добавки. Храненето на токачките е на воля. При угояване до 11 седмична възраст се достига 1700-1800 гр. жива маса и се изразходват 4,5-4,7 кг комбиниран фураж. Един килограм прираст се получава от около 2,7 кг комбиниран фураж.

В сравнение с пилетата бройлери, растежът на угояваните млади токачки е значително по-бавен, угоителният период по-дълъг и от там е по-голям разходът на фураж. Поради дългия период на угояване и намаляване отлагането на белтъчини в тялото, последната смеска е с ниско съдържание на протеин (около 13%).

Когато се налага, през стартерния период (до 4 седмична възраст) за хранене на токачките може да се използва комбиниран фураж за стартерния период на пилета бройлери, а за растежния период (от 4 до 8 седмична в съответната смеска за бройлери. Не е изгодно обаче за финишерния период да се използвате смеска за бройлери, поради високото съдържание на протеин. Ако се дават смеска 1/2 финишерна бройлери и 1/2 царевица или пшеница се получават задоволителни резултати.

Хранене на токачки за разплод

Младите токачки за разплод през първите 12 седмици се хранят на воля, след това е препоръчително да се ограничи храната им:

  • 13-15 седмица 50-55 гр./ден;
  • 16-17 седмица 60-65 гр./ден;
  • 18-22 седмица 70-75 гр./ден;
  • 23 седмица 80-85 гр./ден.

Обикновено при хранене на токачки за разплод се използват три вида смески през подрастващия период. За трите фази до 4, от 5 до 12 и от 13 до 22/23 седмична възраст комбинираните фуражи трябва да съдържат в достатъчни количества всички необходими биологично активни и хранителни вещества, за да не се налага да се дават допълнително минерални или витамини добавки.

Обикновенно за една подрастваща токачка до пренасянето се изразходват 8-8,2 кг комбиниран фураж. Снасянето обикновено настъпва на 23-24 седмична възраст. При започване на снасянето се преминава към хранене на воля с комбиниран фураж за яйценосни токачки. Комбинираният фураж за яйценосни токачки съдържа повече протеин, съответно незаменими аминокиселини, калций и фосфор в сравнение с комбиниран фураж за подрастващи токачки след 12 седмична възраст. Консумацията на комбиниран фураж се увеличава постепенно от 85 до 105-110 гр./ден.

Обилното хранене на токачките стимулира бързото увеличение на носливостта им. След достигане на максимална носливост на токачките, за да се избегне затлъстяването, храната се ограничава до 105 гр./ден, в зависимост от промените в живата маса. През втората половина на яйценосния период храната се ограничава още (до 100 гр./ден). Общо за яйценосния период (от 24 до 70 седмична възраст) са необходими около 33 кг комбиниран фураж.