Аронията за България аронията е сравнително нов овощен вид. През последните няколко години у нас се наблюдава засилен интерес към нея, дължащ се на лечебни и хранителни свойства на плодовете, а и на високата рентабилност и ниски разходи за създаването и отглеждане на насажденията. Аронията се размножава чрез семена, издънки, хоризонтални и дъговидни отводи, зрели и зелени резници, разделяне на храста, присаждане и по метода на тъканните култури.


Съществуват няколко вида размножаване: Размножаване чрез семена: При семенното размножаване на аронията се запазват генетичните качества на изходните растения. Семенчетата са еднотипни по биологични и стопански качества с родителски форми. Семената се добиват от едроплодни, родовити растения. При аронията няма още създадени сортове. Семената се отделят, като узрелите плодове се пресоват и получената каша престоява 48 часа, накиснати във вода.

 


Преди засяването семената на аронията трябва да се стратифицират за 3-4 месеца при температура от 0-5 гр.С. Това се прави с цел да протече нормално следберидбено доузряване и повишаване на кълняемостта. Стратифицирането се извършва по следния начин: Една част от семената се смесват с четири части промит, едрозърнест речен пясък, навлажняват се и се слагат с сандъчета. Те се поставят в помещения с постоянна температура около 5 гр.С., като от време на време семената с пясъка се размесват и овлажняват.

 

 


При проверка, ако покълването е започнало, но условията за сеитба са неблагоприятни, температурата в помещенията се намалява от 0-2 гр.С. Но ако условията се благоприятни за сеитба, покълването се ускорява, като семената се поставят за 3-4 дни в помещения с температура 18-20 гр.С. Така подготвените семена се засяват в началото на април и на много добре обработени площи на дълбочина – 1 см.

 


В началото на юни семенчетата се пикират /при формени най-малко четири същински листа/ на място за доотглеждане. Първоначално семенчетата имат бавен растеж и за получаването на стандартен посадъчен материал се налага доотглеждането им до есента на втората година. Грижите се състоят в редовно плевене, окопаване и поливане. Размножаване чрез издънки: Това е най-лесният и често практикуван начин за размножаване от любителите овощари. Кореновите издънки израстват през пролетта на известно разстояние от центъра на храста.

През есента на същата година вече има достатъчно добре развита коренова система и височина 30-40 см. През този период или през пролетта се окопават и могат да се засаждат на постоянното място. Размножаване чрез хоризонтални и дълговидни отводи: За хоризонталните отводи се използват млади издънки, които през пролетта /преди да набъбнат пъпките/ се полагат в предварително направени бразди на дълбочина 8-10 см. и се прикрепват с дървени или метални куки. Предварително се съкращават с 1/3 от дължината им. След това се покриват с 2-3 см рохкава пръст. Те се загърлят 2-3 пъти през вегетационния период.

 

 

 


Първото загърляне се прави при височина на израсналите леторасти 10 см., а второто след около 15-20 дни. За да се вкоренят леторастите се изисква поддържане на постоянна влажност. През есента или на следващата пролет, леторастите, имащи добре развити корени се отравят и изрязват от майчиното растение, преди да е започнало сокодвижението. Дълговидните отводи се различават от хоризонталните по това, че не се полага цяла издънка в почвата, а само част от нея като върхът й остава открит. За целта близо до храста се изкопава ямка или бразда с дълбочина 10-12 см и в нея се поставя средната част на дълговидно извитата издънка. Отводът се закрепва с куки, а връхната му част остава открита и заема вертикално положение. Върхът се завързва за забито до него колче и се съкращава на 30-40 см над почвата. След това ямката се запълва с пръст. Заложените положници се вкореняват до края на есента. Този начин е с по-нисък размножителен коефициент.

 


Размножаване чрез зрели и зелени резници: Зрелите резници се събират малко след листопада от добре развити едногодишни издънки с дължина над 45 см. Издънките се нарязват на части с дължина 18-20 см, като горният отрез над пъпката се прави под ъгъл 45-50 гр. Към срещуположната й страна на 1 см от нея, а отрезът под долната пъпка е равен и на 3-4 см под нея. Трябва да се внимава да не се нарани горната пъпка. Резниците се засаждат в добре обработена почва на есен или в края на зимата. Връхната част на издънката не се използва, защото се вкоренява лошо.

 


Разстоянията на засаждане на резниците са 30-70 см /в зависимост от тока как ще се обработва с машина или ръчно/ между редовете и 10-15 см вътре в реда. При леки аерирани почви резниците се поставят вертикално, а при по-тежки-наклонено, като се оставят 1-2 пъпки над почвата. Редовното окопаване, поливане и подхранване улеснява коренообразуването и на есен те са готови за изваждане. За зелени резници се използват леторасти, взети през месец май или първата половина на месец юни. Нарязват се с дължина 7-12 см.

 


Те се засаждат в култивационни съоръжения в почвено-торфени смески, като предварително върху почвата е посипан пласт пясък. Долните листа на резниците преди засаждане се премахват. Поддържа се висока почвена и въздушна влажност /85-95%/ чрез поливане и пръскане. В топлите часове на деня се прави частично засенчване. Използват се препарати вкоренители, за да се улесни вкореняването. Растенията се пренасят през пролетта на следващата година за доотглеждане в питомник. Размножаване чрез разделяне на храста: Този начин се прилага много рядко. Разделянето се прави при преместване на млади растения- до 4-5 годишни на ново място. Разделените издънки, след засаждането им на друго място, се съкращават силно.

 


Размножаване чрез присаждане: Извършва се само за декоративни цели. За подложка се използва по-често семеначета на обикновена калина и по-рядко глог или круша. Присадката върху подложката се прави на височина 1,2-1,5 м/могат да се използват всички овощарски техники на присаждане/. Леторастите на присадената арония формират ефектна кълбовидна корона.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Резитба на праскова - особености

Изисквания към климат, месторастениe и почва за отглеждане на ягоди

Резитба на кайсията

Резитба за плододаване при подобрена етажна корона

Съвети относно засаждането на сливите