Използване на зелените фуражи за получаване на по-висока продуктивност на селскостопанските птици

Използване на зелените фуражи за получаване на по-висока продуктивност на селскостопанските птици

Високата продуктивност на селскостопанските птици е немислима без осигуряването на пълноценното им хранене. Това налага да се използват всички източници на фуражи

Взискателните пуйчета

Взискателните пуйчета

Пуйките, особено в млада възраст, са много по-взискателни към условията на отглеждане и предимно към температурата в помещението и към качеството на фуража.

Грижи за бройлерите от първия ден

Грижи за бройлерите от първия ден

През първите седмици след излюпването растежът на бройлерите е най-интензивен и са необходими повече хранителни вещества.

От какво зависи растежът на бройлерите

От какво зависи растежът на бройлерите

При отглеждането на пилета бройлери 60-70% от общите производствени разходи отиват за фураж. Количеството на изразходвания фураж до голяма степен се определя от продължителността на угояван

Отглеждането на едномесечни пилета не е само търговски въпрос

Отглеждането на едномесечни пилета не е само търговски въпрос

Отглеждането на едномесечни пилета не е само търговски въпрос

 Топлинен удар при птичите зародиши

Топлинен удар при птичите зародиши

Прегряване на яйцата в инкубатора

Отглеждане на пуйки през есента и зимата

Отглеждане на пуйки през есента и зимата

През есента и зимата при тихо време и при температура на въздуха, не по-ниска от -8°С, пуйките трябва да се пускат на двора. Ако има сняг, преди това дворът трябва да се разчисти.

Токачки - хранене за разплод и угояване

Токачки - хранене за разплод и угояване

Токачките се отглеждат заради вкусните яйца, които имат по-здрава черупка от кокошките, и деликатесното им месо.

Отглеждане на пилета бройлери върху дълбока несменяема постеля

Отглеждане на пилета бройлери върху дълбока несменяема постеля

Основният източник на птиче месо пилетата бройлери. За периода на отглеждане пилетата бройлери достигат жива маса 1,5-2 кг.

Фактори влияещи върху носливостта на кокошките

Фактори влияещи върху носливостта на кокошките

Времето за образуването на яйцето оказва голямо влияние върху носливостта на кокошките. Ако яйцето се образува за по-малко от 24 часа, кокошката снася всеки ден.

Отглеждането на пилетата бройлери при по-ниски температури води до забавяне на растежа

Отглеждането на пилетата бройлери при по-ниски температури води до забавяне на растежа

Успешното отглеждане на пилета бройлери зависи до голяма степен от добрата подготовка на помещенията - почистване, дезинфекция и застилане с чист и сух постелъчен материал.

Амидостомоза - клека по гъсетата

Амидостомоза - клека по гъсетата

Амидостомозата е широко разпространено паразитно заболяване при гъските. Патиците боледуват по-рядко. Във влажни години болестта взема широки размери.

Породи и хибриди кокошки за производство на месо

Породи и хибриди кокошки за производство на месо

Към тази група кокошки спадат породите и хибридите, специализирани за производство на птиче месо. Птиците се характеризират с много добра замускуленост, особено на гръдната и бедрените кост

При наличието на водоеми и пасища патетата се отглеждат с минимално количество фураж

При наличието на водоеми и пасища патетата се отглеждат с минимално количество фураж

Помещенията, в които ще се отглеждат патетата предварително се почистват, измиват и дезинфекцират. Стените и подът може да се обеззаразят от паразити.