Арабска порода - тип Шагия

Арабска порода - тип Шагия

В конезавода "Баболна" - бившата Австро-Унгарска империя, първоначално е създадена породата тип Шагия. Поради изявените си качества бързо порода арабски коне - тип Шагия се разпространява и

Коневъдство - развъждане и използване на конете

Коневъдство - развъждане и използване на конете

Коневъдството е отрасъл от животновъдството и се занимава с развъждането и използването на коне. Коневъдството възниква в Европа и Азия в 4-тото хилядолетие пр. хр. В Африка конете навлизат

Хуцулска порода коне - за езда и туризъм

Хуцулска порода коне - за езда и туризъм

Хуцулската порода принадлежи към примитивните породи коне. Тя е позната още и с имената: хузул, хутил и карпатско пони. Хуцулската порода е създадена в Буковина в района на Карпатите. Окол

Водата и нейното значение за правилното хранене на конете

Водата и нейното значение за правилното хранене на конете

Водата е един от най-важните фактори за нормалното храносмилане на коня. Конете могат да издържат с дни без храна при изключително тежки условия (големи походи, войни и др.), но липсата на

Какви са последици от храненето на конете с фураж, съдържащ по-големи количества отровни плевели?

Какви са последици от храненето на конете с фураж, съдържащ по-големи количества отровни плевели?

В България голяма част от площите са заплевени. Сред плевелите има и значителен брой, които съдържат по-висок процент токсични вещества и спадат към така наречените отровни видове плевели.

Фуриозо-нортстар

Фуриозо-нортстар

Породата фуриозо-нортстар е една от разпространените породи в Централна Европа. През първата половина на XIX в. в конезаводите „Радауц" и „Мезохегеш" в Унгария е започнала работата по създа

Порода Морган

Порода Морган

Полукръвната порода коне, известна под името Морган, има широко разпространение в САЩ. Роденият през 1790  г. жребец Фигер се смята за родоначалник на породата Морган. Родителите на жребеца

Изпитване на ездовите коне

Изпитване на ездовите коне

Целта на изпитванията на ездовите коне е да се прояви племенната им стойност. Изпитванията се организират от съответните органи, които се ръководят коневъдството в страната. Те се провеждат

Групов тренинг на коне

Групов тренинг на коне

Тренингът на конете се разделя на групов и индивидуален. Ако до започването на индивидуалния тренинг младите коне не са минали групов тренинг, при индивидуалния те имат по-малко шансове за

Използване на конете за впряг

Използване на конете за впряг

Младите коне започват да се впрягат и да извършват първоначално по-лека, а постепенно по-тежка работа. Конете се впрягат в едноконен впряг, след като са минали подготвителния период. При вп

Тренинг и изпитване на рисистите коне

Тренинг и изпитване на рисистите коне

Конете от рисистите породи се изпитват изключително в тръс, запрегнати в специални двуколки, а в някои страни (Франция) и в езда. Затова и тренингът им е насочен към развиване на по-голяма

Хранене и технология на отглеждане на чистокръвния английски кон

Хранене и технология на отглеждане на чистокръвния английски кон

Чистокръвните английски коне са много взискателни към условията на живот. За да се постигнат големи спортни постижения, трябва да се създадат условия за нормално отглеждане още от заплождан