Зимни резитби на овощните дървета

Зимни резитби на овощните дървета

Зимните резитби се извършват главно през периода след минаването на големите зимни студове до набъбването и дори до началото на разпукването на пъпките.

Как да разпознаваме различните клончета на овощните дървета?

Как да разпознаваме различните клончета на овощните дървета?

Клончетата са едногодишната дървесина на дървото. От следващия вегетационен период, когато от пъпките на клончетата покарат нови прирасти, те стават клонки.

Овощните дървета образуват корони, типични за всеки вид и сорт

Овощните дървета образуват корони, типични за всеки вид и сорт

Разклонената част на овощното дърво образува короната. Тя се изгражда от централния клон, скелетни клони и разклонения и обрастваща дървесина.

Основни принципи и правила при резитба на овощните дървета

Основни принципи и правила при резитба на овощните дървета

При резитбата на овощните дървета за формиране на короните се спазват определени правила с по-общ характер, които се наричат основни принципи.

Райска ябълка - храна на боговете

Райска ябълка - храна на боговете

Райската ябълка е известна още с наименованията японска хурма, субтропична хурма, каки и др. Значението на райската ябълка се определя от голямата биологична стойност на плодовете.

Свободно растяща корона при прасковата

Свободно растяща корона при прасковата

Тази корона има добре развит централен клон, върху който се формират рамена от полускелетен тип. В основата рамената са най-силно развити, а към върха размерът им постепенно намалява.

Касисът не страда от късните зимни и повратните пролетни застудявания

Касисът не страда от късните зимни и повратните пролетни застудявания

Касисът, или както е известен още като черно френско грозде, се отглежда главно в по-северните страни от умерения пояс - Англия, Полша, балтийските страни, Холандия и Германия.

Арония -  отглежда се лесно, а плодът е извор на здраве

Арония - отглежда се лесно, а плодът е извор на здраве

Родината на аронията е Северна Америка, откъдето по-късно се пренася в Европа. Аронията не е взискателна към температурата и издържа зимни студове.

Опадане на цветовете и на завръзите

Опадане на цветовете и на завръзите

През възрастовите периоди на плододаване овощните растения почти винаги образуват повече цветни пъпки и дават повече цвят и завръз, отколкото са способни да изхранят.

На какво се дължи стерилността на овощните видове?

На какво се дължи стерилността на овощните видове?

Стерилността може да се дължи главно на две причини: едни от генетично естество - свойствени на растенията, други - присъщи на външната среда.

 Дюлята

Дюлята

Може да се отглежда в цялата страна, като се подбират места с естествено овлажняване

Сливата е сравнително сухоустойчива култура

Сливата е сравнително сухоустойчива култура

Цъфтежът на сливовите сортове настъпва доста рано, но разликата в срока на цъфтежа между тях достига до 18-20 дни. Ясно са очертани три групи сортове в това отношение.

Производство на круши - особености

Производство на круши - особености

Сортовете на крушата се присаждат както на семенни, така и на вегетативни подложки. Семенните подложки се получават от семена на горска круша и по-рядко на някои културни крушови сортове.

Ябълката е един от най-студоустойчивите овощни видове, отглеждани у нас

Ябълката е един от най-студоустойчивите овощни видове, отглеждани у нас

Ябълката се отличава с голяма родовитост. При нормални условия и грижи редовно могат да се получават по 1500-2000 кг плодове от декар, а при висока агротехника - и до 4000-5000 кг.

Производство на череши и вишни - технологични особености

Производство на череши и вишни - технологични особености

Торенето е едно от основните мероприятия, което може да допринесе за повишаване на добивите от черешата и от вишнята, като се има предвид, че те се засаждат предимно на по-бедни почви.

Прасковите се нареждат на второ място след ябълките по доходност

Прасковите се нареждат на второ място след ябълките по доходност

Гъстотата на засаждане се определя в зависимост от сорта и подложката, типа на короната, начина на прибиране на плодовете и почвените и климатичните условия.

Дюлята трябва да се отглежда само на поливни площи

Дюлята трябва да се отглежда само на поливни площи

Дюлята е един от най-слабо разпространените овощни видове. Това се дължи на много по-малкото й стопанско значение в сравнение с останалите овощни видове.

Механизираната контурна резитба при кайсията дава много добри резултати

Механизираната контурна резитба при кайсията дава много добри резултати

Правилното райониране има решаващо значение за нейното успешно отглеждане на кайсията. У нас най-подходящи са районите около големите водни басейни - Дунав и Черно море.

Слънчевата светлина заема особено място в живота на растенията

Слънчевата светлина заема особено място в живота на растенията

Зелените растения са способни да усвояват въглеродния двуокис от въздуха, като използват светлинна енергия. Без този основен жизнен процес е немислим животът нито на безхлорофилните растени

Смокинята е едно от най-древните културни овощни растения

Смокинята е едно от най-древните културни овощни растения

Смокинята е храстовидно до дървовидно, листопадно растение, но в промишлените насаждения се формира стъблено и изглежда като дърво.

Прасковата е един от най-светлолюбивите видове

Прасковата е един от най-светлолюбивите видове

Прасковата принадлежи към сем. Rosacee. Образува голяма кълбовидна корона. На собствен корен и на масово разпространените в страната подложки растенията стават високи 4-7 м.

Срокове за провеждане на лятна резитба

Срокове за провеждане на лятна резитба

При отслабване растежа на леторастите е необходимо да се пристъпи към лятна резитба.

Начин на действие на лятната резитба

Начин на действие на лятната резитба

Защо лятна резитба при овощните видове?

Климатични фактори, стесняващи географските граници на овощарството

Климатични фактори, стесняващи географските граници на овощарството

Честотата и продължителността на много ниските температури, както и късните и повратни мразове и слани ограничават засаждането на по-слабо устойчивите на студа и с по-ранна вегетация.