През последните години в света много широко разпространение получи породата кокошки Нюхемпшир.

Създадена е преди около 65 години в щата Нюхемпшир (САЩ) от червения родайланд, като селекцията е провеждана предимно по ранното оперяване на пилетата, едрината на яйцата и високата жизненост, без да се има предвид цветът на оперението. Сега от породата Нюхемпшир са известни три разновидности: лек яйценосен тип, среден тип за комбинирано използуване и по-тежък тип. за месо. Най-широко разпространение има типът за комбинирано използване, а от другите типове са създадени специализирани линии за производство на стокови хибриди, снасящи яйца с кафяв цвят на черупката, и за родителски майчини форми при производството на пилета бройлери.

Масата на кокошките носачки от лекия яйценосен тип е 2,3-2,5 кг, а от по-тежкия тип - 2,5-3 кг. Носливостта на кокошките от по-лекия тип е над 220 яйца, а от по-тежкия - около 180-200 яйца. Специализираните линии и хибриди от по-лекия тип имат носливост над 250 яйца. Средната маса на яйцата е над 59 г, като цветът на черупката е светлокафяв. Яйцата се отличават със здрава черупка и добър външен вид.

Месодайните качества на птиците от породата Нюхемпшир са по-добри от червения родайланд, поради което се търсят и много добре се приемат.