Използване на конете за впрягВ зависимост от породата след навършването на 2- до 3-годишна възраст младите коне започват да се впрягат и да извършват първоначално по-лека, а постепенно по-тежка работа.

Конете се впрягат в едноконен впряг, след като са минали подготвителния период. При впрягането на конете в каруца или в двуколка единият от запрежчиците се качва в каруцата, а другият води коня, докато той свикне с шума й. Отначало конят се движи ходом, докато привикне, а след това се пуска в лек тръс.

Работните коне трябва да се движат отначало с малка теглителна сила по равен път. Пътищата с по-голямо съпротивление се избягват, за да не се уплаши конят от по-голямата тежест и да започне да отказва да върви, както и да се стреми да се освободи от каруцата.

Подготовката на младия кон за впряг продължава около месец. Всеки ден конят се впряга в празна каруца, като отначало изминава къси разстояния и постепенно към края на месеца - до 10 км за около 1 час и 20 минути. Това разстояние се изминава ходом и в тръс при периодични кратки почивки.

При използуването на младите коне за работа трябва, да се следи за телесното им състояние. Ако започнат да отслабват, дажбата им се увеличава според количеството на извършената работа.

При двуконен впряг трябва да се подбере друг, опитен кон, с който ще се впрегне младият кон. По-опитният кон трябва да отговаря по ръст на младия, да е приучен добре към работата и да е спокоен. При движение по места с по-голямо съпротивление по-опитният учебен кон трябва да поеме и ако се наложи, сам да изтегли каруцата до равния път. Отначало се впряга празна каруца и се минава към каруца с по-голям товар.

Младите коне трябва да се приучат към послушание и да не се плашат от околните предмети или други превозни средства.

Нормалният период за обучаване в лека и средна работа е един месец. За приучване към по-тежка работа са необходими по-дълго време и по-усилено хранене.

Възрастните коне, които са били в застой и са отвикнали от по-тежка работа, трябва да преминават от по-лека към средна и по-тежка работа постепенно. През първия период на приучването конете започват с теглителна сила от 20 до 40 кг, като изминават на ден разстояние от 15 до 20 км. През втория подготвителен период теглителната сила се увеличава от 30 до 50 кг, а разстоянието - от 20 до 30 км. Двата периода продължават общо около две седмици. След това се преминава към редовна работа с по-голяма теглителна сила.

Качества на впрегатния кон

Работоспособността на конете зависи от редица условия, като телесно състояние, възраст, здраве, охраненост и др. Наред с това работният кон трябва да притежава и някои други качества, които допринасят за развитието на по-голяма теглителна сила. Конят трябва да има дължина на тялото, по-голяма от височината при холката, широки и дълбоки гърди, къса поясница, дълга и добре замускулена крупа, здрава костна система, добре развита мускулатура и здрави сухожилия. Наред с това работният кон трябва да има голяма производителна крачка, по-голяма скорост при движение, голяма издръжливост и теглителна сила, да бъде с добър нрав и лесно да се използва за различни видове работа (в каруци или селскостопански машини и др.). Най-добри за работа са конете с уравновесена нервна система, към които спадат конете от лековпрегатните, полутежките и тежковозните породи, с отлична работоспособност и голяма издръжливост.

{youtube}IiC8tuDjuIE{/youtube}