Каракачански конКаракачанският кон е един от най-типичните представители на местния примитивен кон най-вече поради силно консервативните животновъдни традиции на странстващите пастири, наречени каракачани. Номадското овцевъдство на каракачаните всъщност е представлявало почти целогодишно отглеждане на овцете на паша, придружено с непрекъснато предвижване от летните към зимните пасища и обратно. През лятото каракачаните са пасели овцете си из тучните пасища на Родопите, Рила, Пирин, Огражден, Осоговска планина, Стара планина, Средна гора, както и в планините на Македония, Гърция и Албания, а през зимата слизали по Беломорието и Южното Черноморие. По време на тази миграция заедно с овцете те предвижвали и целите си семейства и всичката си покъщнина. Естествено, за това са били използвани отглежданите от тях коне

Цялото животновъдство на каракачаните било подчинено на един строг принцип - получаване на продукция изключително за сметка на природните дадености. Ето защо единствената храна, особено на конете, през цялата година е била пашата. Пословичната непретенциозност, работоспособност и всички други положителни качества на местните примитивни форми коне са валидни до голяма степен и за каракачанските коне. Каракачанският кон е сравнително дребен, който въпреки крайно оскъдното си съществуване изглежда добре охранен поради добрата замускуленост. Характерният цвят както на всички примитивни аборигенни форми е кестенявият, по-рядко сивият, черният и алестият. Типични за външния вид на каракачанския кон са много дългата и богата грива на челото и шията и дългата, достигаща почти земята, опашка. Главата е продълговата, с прав профил и широко чело. Шията е къса, холката е ниска, а гърбът леко седлест. Крупата е масивна, понякога раздвоена. Гърдите са добре развити, а коремът е обемист и леко увиснал. Крайниците са къси, със здрави стави и копита.

Отделни индивиди с типичните белези на каракачанския кон все още може да се срещнат в някои планински селища на страната, където каракачанският кон още представлява интерес за местното население. Каракачанският кон е силно застрашен от изчезване.