Черешовите дървета, които не се режат в началото на периода на пълно плододаване, израстват много високо. Плодната им дървесина преждевременно остарява, намалява и се съсредоточава по връхните части на скелетните и полускелетните клони. Оформя се т.нар. мъртва, непродуктивна зона във вътрешността на короната. Такива дървета имат големи корони, заемат много място, плододават по-слабо, а прибирането на плодовете е затруднено.

Възниква въпросът, как да се намали височината на черешовите дървета, като се запази или увеличи продуктивността им. Необходимо е да се извърши резитба за ограничаване на короните. Най-подходящи срокове началото на вегетацията, по време на беритбата и наскоро след нея. Резитбата за намаляване на височината на дърветата се съпровожда с големи отрези (рани). Те по-добре заздравяват, ако са направени в началото на вегетацията, но не по-късно от средата на май. При по- късна резитба дървесината на израсналите леторасли под мястото на отрезите не винаги узрява и има вероятност да измръзне през зимата. Когато дърветата са много силни (буйни), може да се режат по-късно през пролетта. По този начин се отстраняват част от резервните хранителни вещества и растежът отслабва.

Резитбата, извършена по време и след беритбата, дава добри резултати, особено ако дърветата са болни, със засъхнали клони или имат смолотечение. Освен това се създава възможност да се приберат плодовете от по-високите клони и да не се допуска загуба от готова продукция. При лятната резитба в сравнение с ранната пролетна не израстват много силни леторасли под мястото на отрезите и заразата през раните с бактериални и други болести е по-слаба.

Преди да се извърши резитбата за намаляване височината на черешовите дървета, трябва да се направи преценка на физиологичното и възрастовото им състояние и на големината на короните. Не бива да се забравя и основното правило - да се поддържа равновесие и съподчиненост между клоните в короната на дървото. Ако има водач, той се съкращава на около 4,5 метра височина от почвената повърхност. Всички останали клони се режа с 20-30 см по ниско от него. Когато короната е оформена без водач, най-високо разположеният клон се съкращава на около 4,5 м от повърхността на почвата. Останалите скелетни клони и разклонения се изрязват на същата височина.

Водачът и всички по-дебели клони се съкращават винаги над подходящо странично скелетно разклонение или клонка. По този начин под отрезите на по-дебелите клони не израстват много силни леторасли и по-добре се запазва желаната височина на дърветата. Ако дърветата са силно израснали, резитбата може да се извърши на два етапа. При първия връхната им част се съкращава на две-тригодишна дървесина. Така прониква ниската част на короната, където впоследствие се формират цветните пъпки. На следващата или на по-следващата година се извършва още по-силна резитба и дърветата добиват желаната височина. Успоредно с това се прореждат прелитащите са клони от вътрешността на короната, премахват се болните и сухите клонки.

Когато се съкращават по-дебели клони, не бива да са оставят чепове. Отрезът трябва да е равен. Желателно е клоните да се зарязват от долната страна, за да не се отчеснат. Големите и дебелите клони се препоръчва отначало да се отрежат по-високо от необходимото, за да може вторият отрез да са направи по-добре. Всички отрези с диаметър над 2,5 см незабавно трябва да се заглаждат с остър нож или косер и да се замазват с овощарска замазка или блажна боя, която не съдържа безир.

Резитбата за ограничаване на короната е по-резултатна, ако се прилага при сортове с умерен растеж, които плододават главно на къси майски букетчета - Бинг, Ламберт, Ван, Бигаро моро, Бигаро бюрла, Стела, Гермерсдорфска. Трябва да се има предвид, че в годината след извършването й добивът намалява. При добър воден и хранителен режим той се възстановява след 2-3 години. Значително се подобрява качеството на плодовете. Не само се обновява обрастващата дървесина, но се удължава и продуктивният живот на дърветата.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Сортове бадеми

Избор на овощни видове и сортове за засаждане в крушова градина

Чистите ягодови насаждения са предпоставка за висок добив

Дрянът се размножава чрез семена, отводи и чрез присаждане