Отбор на яйцата на пуйките за люпене

Отбор на яйцата на пуйките за люпене

За разлика от яйцата на другите видове птици яйцата на пуйките са по-конусообразни. Размерът и теглото на яйцата зависят от породата, възрастта, живото тегло и храненето и гледането на ра

Недоимъчни заболявания при пуйките

Недоимъчни заболявания при пуйките

Ако след излюпването на пуйчетата се дава храна без витамин А, към 3-4-седмична възраст те почват да боледуват. Наблюдават се слабост, сковано движение, увиснали крила ...

Пуйчета-бройлери се отглеждат през всеки сезон на годината

Пуйчета-бройлери се отглеждат през всеки сезон на годината

Пуйчетата-бройлери се отглеждат през всеки сезон на годината. При храненето на бройлерите трябва да се спазват няколко изисквания. За да се получат по-добри резултати, храната трябва да с

Избор на гъски за угояване

Избор на гъски за угояване

Изборът на гъските за угояване се основава на редица качества - ръст, скорозрелост, продуктивност, закаленост и устойчивост към новите условия на угояване и доугояване. Негодни за угояван

Отглеждане на пуйчета - първите два месеца са най-важни

Отглеждане на пуйчета - първите два месеца са най-важни

При отглеждането на пуйчетата трябва да се спазва следният температурен режим (под изкуствената майка - отоплителните тела): първа седмица 32- 30°С, втора седмица 30-28°С...

Влияние на храните върху угояването на гъските

Влияние на храните върху угояването на гъските

Ечемичената ярма прави месото по-бяло и по-фино, бялата царевица дава слабо оцветяване на месото, а жълтата придава по-добро оцветяване на месото и го обогатява на витамини.

Продуктивни качества на пуйките

Продуктивни качества на пуйките

Продуктивните качества на пуйките се определят от особеностите на техния екстериор, живо тегло, възраст, пол, телесни форми, а също и от това, какво потомство се получава от всяка пуйка.

Възможности за отглеждане на гъски в зарибените водни площи

Възможности за отглеждане на гъски в зарибените водни площи

Важен резерв за отглеждане на водоплаващи птици са зарибените водни площи. Съвместното отглеждане на гъски (патици) и риба има свои привърженици и противници.

Хранене и гледане на гъски

Хранене и гледане на гъски

При нашите условия през пасищния период храненето на гъските е най-икономично и може да се спестят големи количества зърнен и концентриран фураж.

Хранене и отглеждане на малките пуйчета

Хранене и отглеждане на малките пуйчета

Малките пуйчета след изваждането им от инкубатора са лениви, трудно подвижни и не се насочват към предлаганата им храна. Това им поведение произтича от тяхната биологична особеност.

Отглеждане на гъсетата - особенности

Отглеждане на гъсетата - особенности

Добрите условия, създадени за малките гъсета, се отразяват особено благоприятно на общото им развитие и на икономическите резултати от отглеждането им.

Породи гъски за угояване

Породи гъски за угояване

По-леките породи гъски се отличават с по-малко живо тегло и по-голяма носливост, докато средните и тежките породи имат по-високо живо тегло и по-малка носливост.

Гъските са непретенциозни по отношение храненето и гледането

Гъските са непретенциозни по отношение храненето и гледането

Гъската е получила стопанска оценка много отдавна. Тя се цени главно поради бързото си развитие и добрата угоителна способност. Гъските са много доходни птици, носещи добри икономически и

Използване на пуйките като мътачки

Използване на пуйките като мътачки

Пуйката е най-добрата птица-мътачка. Достатъчно е само пуйката да се разклопа и да се постави на подходящо затъмнено място, в удобно, сухо и меко гнездо, за да лежи върху поставените й за

Формиране и поддържане на основното стадо гъски

Формиране и поддържане на основното стадо гъски

При отбора трябва да се взема под внимание и носливостта на гъските, която в повечето случаи е малка и дава отражение върху общата производителност на гъшето стадо и икономическите резулт