Магарето вече е само за атракция

Магарето вече е само за атракция

Магарето e било одомашнено преди коня. В стари паметници, дaтиращи отпреди 5-6 хил. години пр.н.е., има изобразени магарета. От Северна Африка магарето се разпространило из целия африкански

Пони

Пони

Понитата са своеобразна група породи коне с малък ръст (80-130 см). Според някои хиполози към тях спадат всички породи коне, които имат ръст под 140 см. В такъв случай към понитата би трябв

Тракененски кон

Тракененски кон

Тракененският кон е създаден в Източна Прусия, а по-късно е разпространен в цяла бивша Германия и съседните й страни.Участието на голям брой породи при създаването на тракененския кон е доп

Руски рисак (Russian Trotter) - порода коне за впряг и конен спорт

Руски рисак (Russian Trotter) - порода коне за впряг и конен спорт

Дълги години в пределите на Русия се отглеждал само Орловски рисак, който задоволявал нуждите на селското стопанство и на спорта. Появилият се на международната спортна арена Американски ри

Чистокръвен английски кон

Чистокръвен английски кон

Чистокръвният английски кон е най-разпространената ездова порода в света. Създаден е в Англия и постепенно е заел своето място като порода-подобрителка и за задоволяване нуждите на конния с

Нониус

Нониус

Една от най-известните в Европа впрегатни породи коне е Нониус. В началото на миналия век в унгарския конезавод „Мезохегеш" е започнала работата по създаването й. Създаването е било наложен

Хранене на жребци през случния сезон

Хранене на жребци през случния сезон

Нормалното заплождане на кобилите майки изисква жребците да се гледат и хранят правилно. Дажбата на жребците трябва да съобразена с интензивността на използването, с породата и с възрастта

Прескачане на препятствия - конкур-ипик

Прескачане на препятствия - конкур-ипик

Прескачане на препятствия, или конкур-ипик се провежда на специален състезателен плац с 9 до 16 препятствия, подредени така, че за да ги преодолее всичките, състезателят трябва да прави зав

Камчийски кон

Камчийски кон

Kамчийският кон е разновидност на старопланинския, при който екстериорните различия са плод единствено на специфичните екологични условия на камчийската долина.

Алюри - движения на коня

Алюри - движения на коня

Движенията на коня се наричат алюри. Различават се три основни вида алюри - ходом, тръс и галоп, а при някои коне и четвърти вид алюр - раван. При ходом се чуват четири удара от последоват

Першерон - френски тежковоз

Першерон - френски тежковоз

Породата е най-известната и най-разпространена в миналото тежковозна порода коне. Създадена е в началото на XIX в. в Льо Перш (Le Perche). За произхода на тази порода съществуват различни п

Каракачански кон

Каракачански кон

Един от най-типичните представители на местния примитивен кон е каракачанският кон. Номадското овцевъдство на каракачаните е придружено с непрекъснато предвижване от зимните към летните пас

Делиормански кон

Делиормански кон

В миналото в Лудогорието се е отглеждал небезизвестният делиормански (лудогорски) кон, чиято слава е прехвърляла границите на нашата страна. На Балканския полуостров и в цялата турска импер

Хановерска порода коне

Хановерска порода коне

Преди около 400 години  е започнала работата по създаването на Хановерската порода коне. Потребността на армията от масивен ездови кон е причината за създаването на тази порода коне. Работа

Андалузка порода коне

Андалузка порода коне

В продължение на пет века андалузката порода коне се развива успешно в своята родина Испания. Известно е, че фанатизираните арабски племена не са разрешавали износ на коне с източен произхо