Най-очевидно е влиянието на подложката върху растежа и размера на дървото. То зависи и от почвените условия, от силата на растеж и от другите свойства на сорта и т.н.

В много случаи под влияние на подложката се мени и формата на короната на присадения сорт. Естествената пирамидална корона на сорта под влияние на слабо растящи подложки става ниска, широко отворена. Очевидно слабият корен, който образува подложката, не благоприятства за растежа във височина.

Поведението на един сорт върху дадена подложка не може е увереност да се отнесе и за други сортове.

Подложката може да ускори встъпването в плододаване. Има данни, че самата спойка при присаждането спомага за по-ранно и обилно плододаване. Влиянието, което подложката оказва за ограничаване силата на общия растеж на присадения сорт, води до натрупване на въглехидрати, следователно до образуването на плодни пъпки и по-ранно встъпване в плододаване.

Влиянието на подложката се разпростира и върху големината, качеството, оцветяването и узряването на плодовете. Наблюдения са показали, че плодовете на овощните сортове търпят значителни изменения под влияние на подложката. При листопадните овощни видове много рядко подложката влияе пряко върху големината и качеството на плода. Влиянието й е косвено, вторично - вследствие на отслабването на растежа натрупаните въглехидрати се придвижват към плодовете и те стават по-едри. Няма обаче констатирани случаи, при които качества на плода на подложката да се предават на плода на присадника.

Различните подложки реагират по различен начин на едни и същи почвени условия, а това се отразява и върху поведението на присадения сорт. Така корените на бадема и на джанката понасят по-леко излишък на бор в почвата, отколкото коренът на подложката Мариана. Ето защо при едно и също съдържание на бор Ажанската слива, присадена върху бадем или джанка, расте добре, а върху Мариана и кайсия показва силно изразени признаци на повреда. Очевидно присаденият сорт ще успее на дадена почва, ако подложката може да се пригоди добре към нея. Следователно размножаването на овощните сортове чрез присаждане разширява районите на тяхното отглеждане много повече, отколкото ако се отглеждат на собствен корен.

Смята се, че влиянието на подложката върху присадника и обратно, на присадника върху подложката може да се обясни с физиологични фактори, особено влиянието, обусловено от промените в силата на растежа.

Допуска се, че някои наблюдавани взаимни влияния между подложката и присадника, особено при растежа, може да се обяснят с различията в скоростта на растежа. Установено е, че при кой и да е сорт, присаден върху коя и да е подложка, при определена почва има твърде устойчиво отношение на стъблото към корена. Това постоянство на съотношението означава, че стъблото и коренът имат определена пропорционалност в скоростта на растежа. Затова когато две растения с различна скорост на растеж на корена и стъблото си се свържат в едно растение чрез присаждане, винаги ще се наблюдава пропорционалност в скоростта на растежа и по-нататък.

Влиянието на подложката може да е свързано и с анатомичния строеж на нейния корен. Изследвания са показали, че при слабо растящите подложки на ябълката страничните корени имат относително по-дебела кора, докато при подложки, благоприятстващи за растежа на присадника, относителната дебелина на кората на същите корени спрямо дървесината е по-малка. Установени са различия и в строежа на дървесината. Следователно те също са една от възможните причини за наблюдаваните различия във влиянието на подложката върху присадника.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Бадем

Лешник

Череша

Слива