Резитба на кайсията за формиране

Подходящи за кайсията са разредената етажна корона, чашовидната корона и подобрената чашовидна корона. Резитбата на кайсията за формиране на разредена етажна корона е подобна на тази при ябълката и сливата, само че съкращаванията се правят по-силно: при първата резитба след засаждането избраните за формиране на короната 3-4 скелетни клонки се съкращават с 2/3 до 3/4 от дължината им. Следващите две-три години се характеризират с много силен растеж. Продълженията на скелетните клони се съкращават с около 1/3 до 1/2 от дължината им. Резитба на кайсията се прави обикновено на външна пъпка, а когато е необходимо продължението да се насочи встрани, тогава се реже на странична пъпка. За да се постигне равновесие между скелетните клони, по-силните продължения се режат по-ниско, а по-слабите - по-високо.

Резитба на кайсията за производство

Кайсията образува сравнително малък брой силни клончета и голям брой букетни клончета. Слабите и букетните клончета при кайсията имат значително по-дълъг живот, отколкото при прасковата. Освен това често близо до основата на букетната клонка при кайсията някоя спяща пъпка покарва и дава ново букетно клонче, което замества старата букетна клонка. Това има голямо значение, тъй като скелетните клонки скелетните разклонения при кайсията не се оголват така лесно, както при прасковата. Поради изтъкнатите особености в растежа за кайсията са необходими сравнително много по-малко резитби, отколкото при прасковата.

Зимна резитба на кайсията

След като се формира короната, резитбите на кайсията са доста ограничени. В началото на плододаването младите кайсиеви дървета обикновено все още продължават да имат доста силен растеж. Когато продълженията на скелетните клони са по-дълги от около 50 см, те се съкращават с около 1/3 от дължината им. С около 1/3 се скъсяват и страничните клончета, които са по-дълги от 30 см. Общо взето, съкращенията са много по-ограничени, отколкото тези през време на формиране на короната. Всички засъхнали, болни и счупени клони и клонки се премахват.

Летни резитби

В началото на плододаването трябва да се прилага пензиране на леторастите, което спомага извънредно много за образуването на по-голям брой плодни пъпки. При кайсията пензирането дава най-добър резултат, когато се извърши по време на полувдървесиняването на леторастите. Обикновено това съвпада с времето от 15 май до 15 юни. Понеже леторастите са полувдървесинени, тази операция се извършват с овощарски ножици, като се отрязва обикновено 1/3 [а по-рядко 1/2 от дължината на силните леторасти. След известно време върху всеки пензиран летораст се развиват по няколко предивременни по-слаби леторасти, които се покриват изобилно с плодни пъпки.

До момента на пензирането голяма част от хранителните вещества са насочени към върховете на буйните леторасти. Веднага след премахването на тези върхове и преди да се развият предивременните леторасти хранителните вещества се насочват значително и към слабите леторасти, разположени по долните части на клоните. Благодарение на този приток на хранителни вещества слабите леторасти се засилват и образуват повече плодни пъпки. Така пензирането регулира за известно време разпределянето на хранителните вещества, засилва слабите леторасти и допринася за образуването на повече плодни пъпки.

При оставените без резитба и пензиране млади кайсиеви дървета хранителните вещества се разпределят много неравномерно и се образуват малко плодни пъпки.

Пензирането на кайсията има голямо значение в началото на плододаването. Когато по-късно дървото встъпи в пълно плододаване и има умерен прираст, значението на пензирането намалява и не се налага практикуването му.

Летните резитби при кайсията, като поддържат до по-късно растежа на леторастите, допринасят за по-късното встъпване на пъпките в покой, което допринася за удължаване на зимния покой и за известно закъсняване на сокодвижението и встъпването във вегетация през следващата година, а това повишава студоустойчивостта на кайсиевите дървета.

За разлика от прасковите младите кайсиеви дървета дават малко предивременни леторасти и сравнително малък брой по-силни разклонения, затова освен пензиране и съкращаване при младите кайсиеви дървета се налага по-слабо прореждане на короната. С нарастване на короната и достигане на максималното й развитие и максималното плододаване прирастът постепенно намалява, става умерен и отслабва. Задачата на овощаря през това време е да закрепи плододаването, като осигури достатъчен прираст от млада плододаваща дървесина. Със застаряването на дърветата резитбата и почистването на короната от счупени и засъхващи клони и клонки се засилват. Старите дървета имат понижена жизнена активност, затова чрез резитбата и другите агротехнически мероприятия при тях трябва да се засили прирастът и да се предизвика образуването на достатъчно млада плододаваща дървесина.

Излишните клонки, които сгъстяват короната, трябва да се премахват, докато са малки, за да се избегне по-късно рязането на големи клони.

Резитба за подмладяване

Резитба на кайсиите за подмладяване се извършва, когато дърветата застареят, прирастът силно отслабне и върховете на клоните започнат прогресивно да съхнат. Обикновено през тази възраст дървото дава по долната част на клоните си млада дървесина, която се използува при подмладяването. Застарелите и засъхващи клони на кайсията се режат малко над младата дървесина и от нейния прираст се формира подмладената корона на дървото.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Принципи при резитба на дръвчета в млада възраст

Резитба за плододаване при подобрена етажна корона

Резитба на череша

Съвети относно засаждането на сливите