Отглеждане на пуйки през пролетта и лятото

Отглеждане на пуйки през пролетта и лятото

По-голямата част от деня пуйките прекарват на двора. През лятото птиците се пускат от птичарника в 5 часа сутринта и се затварят вечер, когато са се качили на кацалките.

Сприятелете се с Пауните!

Сприятелете се с Пауните!

Винаги когато ходите при тях и не им носите основната храна носете ЛАКОМСТВО!

Японски пъдпъдък - устойчив на редица заболявания

Японски пъдпъдък - устойчив на редица заболявания

За разлика от обикновените пъдпъдъци японският пъдпъдък предпочита влажни ливади, избягвайки високите части на планините. През пролетта често се среща на много мокри, почти заблатени поля

Често допускани грешки при хранене на щраусите

Често допускани грешки при хранене на щраусите

Тук се разглеждат в съкратен вид най-често допусканите грешки в храненето на щраусите и резултатите, които те предизвикват.

Хранене на щрауси

Хранене на щрауси

Малко преди излюпването жълтъчната торбичка се всмуква в коремната кухина през пъпния отвор на пилето. Теглото на жълтъчната торбичка може да достигне до 1/3 от теглото на новоизлюпеното

Произход на щраусите - обща характеристика

Произход на щраусите - обща характеристика

Мъжките и женските екземпляри значително се различават едни от други по оперението им черно при мъжките и кафяво при женските, а също и по размерите на тялото.

Размножителен период на щраусите

Размножителен период на щраусите

В началото на размножителния период на щраусите шията, клюна и около очите на мъжкия екземпляр почервеняват. Интензивността на цвета зависи от мъжествеността на самеца.

Отглеждане на щрауси – осигурете по-голямо място за живеене

Отглеждане на щрауси – осигурете по-голямо място за живеене

Щраусите се ценят от хората отдавна. В Древен Египет перата от щраус са били символ на справедливостта, използвали са ги за ветрила и като украса. В Римската империя перата от щраус са у

Лекарствена профилактика и лекуване на птиците

Лекарствена профилактика и лекуване на птиците

При промишленото птицевъдство, както и в личните ферми, където птиците се отглеждат при промишлени условия, лекарствата се прилагат чрез масовите методи - с фуража, с водата, а напоследък

Хигиенно значение на качеството на фуражите

Хигиенно значение на качеството на фуражите

Проблемите за качеството на комбинираните фуражи са тясно свързани със здравеопазването и продуктивността на птиците.

Отглеждане на патици - какви са особенностите?

Отглеждане на патици - какви са особенностите?

Патиците се характеризират с различни качества, които ги поставят на първо място сред птиците. Те са всеядни, добре приемат растителни и животински храни.

Отглеждане на носачки в уголемени клетки

Отглеждане на носачки в уголемени клетки

Клетките, в които се отглеждат носачките могат да бъдат едно-, дву- и триетажни, в зависимост от площта на помещението и от броя на носачките, които ще се отглеждат.  

Фактори влияещи на масата на яйцата

Фактори влияещи на масата на яйцата

При яйчната продуктивност на птиците е от значение не само броят на снесените яйца, но и тяхната маса. При различните видове птици има твърде големи разлики в масата на яйцата. Обикновено я

Подово отглеждане на кокошки носачки

Подово отглеждане на кокошки носачки

Животновъдните обекти за отглеждане на кокошки по алтернативната система, следва да се приведат в съответствие с изискванията до 31 декември 2011 г.

Растителни белтъчни фуражи за птици

Растителни белтъчни фуражи за птици

Зърното на граха е ценен фураж. Белтъчините на граха биологично не са много пълноценни, но се отличават с висока смилаемост. В смеските за птици фуражният грах може да участва до 20-25%.