Черешата естествено образува просветлена корона. Тя се нуждае от ограничена резитба, главно за формиране. При черешата прореждането намира слабо приложение. В ранна възраст чрез съкращаване се предизвиква целесъобразно разклоняване на скелетните клони, които естествено излизат по стъблото-водач в етажи от по 4-5 клона. По такъв начин, при схема 4+4+2+2, се създава здрава и подходящо сбита корона, покрита с плододаваща дървесина. Короната на черешата расте изтеглена нагоре във височина и при резитбата се взима под внимание типът на растежа.

Резитба за формиране

Едногодишните черешови фиданки са прави и още неразклонени.

Резитба на черешата след засаждане

Еднолетките се съкращават на височина 60-70 см, а при механизирано извършване на беритбата - около 1 м плюс 6-7 пъпки. Пьрвият етаж се създава от 4 скелетни клона, които се подбират още през първата вегетация, като излишните леторасти се филизят или се пензират.

Първа зимна резитба на черешата

Избраните още през лятото 4 летораста за скелетни клони се съкращават на дължина 60-70 см от основата, за да образуват първите полускелетни клони на първия етаж. Водачът пък се съкращава с 25-30 см по-високо.

Втора зимна резитба

При втората зимна резитба на черешата водачът се реже на 70-90 см над първия етаж за образуване на втори етаж също от 4 клона, попадащи в междините на клоните от първия етаж. Продължителите на скелетните клони се съкращават само за уравновесяване на растежа им. Ако не са израсли първите полускелетни клони, те сега се създават, като се реже, както се посочва по-горе. Със следващите зимни резитби на черешата се създават още един или два етажа от по два скелетни клона на разстояние 60-70 см. Едновременно с резитбите за създаване на етажите се режат и скелетните клони за образуване по тях на полускелетни клони, редувани последователно отляво и отдясно на разстояние 70-80 см един от друг. От оставените странично разположени обрастващи клончета се режат само много дългите, а по-слабите се отстраняват. До завършване на формирането се извършва ограничено прореждане и леко съкращаване за осигуряване на равновесие и подчиненост в растежа. Формирането приключва с отклоняване на водача на наклонено растяща клонка.

Резитба за плододаване

След формирането на короната съкращаването на обрастващите клончета продължава само при слабо разклоняващите се сортове, като Наполеон, Дьонисенова жълта и др. Това усилва храненето на букетните клонки и удължава живота им. През периода на началното плододаване е необходима много ограничена резитба на черешата. По средата на периода на пълното плододаване съкращаването, слабото прореждане и леката подмладяваща резитба стават много полезни, особено съкращаването и прореждането на много силните дървесни клончета в горната част на короната. С това се осигурява нормална жизненост на по-долните растежни и плодни образувания.

Подмладяваща резитба на черешата

Когато растежът отслабне значително, скелетните клони се съкращават на 2-3-годишна, а понякога и на по-стара дървесина.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Попска круша - Cure

Слива - животът на сливата продължава 50-60 години

Сортове вишни

Сортове дюли

Създаване на орехова градина