Орехът (Juglans regia L.) е разпространен в цялата страна. Отглеждането на орехи в някои райони се ограничава от много ниските температури през зимата и от късните пролетни и ранните есенни мразове, а в дворните и във вилните места - и от голямата му корона. Орехът вирее на по-дълбоки и добре овлажнени почви на височина до около 1000 м над морското равнище. На припечни склонове дърветата не се развиват добре и раждат незадоволително.

Български сортове орехи

С много добри качества са следните български орехови сортове:

Извор 10

Плодовете на сорта орехи Извор 10 са средно едри, с тънка черупка. Ядките са охранени, с висока масленост - 55,7%, с много добър вкус. Образува цветните си пъпки и на странични клонки, встъпва много рано в плододаване Дървото образува широка, сравнително рядка корона. Има отлична родовитост. Опложда се от Шейново и Сливенски.

Силистренски

Силистренски сорт орех узрява през второто десетдневие на септември. Черупката е средно дебела, но лесно чуплива. Ядката е охранена, с маслеността е  51,5% и с много добър вкус. Дървото е средно голямо и с добра родовитост. Опложда се от Прославски и Дряновски.

Пловдивски

Плодовете са много едри. Черупката на Пловдивски сорт орех е слабо нагъната и сравнително трудно чуплива. Ядката е охранена, маслеността е 50%, и с много добър вкус.

Шейново

Плодът е средно едър, продълговат, овален до елипсовиден, малко сплеснат по шева към върха и съвсем слабо по хълбока към основата. Черупката е тънка и се чупи лесно. Ядката представлява 51% от теглото на плода и се отделя много добре. Маслеността е (71.4%) и е с много добри вкусови качества.

Дървото има умерен растеж, устойчивост на ниски зимни температури. Слабо чуствителен е на антрактноза. Сортът орехи Шейново плододава почти изобилно и редовно.

Сливенски

Плодове средно едри, продълговато елипсовидни, доста здрави. Дърво мощно, с широко разлята корона. Опложда се от орехови сортове Джиновски и Дряновски.

Дряновски

Плодове на този сорт орехи са едри до много едри, кръгли, доста здрави. Дърво силно растящо с рядка куполовидна корона. Опложда се от сортовете орехи Шейново и Пловдивски.

Шебин

Сорт Шебин има черупкови плодове с размери 38х33 мм, средно тегло 12 г и кръгла форма. Повърхността на черупката е по-грапава в сравнение със сорт Биледжик и има светлокафяво оцветяване. Черупката е много лесно чуплива, тъй като е 1,05 мм, която е най-тънка в сравнение с изпитваните сортове орехи. Ядката много лесно се отделя от черупката. Тя е светложълто оцветена и има рандеман 60%, който е най-висок от проучваните сортове.

Биледжик

Сорт Биледжик се нарежда на второ място по дебелина на черупката и по рандеман на ядката. Ореховите плодове са с размери 40х30 мм, средно тегло 11 г и имат овална форма. Повърхността на черупката е гладка, светлокафяво оцветена и има дебелина 1,17 мм. Ядката е светлобяла, лесно се отделя от черупката и има рандеман 56%.

Поради липса на костеливост и много тънка черупка ядките от Шебин и Биледжик могат да се отделят напълно цели, което се оценява много високо от търговците.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Подготовка на овощните дръвчета за засаждане

Орех - стволът на ореха не трябва да се отсича

Кога и как се засажда бадемът

Резитба след засаждането на овощните дръвчета