Влага в пчелния кошер

Влага в пчелния кошер

Тя се получава при лошо вентилиране на въздуха и изтичане на вода в кошера през зимата

Пчели - смяна на майките без риск за приема им

Пчели - смяна на майките без риск за приема им

Смяната на пчелни майки е важна необходимост в пчеларската дейност

Екологично пчеларство - отглеждане на пчели без използване на лекарства

Екологично пчеларство - отглеждане на пчели без използване на лекарства

За чисти пчелни продукти говорим, когато се спазват изискванията за екологична продукция по линия на трите направления: околна среда, селскостопанска дейност и работа на пчелина

Основни принципи, свързани с подхранването на пчелите

Основни принципи, свързани с подхранването на пчелите

Основни принципи, свързани с подхранването на пчелите

Вредители на восъчните пити - восъчни молци

Вредители на восъчните пити - восъчни молци

Восъчните молци са широко разпространени в нашата страна и нанасят големи щети на пчеларството

Манова токсикоза при пчелите

Манова токсикоза при пчелите

Манова токсикоза при пчелите

Захарен сироп за попълване на хранителните запаси на пчелите

Захарен сироп за попълване на хранителните запаси на пчелите

Захарен сироп за попълване на хранителните запаси на пчелите

Уродства на пчелите

Уродства на пчелите

Уродства на пчелите

Храна и хранене на пчелите

Храна и хранене на пчелите

Обикновената медоносна пчела принадлежи към насекомите с високо специализирано хранене

Зимно кълбо при пчелите

Зимно кълбо при пчелите

Зимно кълбо при пчелите

DE MINIMIS 2015

DE MINIMIS 2015

ОТЧИТАНЕ НА ДНЕВНИЦИ ПО DE MINIMIS

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Значението на водата за пчелите

Значението на водата за пчелите

Значението на водата за пчелите

Развитие на медоносната пчела

Развитие на медоносната пчела

При развитието на медоносната пчела се различават два основни периода - на зародишното и на следзародишното развитие

Устройство и организация на пчелина

Устройство и организация на пчелина

След определяне мястото за пчелин от значение е подреждането на самите кошери с пчели