гъски Добри резултати от угояването на гъски ще се получат, когато се спазват редица условия при провеждането на това мероприятие. За угояване трябва да се отделят напълно здрави птици (пъргави, с лъскаво оперение, с живи и реагиращи очи, нормален цвят на човката и краката), които са в последния стадий на развитието си, със завършено оперение, чисти от паразити и оползотворяващи добре залаганите фуражи. Негодни за угояване са птици с телесни повреди (счупване, нараняване, изкълчване и др.). Изборът на гъските за угояване се основава на редица качества - ръст, скорозрелост, продуктивност, закаленост и устойчивост към новите условия на угояване и доугояване.

Рано излюпените гъсета са подходящи за угояване, след като завърши първото оперение. Тогава растежът е усилен и разходът на фураж за 1 кг прираст е малък. Гъсетата се угояват добре и когато завърши напълно растежът им, при следващите оперения, но в никакъв случай непосредствено след линеенето, тъй като новата перушина се чисти много трудно от трупа на закланите гъсета, а освен това птиците са отпаднали, слаби и хранителните вещества отиват до голяма степен за образуване на новото оперение, а това икономически е неизгодно.

При угояването на млади гъски е много важно птиците да се поставят на интензивно угояване няколко седмици преди да са достигнали полова зрелост („девствени птици”). Определянето на половата зрелост изисква опитност и наблюдателност от страна на специалистите и угоителите, въпреки че в литературата са посочени норми и белези. Безспорно не може да се определи съвсем точно най-подходящата възраст за угояване на гъските с оглед на половата им зрелост, тъй като тя варира в зависимост от породата, начина на храненето, сезона и т.н.

Ранните гъски за угояване не трябва да бъдат по-възрастни от 12-14 седмици, а полуранните и късните - от една година. Ранни гъски са тези, които са годни за угояване и са угоени не по-късно от юни, т.е. гъсета, излюпени през февруари и март. Гъсетата в подрастващия период до завършване на второто оперение не са подходящи за угояване, тъй като то съвпада с големите горещини. Тези срокове зависят от времето на изклюпването на гъсетата и други условия, поради което варират.

При възрастните гъски угояването трябва да започне преди разплодния период.