хранене на щрауси

Тук се разглеждат в съкратен вид най-често допусканите грешки в храненето на щраусите и резултатите, които те предизвикват.

Грешки при съставяне на дажбите за хранене на щраусите

 • Небалансирани дажби - влошено оползотворяване на фуража, неравномерен прираст, деформация на ставите и костите на краката, лошо оперение, повишена заболеваемост;
 • Прекалено богати на сурови влакнини дажби в ранна възраст - запушване на червата и стомаха;
 • Прекалено бедни на сурови влакнини дажби - приемане на чужди тела (камъни, пясък, клони), запушване на червата и стомаха;
 • Недостатъчно осигуряване на щраусите с минерални вещества - приемане на пясък и почва, запек, деформация на ставите и костите на краката;
 • Прекомерно висококонцентратен тип дажби за разплодни птици извън разплодния период (в паузата) - ниска оплодяемост на яйцата, затлъстяване;
 • Прекомерно висококонцентратен тип дажби през растежния период - много бърз растеж, деформация на костите и ставите на краката;
 • Дажби за разплодни щрауси бедни на протеин (респ. незаменими аминокиселини), витамини и минерални вещества - ниски репродуктивни показатели, отсъствие на полова активност, нежизнеспособни пилета.

Грешки при приготвяне на фуража за щрауси

 • Прекалено дребно смлян фураж - проблеми с приемането на фуража, разпиляване на фураж, повишено приемане на чужди тела (камъчета, клони), запушване на червата и стомаха;
 • Груб фураж, нарязан на едро - при млади птици запушване на червата и стомаха.

Грешки в технологията на хранене на щраусите

 • Изхранване на завехнал фураж на щрауси в ранна възраст - запушване на червата и стомаха;
 • Предоставяне на прекомерно големи количества зелен фураж на гладни птици през подрастващия период - стомашно-чревни разстройства, претоварване на стомаха;
 • Приемане на недостатъчно вода при изхранване на сухи фуражи - запек, претоварване на стомаха;
 • Приемане на прекомерно големи количества вода при млади птици - диария;
 • Внезапна смяна на фуража през разплодния сезон - неоплодени яйца, ниска репродуктивна способност, прекъсване на носливостта.