Ягоди

Бели листни петна Сравнително устойчиви сортове - Горела, Кембридж фаворит, Редгаунтлет, Белруби Силно чувствителни сортове-Зенга Зенга, Роксана

Червено-кафяви листни петна Сравнително устойчиви сортове - Горела, Кембридж фаворит, Редгаунтлет, Белруби Силно чувствителни сортове- Зенга Зенга, Покахонтас, Веспер, Роксана.

Сиво гниене Слабо чувствителни сортове - Кембридж фаворит, Горела, Роксана. Силно чувствителни сортове- Зенга Зенга, Покахонтас

Кореново гниене Устойчиви сортове - Беманил, Зенга Зенга, Покахонтас. Чувствителни сортове -Редгаунтлет, Кемвридж фаворит.

Брашнеста мана По-слабо чувствителни на болестта са сортовете - Сюрприз де хал, Зенга Зенга, Редгаутлет, Кемридж фаворит, Беманил, Роксана. Чувствителни сортове - Горела, Белруби.

Вертицилийно увяхване.  Силно чувствителни сортове - Белруби, Редгаунтлет, Покахонтас ( растенията загиват веднага след заразяването). Фитофтороза. Устойчиви сортове - Зенга Зенга. По-слабо чувствителни сортове – Редгаунтлет. Чувствителни сортове – Кембридж фаворит, Белруби

Малини

Дидимела Устойчиви сортове – Самодива, Люлин. Слабо чувствителни- Искра. Чувствителни сортове - Български рубин, Костинбродска малина, Шопска алена, Есенна позлата.

Кониотириум Устойчиви сортове- Люлин, Самодива. Чувствителни сортове - Костинбродска малина

Антракноза Устойчиви сортове – Самодива. Сравнително чувствителни сортове - Шопска алена Вирусна мозайка. Чувствителни сортове - Есенна позлата

Касис

Американска брашнеста мана Устойчиви сортове- Белоруская сладкая, Фертьофи 1, Кантата.

ВИЖТЕ ОЩЕ:
Грижи за овощните градини през есента

Подготовка на овощните дръвчета за засаждане

Кюстендилска масловка - сорт круши с отлична съхраняема способност

Слива - животът на сливата продължава 50-60 години