Плододаването на овощните растения започва още преди да е приключило формирането на короната. През този период обаче не се налагат специални резитби за регулиране на плододаването, тъй като растежът е все още силен, а плодовете са малко. Премахват се само конкурентите на скелетните части и най-силните, изправено растящи клонки.

След като настъпи редовното плододаване, растежът в посока навън постепенно отслабва, но се засилват разклоняването и обрастването на скелетните части, в резултат на което короните започват да се сгъстяват. Това налага да се провеждат резитби за просветляване на короната. При тях се премахват излишните клони, които се развиват навътре в короната, кръстосващите се, израсналите близко и успоредните по-силни прирасти.

Когато растежът във връхните части отслабне, извършва се ограничаваща резитба. Тя се състои в съкращаването на водача, на скелетните клони и на скелетните разклонения до по-стара дървесина. Най-добре е тази резитба да се извърши механизирано, тъй като ръчното й провеждане е много трудно.

По-нататък през плододаващия период резитбите се изразяват в ежегодно просветляване на короните и периодично подмладяване на обрастващата дървесина. Премахват се сухите, счупените, болните, както и растящите навътре, кръстосващи се и успоредни клони. Премахват се и лакомците, ако има такива, а през втората половина на периода част от тях се оставят, за да подменят изсъхналите клони.

Подобряване на растежа и на плододаването може да се постигне не само чрез резитби за просветляване, но и чрез периодично съкращаване (подмладяване) на клоните и клонките. Такива резитби се провеждат всяка година, като засягат само застарялата дървесина.

По принцип в млада възраст съкращаванията трябва да се избягват, а през периода на плододаването колкото по-силно застаряват растенията, толкова по-силни резитби за съкращаване трябва да се прилагат.

В големите овощни градини и особено при по-високите корони е много трудно да се провеждат цялостно и в срок резитбите за подмладяване. В този случай се прилага механизираната контурна резитба в съчетание с допълнително ръчно прореждане.

Описаната резитба за плододаване по принцип се отнася и за останалите корони с някои особености при прасковата и при ябълката и крушата, формирани като вретено.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

На какво се дължи стерилността на овощните видове?

Неприятели живеещи и през зимата в плодните храсти

Ягодовите насаждения са чувствителни към ниските температури

Грижи за ягодовите насаждения