пчелиПрополисът е пчелно лепило (пчелен клей), което пчелите получават от смолата, отделяна от пъпките и кората на дърветата (60%), пчелния восък (30%), етерични масла и цветен прашец.Прополисът е пчелно лепило (пчелен клей), което пчелите получават от смолата, отделяна от пъпките и кората на дърветата (60%), пчелния восък (30%). етерични масла и цветен прашец. Прополисът може да бъде тъмнозелен, зелено-кафяв, а понякога и тъмнокафяв на цвят. Известни са два вида прополис. Първият вид има растителен произход. Пчелите го пренасят в кошничките за цветен прашец на задните си крака и с него замазват пукнатините в кошера и съединяват питите една с друга (преди всичко рамките, преградите и т. н.). Този вид прополис е много ценен и затова, трябва да се събира. Вторият вид е продукт от процеса на храносмилане при пчелите. С него те заглаждат килийките в питите, където се съхраняват запасите от храна и се отглежда пилото.

Кога и как пчелите събират „суровина" за прополис?

Пчелите събират „суровина" за прополис по обяд, когато е най-горещо. Пчелата хваща с челюсти късче лепкава смолиста маса (камед), отделена от наранената кора на дървото, изтегля го на нишка и литва във въздуха, за да я откъсне. След няколко секунди тя каца на предишното място, с нокътчето на втората двойка крака поема нишката от челюстите си и я нагъва в кошничката за цветен прашец. Когато напълни двете кошнички, отлита в кошера, където други пчели разтоварват камеда, като го изтеглят нишка след нишка. Когато в природата има много нектар, пчелите почти не събират камед.

Какво е действието на прополиса върху пчелните пити?

Прополисът оцветява пчелните пити, а освен това повишава здравината и устойчивостта им към високи температури. Температурата на топене на прополиса е с 42°С по-висока от тази на восъка, т. е. прополисът се топи при 105°С.

Кога и за какво пчелите използват прополис в кошера?

Пчелите използват прополис в кошера най-често през есента: с него те укрепват рамките, за да не се движат; старателно замазват всички пукнатини и цепнатини от вътрешната страна, за да предотвратят проникването на студен въздух и да ограничат възможността за възникване на въздушно течение, което е много опасно за зимуващите пчели (течението води до образуване на влага в кошера); запълват всяка цепнатина и пукнатина, по-тесни от 5 мм, тъй като в тях може да има снесени яйца на восъчен молец.

За какво е бил използван прополисът в миналото?

В миналото прополисът е бил използван като полировъчен материал при изработването на цигулки. Те били намазвани с разтвор на прополис в терпентин и спирт, за да издават по-нежен звук.

Какво е лечебното действие на прополиса?

Фармакологичните изследвания на действието на прополиса са показали, че той има бактерицидно, бактериостатично, антивирусно, фунгицидно, антифлогистично, дермопластично, антитоксично, биостимулиращо и локалноанестетично действие. Прополисът потиска действието на туберколозния бацил на Кох, лекува стафилококобите инфекции и гъбичните заболявания (по ноктите).