щраусиМалко преди излюпването жълтъчната торбичка се всмуква в коремната кухина през пъпния отвор на пилето. Теглото на жълтъчната торбичка може да достигне до 1/3 от теглото на новоизлюпеното пиле.

От съществено значение при люпенето е пилетата сами да излязат от черупката. При насилственото им изваждане може да се наруши целостта на кръвоносните съдове и нормалната резорбция на жълтъка и да се причини инфекция. След като пилето се е излюпило и пъпчето е изсъхнало, се препоръчва третиране с йод два пъти дневно в продължение на три дни.

Не се препоръчва при новоизлюпените пилета да се прилагат профилактично антибиотици. Безконтролното им използване може да предизвика проблеми, като намаление нивото на гликозата в организма, токсични реакции, нарушения в имунната система и др.

Остатъчният жълтък в жълтъчната торбичка представлява един начален хранителен резерв и през първите 4-6 дни пилето може да мине без да приема допълнително храна и вода. Поради това през този период е напълно нормално намаляването на живото тегло на пилетата.

Въпреки това се препоръчва пилетата да получат храна и вода веднага щом могат да стоят на краката си - на втория, третия ден. Малките щраусчета трябва специално да се приучват към хранене. Ако не са взети предохранителни мерки, малките щраусчета или гладуват, или приемат всичко, което срещнат - слама, пясък, стърготини и др. В резултат може да се получи запушване на стомаха и червата. За да се избегне тази опасност, подът в помещенията се покрива с гумена материя или с платнена тъкан. Последната не трябва да е с ресни, понеже птиците ги скубят и поглъщат. Подовото покритие трябва да се почиства редовно. Ако се използват тъкани, те редовно се подменят и изпират. През първата седмица на малките щраусчета се осигурява ограничена подова площ (0,1 м2 на пиле), което благоприятства по-бързото им привикване към фуража. За по-лесно намиране на храната от щраусчетата в помещението се поставят плоски съдове с фураж, разпределени равномерно върху цялата подова площ. Практикува се също поставяне на фураж върху непромокаемо платно или върху плътна хартия.

Интересът на новоизлюпените щрауси към фуража може да се събуди чрез почукване с пръст върху дъното на хранилките или върху материята, на която се предоставя първоначално фуража. За привличане на зрението се прилага смесване на сухия фураж с нарязани зелени растения (листа от зеле, люцерна, детелина, салата и др.), натрошени твърдо сварени яйца, настъргани моркови. В някои ферми за щрауси в групата на новоизлюпените се поставят по-стари пилета с цел да ги приучат по-бързо да се хранят.

Малките щрауси предпочитат едро смлените фуражи. Освен това малките щрауси предпочитат леко навлажнения пред сухия фураж. В този случай трябва да се отчита, че влажният фураж подлежи по-бързо на разваляне. По принцип хранилките трябва да се почистват редовно всеки ден, като остатъците могат да се дават на по-възрастните птици.

След захранването на пилетата в продължение на 3-5 дни екскрементите се преглеждат внимателно. При първите признаци на разстройство на пилетата се дават лекарствени средства (по предписание) примесени към фуража или чрез водата за пиене.

През първите десет дни щраусите приемат малко количество фураж, понеже през този период те все още се хранят и от запасите на жълтъчната торбичка. В близкото минало се застъпваше мнението, че малките пилета трябва да се хранят на воля още от началото. Напоследък все повече аргументи подкрепят становището за положително влияние на ограниченото хранене на щраусите. Чрез нормирано по количество хранене се стимулира бързото резорбиране на жълтъчната торбичка и се предпазва от възпалителни процеси. Препоръчва се в началото дневната дажба от сух фураж да съставлява 1,5 до 3,0% от живото тегло на пилетата. Количеството на фуража се повишава постепенно. Обикновено се прилага двукратно или трикратно хранене с количество на фуража, което пилетата приемат в продължение на не повече от два часа при всяко хранене. Допълнително към това може да се изхранва нарязан зелен фураж. През нощта пилетата не са много активни и не е необходимо да се прилага нощно хранене. Нощно време светлината се изключва.

Необходимо е да се провежда редовен контрол върху растежа и консумацията на фураж за да могат навреме да се установят всякакви отклонения от нормата. Когато пилетата изпреварват в растежа се прилага ограничено хранене, или се повишава процентното съдържание на суровите влакнини в дажбата.

Изхранване на обемисти фуражи. След като пилетата привикнат към приемането на храна, те започват да се хранят и със свежи зелени фуражи. Нарязана коприва, люцерна, детелина, зеле и др. с размер на частиците 2-3 мм. се залагат на птиците 3-4 пъти дневно в допълнение към концентрираните фуражи. Поради опасност от запушване на храносмилателната система през първия месец е важно да се изхранва само листната маса на съответните зелени растения. Подходящ начин е свежата люцерна или детелина да се предоставя на връзки окачени на височината на главата на пилетата. Те изяждат листата, а останалите стебла след това се отстраняват. Не се допуска изхранване на завехнали зелени фуражи, които създават храносмилателни проблеми.

На пилетата се предоставя сено едва, когато са навършили 6-8-седмична възраст. Подходящо е висококачествено люцерново или детелиново сено в смляно състояние или ситно нарязано. Дължината на частиците на обемистите фуражи трябва да бъде около 6 мм. Участието на обемистия фураж в дажбата се повишава с възрастта на птиците, като на десет седмична възраст на птиците количеството му достига до 20% от сухата маса на дажбата.

Паша или дворчета. Друга възможност за изхранване на зелен фураж на пилетата е чрез паша на люцернови или детелинови пасища от 2-3-седмична възраст. За да се избегне приемането на прекалено големи количества стебла от зелените растения и чужди тела и свързаната с това опасност от нарушения на храносмилането и запушване на храносмилателния канал, трябва да се вземат някои предпазни мерки:

Птиците не трябва да се пускат на пасището гладни, а след като предварително са получили богат на енергия фураж. Първия ден пилетата прекарват на пасището два пъти по половин час.

При много висок тревостой на пасището, особено от люцерна, пилетата трудно пасат от високите стебла. Поради това те насочват вниманието си към други обекти - камъчета, пясък, ниски треви, които се намират на по-достъпна за тях височина. В тази връзка, тревостоят на предвидените площи за паша на щрауси в най-ранна възраст (до около 6 седмици) се поддържа на височината на гърба на птиците чрез периодично окосяване.

Не трябва да се допуска през първите 3-4 месеца пилетата да се мокрят. Установено е, че намокрянето дори само на коремната област от дъжд или от влажната трева на пасището може да е причина за отпадане на пилета.

Ако фермата за щрауси не разполага с подходящи пасища се препоръчва от втората седмица след излюпването пилетата да се пускат в сухо топло време в дворчета на открито. Слънчевата светлина оказва положително въздействие върху птиците, тя стимулира образуването на витамин В3 в организма, което е важно за изграждане на скелета. Необходимо е и в дворчетата да се следи пилетата да не поемат чужди тела като площта предварително се почиства, или се покрива с подходяща материя. В първите дни дворчетата трябва да са с ограничени размери, около 1 м2 на птица и хранилките да се поставят равномерно върху цялата площ за да може птиците лесно да намират храната. Броят на хранилките може да се намали към края на третата седмица, когато птиците вече приемат добре храната. С напредване на възрастта, на птиците трябва да се осигуряват по-големи площи за дворчета. Към четиримесечна възраст, щраусите са в състояние да приемат и оползотворяват богати на сурови влакнини фуражи или паша.

Вода. Едновременно с първия фураж, на втория, третия ден след излюпването на пилетата трябва да се подсигури и вода за пиене. На всеки три хранилки се поставя един съд с вода.

При отглеждане на птиците трябва постоянно да се контролира разходът на вода и състоянието на екскрементите. Урината трябва да има светъл цвят. В някои случаи птиците приемат прекалено голямо количество вода, което може да е причина за храносмилателни разстройства (диарии). В такъв случай се препоръчва достъпът на птиците до водата да се ограничи до 2-3 пъти на ден за определено време. Като основно правило трябва да се спазва осигуряването на 1,8-2-кратно количество вода от количеството на сухия фураж.

Поилките трябва да се почистват ежедневно и да се зареждат с чиста вода. Щраусите никога не трябва да пият престояла, топла вода, което може да доведе до заболяване и отпадане на птици. Поилките не трябва да се излагат на слънце. Птиците не трябва да се пускат в лошо дренирани и замърсени пасища и други площи.

Едър пясък. За раздробяването на храната в мускулестия стомах щраусите имат нужда от дребни камъчета. За тази цел се препоръчва добавянето на едър кварцов пясък. Отделните частички на пясъка в началото след излюпването трябва да имат размер на оризово зърно. След това едрината на частиците се увеличава. За ориентир техният размер трябва да е на половината от размера на нокътя на големия пръст на щраусите.

Някои фермери смятат, че свободният достъп на пилетата до едър пясък крие опасност от загуба на животни от запушване на стомаха или червата. Счита се за достатъчно, ако с дневната дажба се дават по 3-4 камъчета на една птица.