Грижи за пчелите през септември

Грижи за пчелите през септември

През септември в нашата страна пчелите сами се подготвят усилено за зазимяването - съсредоточават меда към центъра на гнездото, където площите от излюпващото се запечатано пило се освобождават всеки ден.

Кошер Даданблат - какво представлява и от какво се състои

Кошер Даданблат - какво представлява и от какво се състои

Конструктивно той се състои от две отделения; долно, наречен плодник (корпус), в който се помества пчелното гнездо и горно, което служи за складиране на мед и се нарича магазин.

Интересни факти за пчелите

Интересни факти за пчелите

Къде изхвърлят екскрементите си младите пчели, които още не могат да летят?

Неприятели, които унищожават восъчните пити в пчелното семейство и склада

Неприятели, които унищожават восъчните пити в пчелното семейство и склада

Восъчните пити се унищожават от различни видове молци. Най-големи щети нанасят големият и малкият  восъчни молци.

Медоносни растения в горите

Медоносни растения в горите

Горите като прародина на медоносната пчела създават най-благоприятна екологична среда за съществуването и развитието на пчелните семейства, тъй като те им осигуряват от ранна пролет до късна есен цветен прашец и нектар.

Злокачественият американски гнилец е най-упоритата заразна болест по пилото на пчелите

Злокачественият американски гнилец е най-упоритата заразна болест по пилото на пчелите

Причинява се от бацил, който в трупа на умрялата личинка се превръща в спора. Спорите са устойчиви при изсушаване, на въздействие с топлина, на дезинфекционни средства, ултравиолетови лъчи и пр.

Образуване на меда

Образуване на меда

Пчелата заема особено място сред животните, които трупат запаси от храна. Събираните от пчелите продукти мана и нектар претърпяват химични промени, в резултат на което настъпва тяхното предварително „храносмилане" и консервиране.

Пчелен восък

Пчелен восък

Пчелният восък е вторият по значение продукт, който се получава от пчеларството. Пчелният восък се образува и отделя при определени условия от восъкоотделителните жлези на пчелите-работнички.

Многокорпусен кошер - изграждане

Многокорпусен кошер - изграждане

У нас се изработва многокорпусен кошер от системата Лангстрот-Рут. Произвежда се с три корпуса или два магазина.

Грижи за пчелите през август

Грижи за пчелите през август

През август основните растителни видове, които осигуряват пашата на пчелите в нашата страна, вече са прецъфтели. Само памукът, резенето, дребнолистните тютюни и някои блатни треви осигуряват по-значителни количества нектар.

Делене на пчелните семейства наполовина

Делене на пчелните семейства наполовина

Същността на този начин се състои в разделянето на пчелното семейство и гнездото на две приблизително равни половини, всяка от които след това се развива в самостоятелно семейство.

Работа на пчеларя през месец юни

Работа на пчеларя през месец юни

През този период пчелните семейства са в пълно биологично развитие. Пчелите покриват всички пити в плодника, магазина и корпусите. Работят активно като отглеждат много пило - в гнездата то е главно запечатано - пренасят и преработват големи количества нектар и прашец.

Паралич и черна болест при пчелите

Паралич и черна болест при пчелите

Параличът е вирусна болест, която се съдейства от белтъчно гладуване на пчелите. Най-тежката форма на черната/горската/ болест се причинява само от продължителна липса на белтъчна храна при масово появяване на мана и насочване на пчелите задълго към нея

Лечебни свойства и приложение на прополиса

Лечебни свойства и приложение на прополиса

За какво употребяват пчелите прополиса? Какви са лечебнтите му свойства и приложение? Вижте препоръките за употреба на прополиса на дългогодишният пчелар Д-р Станчо Георгиев

Европейски гнилец при пчелите

Европейски гнилец при пчелите

Това е заразно заболяване на незапечатаното пило. Вижте признаците и мерките за борба с този проблем.

Ненормалните състояния в живота на пчелните семейства

Ненормалните състояния в живота на пчелните семейства

Полезни съвети при гладуването и за захранването на пчелните семейства.

Състояние на пчелните семейства през месец февруари

Състояние на пчелните семейства през месец февруари

При съмнение за осиротяване на пчелното семейство в средата на гнездото се поставя т. нар. "контролна пита" с открито пило, взета от друго семейство

Запасна майка

Запасна майка

Така се нарича съешената (плодна) майка, отделена в нуклеус.

Приложение за пчелари предава опита и знанията на следващото поколение

Приложение за пчелари предава опита и знанията на следващото поколение

Идеално е и за правещите първи стъпки, тъй като дава съвети и насоки

Кой пчелен мед е по-хубав за консумация - течен или захаросан?

Кой пчелен мед е по-хубав за консумация - течен или захаросан?

Много често пчелният мед се намира в познатото кристализирало състояние. Това се дължи на кристализирането на една от трите съдържащи се в меда захари - глюкозата.

Майска болест при пчелите

Майска болест при пчелите

Незаразно заболяване, засягащо младите пчели кърмачки, протичащо през април и май, по-рядко през лятото.

Екологично пчеларство - отглеждане на пчели без използване на лекарства

Екологично пчеларство - отглеждане на пчели без използване на лекарства

За чисти пчелни продукти говорим, когато се спазват изискванията за екологична продукция по линия на трите направления: околна среда, селскостопанска дейност и работа на пчелина

Грижи за пчелите през май – Не допускайте семействата в роево състояние

Грижи за пчелите през май – Не допускайте семействата в роево състояние

През месец май развитието на пчелните семейства е активно, консумацията на храна е голяма.

Екологично пчеларство

Екологично пчеларство

Отглеждане на пчели без използване на лекарства