фуриозо нортстарФуриозо-нортстар е една от разпространените породи в Централна Европа. Работата по създаването породата фуриозо-нортстар е започнала през първата половина на XIX в. в конезаводите „Мезохегеш" в Унгария и „Радауц".

Както при създаването на породите нониус и гидран, така и при фуриозо-нортстар решаваща роля са изиграли отделни жребци, които са наложили не само типа, но и името на породата.

За създатели на породата се смятат чистокръвните английски жребци Фуриозо и Нортстар. Фуриозо е роден през 1836 г. Като разплодник бил използван в конезавода „Мезохегеш" от 1842 до 1851 г. В продължение на 9 години покривал кобили от унгарски, руски, полски, английски и друг произход и оставил много добро поколение. За разплод били използвани 95 негови дъщери (такъв брой кобили е достатъчен за провеждане на системна работа при създаване на нова порода). Неговите синове Фуриозо I, Фуриозо II и Фуриозо X били използвани за разплод в племенното стадо. Тяхното потомство с течение на времето се оформило по тип и дало началото на нови линии. По-късно за работа със стадото бил внесен от Англия чистокръвният английски жребец Нортстар. Той имал добри наследствени качества. Неговите синове Нортстар I и Нортстар II постепенно станали родоначалници на самостоятелни линии. От съешаването на потомството на линията на Фуриозо и на Нортстар се получили много добри коне, подходящи за комбинирано използване, които положили основата на новата порода. През онзи период по качества конете от породата фуриозо-нортстар били подходящи както за нуждите на армията, така и за селскостопанска работа, което довело до бързото разпространяване на породата - първоначално в „Мезохегеш", после в конезавода „Радауц", а след това в Чехия, Словакия и в Румъния.

Конете от породата фуриозо-нортстар се отличават с масивно тяло, добре развита костна система, здрава конституция и леки, плавни движения. Първоначално в породата били поддържани два типа - фуриозо и нортстар. Дори сега в конезавода „Падорене" в Румъния продължават да се отглеждат двата типа. В резултат на различията в условията на хранене и гледане са се получили известни измерения в типа на конете от породата фуриозо-нортстар. Така например в конезавода „Кладруб" в Чехия конете са много масивни, с живо тегло 600 кг. При климатичните и фуражните условия в Румъния конете са от по-лек тип, близък до типа на нашия източнобългарски кон.

Днешните коне от породата фуриозо-нортстар в Австрия, Унгария, Чехия и Словакия имат следните средни телесни размери (в см):

Височина при холката                 160

Коса дължина на трупа               162

Обхват на гърдите                     192

Обхват на свирката                    20,4

Породата фуриозо-нортстар има голямо значение както за селското стопанство, така и за спорта.

От тази порода у нас е използван жребецът Фуриозо VII-3, който е взел участие при създаването на източнобългарския кон.

{youtube}e7x334RNwkI{/youtube}