Как се прави главен (основен) пролетен преглед на пчелните семейства?

Как се прави главен (основен) пролетен преглед на пчелните семейства?

Главният пролетен преглед се прави към края на март или началото на април в зависимост от състоянието на времето и климатичните условия на района.

Пролетно подхранване със захарен сироп на пчелите

Пролетно подхранване със захарен сироп на пчелите

През пролетта с увеличаване на пилото и количеството на пчелите, хранителните запаси в кошерите бързо се изразходват.

Как да сменим старите пчелни майки – начини на придаване на майка?

Как да сменим старите пчелни майки – начини на придаване на майка?

Придаването на майките е много важен момент в пчеларската практика. За да бъде то успешно трябва да се спазват следните условия: ако в осиротялото семейство няма млади пчели, дава му с

Как се образуват индувидуални отводки?

Как се образуват индувидуални отводки?

Всички пчелари знаят, че не бива да се допуска естественото роене на пчелните семейства, тъй като то в повечето случаи носи загуби на пчелина.

Как да разпознаем болестта септицемия при пчелите?

Как да разпознаем болестта септицемия при пчелите?

Причинява се от неспорообразуващия микроб Pseudomonas apisepticum, който е широко разпространен в природата по влажни и гниещи органични материали

Възможни причини за появата на „Синдром на празния кошер”

Възможни причини за появата на „Синдром на празния кошер”

Съществуващите системи за надзор над пчелните семейства не дават представителни данни на национално ниво и сравними данни на равнище ЕС за загубите на пчелни колонии.

Грижи за пчелите през пролетта

Грижи за пчелите през пролетта

Още през втората половина на зимата повечето от пчелните семейства се нуждаят от помощта на пчеларя. При нашите климатични условия през януари в семействата вече се явява пило.

Как да разпознаем диарията при пчелите?

Как да разпознаем диарията при пчелите?

Точната диагноза може да се постави само от прегледа в пчелина и след лабораторно изследване.

Манов мед - по какво се различава от нектарния?

Манов мед - по какво се различава от нектарния?

Изследванията показват, че в мановия мед се съдържат голям брой свободни аминокиселини, по-важни от които са аспарагинова киселина и др.

Работата на пчеларя по време на зимния покой на пчелните семейства

Работата на пчеларя по време на зимния покой на пчелните семейства

През месец декември пчелните семейства са в пълен зимен покой. В семействата няма пило, пчелите са събрани в зимно кълбо и не се нуждаят от помощта на пчеларя.

Грижи за пчелните семейства през месец януари

Грижи за пчелните семейства през месец януари

За нашите климатични условия януари е типичен зимен месец, температурите са относително ниски и за пчелните семейства този месец е период на пълен покой. През този месец жизнените функции в организма на отделните индивиди в пчелното семейство са сведени до възможния минимум.

Кристализация на меда

Кристализация на меда

Не само пчеларите, но и много потребители на мед знаят от опит, че някои сортове мед кристализират много бързо, други - след определено време, а трети изобщо не кристализират.

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Хафниоза

Хафниоза

Хафниозата е заразно заболяване на възрастните пчели, което се причинява от бактерия, която не е патогенна за пчелното пило. Причинителят на болестта хафниоза е значително устойчив на различни вредно действащи фактори.

Ако искаш да съхраниш младостта, то задължително яж пчелен мед!

Ако искаш да съхраниш младостта, то задължително яж пчелен мед!

Медът е използван, като храна още от пещерните хора. Пчели са отглеждани в древния Египет преди повече от 6000 години. Още тогава е установено, че освен хранителни качества той притежава и ценни лечебни свойства..

Сетива при пчелите

Сетива при пчелите

Насекомите имат различни по чувствителност сетивни органи. Не всичко от поведението на пчелите може да бъде напълно разбрано и обяснено.

Пчелно пило

Пчелно пило

Що е пчелно пило? Пчелно пило е понятие, което включва всички стадии на развитие на пчелите: снесените яйца, ларвите и какавидите (без възрастните насекоми).

Зазимяване на пчелните семейства в многокорпусните кошери

Зазимяване на пчелните семейства в многокорпусните кошери

Зазимяването в многокорпусните кошери се извършва в зависимост от силата на пчелните семействата. При наличие на 10 междурамия, пълни с пчели, семействата се зазимяват в два корпуса.

Грижи за пчелите през октомври

Грижи за пчелите през октомври

Често още през октомври поради резки застудявания пчелите образуват зимни кълба не само нощем, а за по-продължителен период.

Подготовка на нуклеусите със запасни майки

Подготовка на нуклеусите със запасни майки

Запасните майки имат голямо значение за всеки пчелин. Те са необходими на пчеларя за оправяне на осиротели семейства през есента и пролетта или ако не се използват за тази цел, може да се развият в пълноценни семейства.

Зазимяване на пчелните семейства в дадан-блатов кошер и в лежак

Зазимяване на пчелните семейства в дадан-блатов кошер и в лежак

По време на последния основен есенен преглед се определя силата на семействата по междурамията, заети с пчели. Съответно се оставят толкова пити за зимуване, колкото е броят на заетите с пчели междурамия.

Зазимяване на пчелните семейства в зависимост от броя на пчелите и количеството на храната

Зазимяване на пчелните семейства в зависимост от броя на пчелите и количеството на храната

В отделните райони на страната ни зазимяването се извършва по различно време - по-рано или по-късно. Това зависи от климатичните условия и надморската височина на района.

Грижи за пчелите през септември

Грижи за пчелите през септември

През септември в нашата страна пчелите сами се подготвят усилено за зазимяването - съсредоточават меда към центъра на гнездото, където площите от излюпващото се запечатано пило се освобождават всеки ден.

Кошер Даданблат - какво представлява и от какво се състои

Кошер Даданблат - какво представлява и от какво се състои

Конструктивно той се състои от две отделения; долно, наречен плодник (корпус), в който се помества пчелното гнездо и горно, което служи за складиране на мед и се нарича магазин.

Интересни факти за пчелите

Интересни факти за пчелите

Къде изхвърлят екскрементите си младите пчели, които още не могат да летят?